Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XVI sesja Rady Gminy Zębowice

Termin: 13.11.2020, g. 15:00

Miejsce: Sesja prowadzona zdalnie.

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. 4. Wnioski i interpelacje radnych – forma pisemna.
 5. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 5.1. określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Zębowice na rok szkolny 2020/2021,

   PDFProjekt uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Zębowice na rok szkolny 2020-2021.pdf (573,43KB)

  2. 5.2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

   PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości..pdf (378,25KB)

  3. 5.3. wynajmu lokalu użytkowego (Poczta),

   PDFProjekt uchwały w sprawie wynajmu lokalu użytkowego (Poczta).pdf (517,62KB)

  4. 5.4. wynajmu lokalu użytkowego (Orange),

   PDFProjekt uchwały w sprawie wynajmu lokalu użytkowego (Orange).pdf (522,41KB)

  5. 5.5. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zębowice,

   PDFProjekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.pdf (3,31MB)

  6. 5.6. zmian w budżecie Gminy Zębowice na 2020 rok

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zębowice na 2020 r..pdf (1,39MB)

  7. 5.7. wysokości opłat za usługę utrzymania i oczyszczania przydomowych oczyszczalni ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach

   PDFProjekt uchwały w sprawie wysokoś›ci opł‚at za usł‚ugę™ utrzymania i oczyszczania przydomowych oczyszcz. ścieków przez ZGKiW w Zębowicach..pdf (250,91KB)

 6. 6. Sprawy różne.
 7. 7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Zębowice.
 8. 8. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego RG.
 9. 9. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 29.09.2020 r.

  PDFProtokół z sesji z dnia 29.09.2020 r..pdf (434,18KB)

 10. 10. Zakończenie sesji.