Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytania ofertowe 2021

Zapytanie ofertowe z dnia 23.11.2021 r. "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w zakresie odśnieżania na terenie Gminy Zębowice w sezonie zimowym 2021/2022"

PDFSG.271.2.8.2021.AK - Zapytanie ofertowe.pdf
DOCXZałącznik Nr 1 - do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.docx
PDFZałącznik Nr 1 - do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.pdf
RTFZałącznik nr 2 - Klauzula informacyjna.rtf
PDFZałącznik nr 2 - Klauzula informacyjna.pdf

PDFZałącznik nr 3 - Trasa nr 1.pdf
PDFZałącznik nr 4 - Trasa nr 2.pdf
PDFZałącznik nr 5 - Trasa nr 3.pdf
PDFZałącznik nr 6 - Trasa nr 5.pdf
PDFZałącznik nr 7 - Trasa nr 6.pdf
PDFZałącznik nr 8 - Trasa nr 7.pdf
PDFZałącznik nr 9 - Mapa poglądowa dla tras 1, 2 i 3.pdf
PDFZałącznik nr 10 - Mapa poglądowa dla trasy nr 5.pdf
PDFZałącznik nr 11 - Mapa poglądowa dla tray nr 6.pdf
PDFZałącznik nr 12 - Mapa poglądowa dla trasy nr 7.pdf
PDFZałącznik nr 13 - Wzór Umowy.pdf
PDFKarta pracy załącznik nr 1 do Wzoru Umowy.pdf
DOCKarta pracy załącznik nr 1 do Wzoru Umowy.doc
 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 29.10.2021 r. " Wymiana nieefektownego źródła ciepła na kocioł olejowy oraz modernizacja kotłowni w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zębowicach"

PDFSG.271.2.7.2021.AK - Zapytanie ofertowe.pdf
PDFZałącznik Nr 1 - do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.pdf
DOCXZałącznik Nr 1 - do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.docx
PDFKlauzula informacyjna - Załącznik nr 2.pdf
PDFZałącznik Nr 3_Wykaz robót budowlanych.pdf
DOCZałącznik Nr 3_Wykaz robót budowlanych.doc
PDFZałącznik Nr 4_oświadczenie wykonawcy.pdf
DOCZałącznik Nr 4_oświadczenie wykonawcy.doc
PDFZałącznik Nr 5_Wzór umowy.pdf

Dokumentacja projektowa
PDFPrzedmiar OSP Zębowice.pdf
PDFMetryka projektu.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna.pdf
PDFRzut kotłowni.pdf
 

Zapytanie ofertowe z dnia 15.07.2021 r. "Remont świetlicy wiejskiej w Osiecku" - zadanie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego w ramach projektu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020 - 2022

PDFZapytanie ofertowe z dnia 15.07.2021 r. - Remont świetlicy wiejskiej w Osiecku.pdf
PDFPrzedmiar robót.pdf
PDFZałącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.pdf
PDFZałącznik nr 2 - Klauzura informacyjna.pdf
DOCXZałącznik Nr 1 - do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.docx
PDFInformacja z otwarcia ofert z 29.07.2021 r..pdf
PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z 30.07.2021 r..pdf
 

Wersja XML