Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe 2020

Oświadczenia majątkowe pracowników na dzień 31.12.2019 r.

PDFWaldemar Czaja - Wójt Gminy Zębowice.pdf
PDFZdzisław Szuba - Zastępca Wójta Gminy Zębowice.pdf
PDFJadwiga Sajdyk - Skarbnik Gminy Zębowice.pdf
PDFJan Piekiełek - Sekretarz Gminy Zębowice.pdf
 

Oświadczenie majątkowe w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych na dzień 31.12.2019 r.

PDFKatarzyna Helios-Wieczorek.pdf
PDFRenata Lisy.pdf
 

Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2019 r.

PDFHubert Buczek - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach.pdf
PDFJoanna Janczyk - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Zębowicach.pdf
PDFMałgorzata Stelmach - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Zębowicach.pdf
PDFZdzisław Szuba - p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach.pdf

 

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Zębowice na dzień 31.12.2019 r.

PDFDamian Ledwig - Przewodniczący Rady Gminy Zębowice.pdf

PDFGabriela Buczek.pdf 

PDFMarcin Dragon.pdf

PDFJustyna Janczyk.pdf

PDFDamian Katzy.pdf

PDFŁukasz Loch.pdf

PDFKrzysztof Magnes.pdf

PDFLeon Psyk.pdf

PDFJacek Respondek.pdf

PDFSebastian Sikora.pdf

PDFLinda Swoboda.pdf

PDFAgnieszka Sykoś.pdf

PDFAleksandra Wierszak.pdf

PDFDorota Wons.pdf

PDFKarina Zacha.pdf
 

 

 

Wersja XML