Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Decyzje środowiskowe 2021 r.

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

PDFZawiadomienie Wójta Gminy Zębowice o wszczęciu postępowania Nr SG.6220.1.2021.MW z dnia 30 kwietnia 2021 r.pdf

PDFOpinia RDOŚ w Opolu z dnia 14 maja 2021 r.pdf

PDFZawiadomienie Wójta Gminy Zębowice SG.6220.1.2021.MW z dnia 09 czerwca 2021 r.pdf

PDFZawiadomienie Wójta Gminy Zębowice SG.6220.1.2021.MW z dnia 27.08.2021 r..pdf

PDFZawiadomienie Wójta Gminy Zębowice SG.6220.1.2021.MW z dnia 27 sierpnia 2021 r.pdf

PDFZawiadomienie Wójta Gminy Zębowice Nr SG.6220.1.2021.MW z dnia 07 października 2021 r.pdf

PDFZawiadomienie Wójta Gminy Zębowice SG.6220.1.2021.MW z dnia 22 października 2021 r.pdf

PDFZawiadomienie Wójta Gminy Zębowice SG.6220.1.2021.MW z dnia 22 października 2021 r.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Zębowice z dnia 24.11.2021 r. - zawiadomienie o wydaniu decyzji nr SG.6220.1.2021.MW w dniu 24.11.2021 r..pdf
 

 

Przebudowa drogi gminnej nr 102813 O Kadłub Wolny - Łąki Kadłubskie - Piłat

PDFObwieszczenie OrG.6220.2.2020.MW o wszczęciu postepowania administracyjnego z dnia 07 stycznia 2021 r..pdf

PDFZawiadomienie Wójta Gminy Zębowice OrG.6220.2.2020.MW z dnia 07.01.2021 r..pdf

PDFPostanowienie RDOŚ w Opolu z dnia 26 stycznia 2021 r..pdf

PDFZawiadomienie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania Nr OrG.6220.2.2020.MW z dnia 18.02.2021 r..pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Zębowice z dnia 19.03.2021 r. - zawiadomienie o wydaniu decyzji nr OrG.6220.2.2020.MW w dniu 19.03.2021 r..pdf
 


 

Wersja XML