Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2020

Budowa kontenera technicznego wraz z ogrodzeniem obok istniejącej stacji telekomunikacyjnej dla budowy Systemu Łączności Dystrybutorskiej dla TAURON Dystrybucja S.A.

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania nr OrG.6733.4.2020.MW z dnia 28.09.2020 r..pdf

PDFObwieszczenie - zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji nr OrG.6733.4.2020.MW z dnia 30.10.2020 r..pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Zębowice z dnia 17.11.2020 r - zawiadomienie o wydaniu decyzji nr OrG.6733.4.2020.MW w dniu 17.11.2020 r..pdf
 

Budowa napowietrznej linii 0,4 kV oświetlenia drogowego - lokalizacja Kadłub Wolny

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania nr OrG.6733.1.2020 z dnia 26.05.2020 r..pdf

PDFObwieszczenie - zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji nr OrG.6733.1.2020 z dnia 10.06.2020 r..pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Zębowice z dnia 29.06.2020 r. - zawiadomienie o wydaniu decyzji nr OrG.6733.1.2020.MW w dniu 29.06.2020 r..pdf
 

 

Budowa kablowej linii elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia drogowego - lokalizacja Radawie

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania nr OrG.6733.2.2020 z dnia 26.05.2020 r..pdf

PDFObwieszczenie - zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji nr OrG.6733.2.2020 z dnia 10.06.2020 r..pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Zębowice z dnia 29.06.2020 r. - zawiadomienie o wydaniu decyzji nr OrG.6733.2.2020.MW w dniu 29.06.2020 r..pdf
 

 

Budowa kablowej linii elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego - lokalizacja Zębowice

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania nr OrG.6733.3.2020 z dnia 26.05.2020 r..pdf

PDFObwieszczenie - zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji nr OrG.6733.3.2020 z dnia 10.06.2020 r..pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Zębowice z dnia 29.06.2020 r. - zawiadomienie o wydaniu decyzji nr OrG.6733.3.2020.MW w dniu 29.06.2020 r..pdf
  

Wersja XML