Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycje 2020

PDFPetycja z dnia 24 marca 2020 r. - OrG.152.1.2020.pdf.pdf  

   PDFUchwała Nr XIV.94.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją pola elektromagnetycznego.pdf 

PDFPetycja z dnia 27 marca 2020 r. - OrG.152.2.2020.pdf.pdf

   PDFOdpowiedź na petycję nr OrG.152.2.2020 z dnia 27.03.2020 r..pdf

PDFPetycja z dnia 3 kwietnia 2020 r. - OrG.152.3.2020.pdf.pdf

    PDFUCHWAŁA NR XIV-95-2020 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego.pdf

PDFPetycja z dnia 1 czerwca 2020 r. - OrG.152.4.2020.pdf.pdf

   PDFOdpowiedź na petycję nr OrG.152.3.2020 z dnia 01.06.2020 r..pdf

PDFPetycja z dnia 26 października 2020 r. - OrG.152.6.2020.pdf

    PDFOdpowiedź na petycję nr OrG.152.6.2020 z dnia 26.10.2020 r..pdf 

PDFPetycja z dnia 11 grudnia 2020 r. - OrG.152.8.2020.pdf

   PDFOdpowiedź na petycję nr OrG.152.8.2020 z dnia 11.12.2020 r.pdf

PDFPetycja z dnia 21 grudnia 2020 r. - OrG.152.9.2020.pdf.pdf

  PDFOdpowiedź na petycję nr OrG.152.9.2020 z dnia 01.03.2021 r..pdf

 

PDFZbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku.pdf
 

 

Wersja XML