Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2020 roku

PDFZarządzenie Nr W.0050.56.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 września 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr W.0050.79.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia mechanizmu podzielonej pła.pdf
PDFZarządzenie Nr W.0050.1.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf.pdf

PDFZałączniki do zarządzenia Nr W.0050.1.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 2 stycznia 2020 r..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.2.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w 2020 r..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.3.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf.pdf 

PDFZarządzenie Nr W.0050.4.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznuch w zakresie upowszechnien.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.5.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w G.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.6.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.7.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2020 r..pdf 

PDFZarządzenie Nr W.0050.8.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 13.02.2020 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla Publicznego Przedszkola na rok 2020-2021.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.9.2020 Wójta Gminy Zebowice z dnia 13.02.2020 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla Publicznej Szkoły Podstawowej na rok 2020-2021.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.10.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu Raportu o stanie Gminy Zębowice.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.11.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia w spr. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.12.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia w spr. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.pdf 

PDFZarządzenie Nr W.0050.13.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie wyboru ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.14.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Gminie Zębowice w 2020 r.pdf.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.15.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.16.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2020 r..pdf 

PDFZarządzenie Nr W.0050.17.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gm. Zębowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń...pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.18.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych, ewidencji oczyszczalni ścieków oraz ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych....pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.19.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.20.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.21.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.22.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP....pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.23.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.24.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.25.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.26.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.27.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 maja 2020 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.28.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.29.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.30.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.31.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gm. Zębowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń...pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.32.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 8 czerwca 2020 roku w spr. powołania Gminnego Biura Spisowego.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.33.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP....pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.34.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.35.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.36.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.37.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.38.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07 lipca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.39.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07 lipca 2020 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.40.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.41.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.42.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.43.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.44.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach za 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.45.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.46.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.47.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie odwołania i powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.48.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.49.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 2 września 2020 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.50.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.51.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 września 2020 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf 

PDFZarządzenie Nr W.0050.52.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.54.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.55.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf.pdf 

PDFZarządzenie Nr W.0050.56.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 września 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr W.0050.79.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia mechanizmu podzielonej pła.pdf

            PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.56.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 września 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr W.0050.79.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wprowadze.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.57.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 września 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr W.0050.62.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w.pdf 

PDFZarządzenie Nr W.0050.58.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 września 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr W.0050.69.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowośc.pdf 

PDFZarządzenie Nr W.0050.59.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności w Gminie Zębowice.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.60.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 października 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.61.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 października 2020 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.62.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 października 2020 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.63.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 października 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2020 r..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.64.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 października 2020 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2020 rok..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.66.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2020 r..pdf 

PDFZarządzenie Nr W.0050.67.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.68.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 października 2020 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.69.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Zębowice na 2021 r. oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF.pdf 

PDFZarządzenie Nr W.0050.70.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.71.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2020 r..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.72.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.73.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych, lokali w ramach najmu socjalnego stanowiących mieszkaniowy zasób ..........pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.73.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 listopada 2020 r. ........pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.74.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.75.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2020 r..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.76.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.77.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2020 r..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.78.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2020 r..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.79.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.80.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.81.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf
 


 

 

Wersja XML