Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisje Rady Gminy VIII kadencji 2018 - 2023

Komisja  Rewizyjna

Sykoś Agnieszka - przewodnicząca

Buczek Gabriela

Psyk Leon

Sikora Sebastian

Swoboda Linda

 

Komisja Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej

Wons Dorota - przewodnicząca

Katzy Damian

Wierszak Aleksandra

Zacha Karina

Sykoś Agnieszka

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Psyk Leon – przewodniczący

Sikora Sebastian

Loch Łukasz

Janczyk Justyna

Zacha Karina

 

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego

Magnes Krzysztof - przewodniczący

Janczyk Justyna

Loch Łukasz

Wierszak Aleksandra

Dragon Marcin

 

Komisja Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług

Katzy Damian - przewodniczący

Buczek Gabriela

Dragon Marcin

Swoboda Linda

Wons Dorota

Wersja XML