Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego

Termin: 14.02.2020, g. 12:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Informacji i Czytelnictwa

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Sprawdzenie prawomocności.
 3. Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
 4. Wyjazd komisji w celu zapoznania sie ze stanem dróg powiatowych na terenie gminy ( Zębowice- Knieja, Łąka -Radawie, Kadłub Wolny) oraz weryfikacja oznakowania w miejscowości Radawie oraz Zębowice w kierunku Malinów.
 5. Zapoznanie się z projektami uchwał na najbliższą sesję RG.
 6. Wypracowanie stanowiska w celu usunięcia znaku stop przy przejazdach kolejowych w gminie Zębowice na nieczynnym torowisku.
 7. Omówienie spraw bieżących.
 8. Dyskusja i wnioski.
 9. Zakończenie posiedzenia.
Wersja XML