Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2021 roku

PDFZarządzenie Nr W.0050.1.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2021 rok..pdf

        PDFZałączniki 1 - 3 do zarządzenia Nr W.0050.1.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 4 stycznia 2021 r..pdf
        PDFZałączniki 4 - 8 do zarządzenia Nr W.0050.1.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 4 stycznia 2021 r..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.2.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w 2021 r..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.3.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społ..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.4.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publ. w zakresie upowszech. kult. fiz..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.5.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf 

PDFZarzadzenie Nr W.0050.6.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego.pdf

PDFZarzadzenie Nr W.0050.7.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2021.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.8.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.9.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf 

PDFZarządzenie nr W.0050.10.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego dla PP w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie nr W.0050.11.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego dla PSP na rok szkolny 2021 - 2022.pdf

PDFZarządzenie nr W.0050.12.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf

PDFZarządzenie nr W.0050.13.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu Raportu o stanie Gminy Zębowice za 2020 r..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.14.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf 

PDFZarządzenie Nr W.0050.15.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2021 r. w sprawie wyboru oferty na ralizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Gminie Zębowice w 2021 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.16.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2021 r. w sprawie wyboru ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Zębowice w 2021 r..PDF

PDFZarządzenie Nr W.0050.17.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.18.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2020 r..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.19.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowozu uczniów i dzieci przedszkolnych w Gminie Zębowice.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.20.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zmiany zał. do zarządzenia w sprawie ustalenia stawek czynszu za najm lokali mieszkalnych, lokali w ramach najmu socjalnego....pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.21.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr. W.0050.17.2021.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.22.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr. W.0050.18.2021.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.23.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.24.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.25.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr. W.0050.21.2021.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.26.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr. W.0050.22.2021.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.27.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr. W.0050.23.2021.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.28.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr. W.0050.24.2021.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.29.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr. W.0050.17.2021.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.30.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr. W.0050.18.2021.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.31.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.32.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.33.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.34.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 rok..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.35.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2021 rok..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.36.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 rok..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.37.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w pklanie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2021 rok..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.38.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.39.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia w Gminie Zębowice procedury dotyczącej raportowania schematów podatkowych.pdf

        PDFZałącznik do Zarządzenia Nr W.0050.39.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia w Gminie Zębowice procedury dotyczącej raportowania schematów podatkowych.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.40.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.41.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.42.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.43.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.44.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.45.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.46.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach za 2020 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.47.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.48.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.49.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 6 lipca 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr W.0050.68.2020 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego - COVID-19.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.50.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.51.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.52.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2021 rok..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.53.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.54.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.55.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.56.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie Organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.57.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf 

PDFZarządzenie Nr W.0050.58.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.59.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.60.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf 

PDFZarządzenie Nr W.0050.61.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Publicznego Przedszkola w Zębowicach podczas jego nieob.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.62.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.63.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.64.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.65.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFZarządzenie nr W.0050.66.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 6 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami (...pdf

   PDFzał. nr 1 do Zarządzenia nr W.0050.66.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 6 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami (...pdf

   PDFzał. nr 2 do Zarządzenia nr W.0050.66.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 6 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami (...pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.67.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 6 października 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.68.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.69.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 października 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.70.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.71.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.72.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.73.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.74.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.75.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.76.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.78.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.pdf

    PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.78.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 listopada 2021 r.pdf

    PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr W.0050.78.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 listopada 2021 r.pdf

    PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia Nr W.0050.78.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 listopada 2021 r..pdf

    PDFZałącznik nr 4 do Zarządzenia Nr W.0050.78.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 listopada 2021 r.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.79.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.80.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.81.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.82.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.83.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.84.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.85.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.86.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.88.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.89.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.90.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf
 

 

 

Wersja XML