Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2021

Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego - Kadłub Wolny

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania nr SG.6733.1.2021.MW z dnia 06.08.2021 r.pdf

PDFOBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania SG.6733.1.2021 Budowa siec oświetlenia drogowego Kadłub W.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Zębowice z dnia 23.09.2021 r. - zawiadomienie o wydaniu decyzji nr SG.6733.1.2021.MW w dniu 23.09.2021 r.pdf
 

 

Budowa kablowej linii światłowodowej i kablowej linii energetycznej 15 kV z GPZ Bierdzany do Jednostki Wojskowej nr 2286 Opole oraz posadowieniu kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, kontenerowego agregatu prądotwórczego 0,4 kV wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury budowlanej, budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie JW.2286 i instalacji elektrycznych wewnętrznych na terenie jednostki wojskowej

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania z dnia 20 kwietnia 2021 r.pdf

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanej decyzji IN.I.746.11.2021.KD z dnia 02 sierpnia 2021 r.pdf
 

Wersja XML