Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarte konkursy ofert - 2020

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Zębowice w 2020 roku.

PDFZarządzenie Nr W.0050.4.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznuch w zakresie upowszechnien.pdf

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.4.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 stycznia 2020.pdf

PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr W.0050.4.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 stycznia 2020 r..pdf

PDFProtokół z otwarcia ofert z dnia 20 lutego 2020 r. w zkresie upowszechniania kultury fiz. i sportu.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.13.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie wyboru ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.pdf
 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Gminie Zębowice w 2020 roku.

PDFZarządzenie Nr W.0050.5.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w G.pdf

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.5.2020 WEójta Gminy Zębowice z dnia 16 stycznia 2020 r..pdf

PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr W.0050.5.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 stycznia 2020 r..pdf

PDFProtokół z otwarcia ofert z dnia 20 lutego 2020 r. z zakresu pomocy społecznej.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.14.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Gminie Zębowice w 2020 r.pdf.pdf
 

Wersja XML