Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarte konkursy ofert - 2021

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w Gminie Zębowice w 2021 roku

PDFZarządzenie Nr W.0050.4.2021 Wójta Gminy Zębowice z dn. 07 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w Gminie Zębowice w 2021 roku.PDF
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.4.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07 stycznia 2021 r..pdf
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr W.0050.4.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07 stycznia 2021 r..pdf

PDFProtokół z otwarcia ofert z dnia 22.02.2021 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.pdf
PDFZarządzenie Nr W.0050.16.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2021 r. w sprawie wyboru ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Zębowice w 2021 r..PDF
 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Gminie Zębowice w 2021 roku

PDFZarządzenie Nr W.0050.3.2021 Wójta Gminy Zębowice z dn. 07 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej z Gminie Zębowice w 2021 roku.PDF
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.3.2021 Wójta Gminy Zębowice z dn. 07 stycznia 2021 r..pdf
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr W.0050.3.2021 Wójta Gminy Zębowice z dn. 07 stycznia 2021 r..pdf

PDFProtokół z otwarcia ofert z dnia 22.02.2021 r. z zakresu pomocy społecznej.pdf
PDFZarządzenie Nr W.0050.15.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2021 r. w sprawie wyboru oferty na ralizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Gminie Zębowice w 2021 roku.pdf
 

Wersja XML