Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 1 - Latarnie wzdłuż ul. Opolskiej

Interpelacja, Radny Jacek Respondek, Data złożenia: 2020-02-11

Na podstawie Rozdziału II, §17 Statutu Gminy Zębowice proszę o odpowiedź, czy latarnie wzdłuż ul. Opolskiej, na zakręcie, za przejazdem kolejowym, w kierunku Radawia działają w sposób prawidłowy (tj. z bardzo niską mocą)? Jeżeli nie – proszę o naprawę. Jeśli sposób ich działania jest zamierzony, proszę o wzmocnienie wiązki rzucanego światła (tak jak w pozostałych latarniach) – obszar ten znajduje się w terenie zabudowanym i piesi po zmroku nie mają obowiązku noszenia w tym miejscu kamizelek odblaskowych. Brak oświetlenia w tym miejscu, pomimo istniejącej infrastruktury, może być przyczyną wypadku.
 

Jacek Respondek


Załączniki:
PDFLatarnie wzdłuż ul. Opolskiej.pdf

PDFOdpowiedź z dnia 17.02.2020 r..pdf
 

Wersja XML