Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe 2021 r.

Oświadczenia majątkowe pracowników na dzień 31.12.2020 r.

PDFWaldemar Czaja - Wójt Gminy Zębowice.pdf 

PDFZdzisław Szuba - Zastępca Wójta Gminy Zębowice.pdf

PDFJadwiga Sajdyk - Skarbnik Gminy Zębowice.pdf

Oświadczenie majątkowe w związku z rozwiązaniem stosunku pracy na dzień 05.02.2021 r.

PDFJan Piekiełek - Sekretarz Gminy Zębowice.pdf

Oświadczenie majątkowe w związku z zatrudnieniem na dzień 01.03.2021 r.

PDFMariola Sekula - Sekretarz Gminy Zębowice.pdf 

Oświadczenie majątkowe w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych na dzień 31.12.2020 r.

PDFRenata Lisy.pdf 

PDFKatarzyna Helios-Wieczorek.pdf

Oświadczenie majątkowe w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych na dzień 15.02.2021 r.

PDFMałgorzata Sawczuk-Wróbel.pdf 

Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2020 r.

PDFZdzisław Szuba - p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach.pdf 

PDFUrszula Pyć - p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach.pdf 

PDFMałgorzata Stelmach - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Zębowicach.pdf 

PDFJoanna Janczyk - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Zębowicach.pdf 

PDFHubert Buczek - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach.pdf

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Zębowice na dzień 31.12.2020 r.

PDFDamian Ledwig - Przewodniczący Rady Gminy Zębowice.pdf 

PDFGabriela Buczek.pdf

PDFMarcin Dragon.pdf

PDFJustyna Janczyk.pdf

PDFDamian Katzy.pdf

PDFŁukasz Loch.pdf

PDFKrzysztof Magnes.pdf

PDFLeon Psyk.pdf

PDFJacek Respondek.pdf

PDFSebastian Sikora.pdf

PDFLinda Swoboda.pdf

PDFAgnieszka Sykoś.pdf

PDFAleksandra Wierszak.pdf

PDFDorota Wons.pdf

PDFKarina Zacha.pdf
 

 

Wersja XML