Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DECYZJE INNYCH JEDNOSTEK

PDFInformacja o wszczęciu postepowania GL.ZUZ.3.4210.185m.2020.KR z dnia 28 paździrnika 2020 r..pdf
 

PDFDecyzja nr OŚR.6343.7.2019 Starosty Oleskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie rozwiązania Gminnej Spółki Wodnej w Zębowicach.pdf
 

Wersja XML