Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wspólne posiedzenie Komisji

Termin: 29.10.2019, g. 09:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Informacji i Czytelnictwa

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Komisji.
 3. Wypracowanie stanowisk dotyczących stawek podatku na 2020 rok.
 4. Zapoznanie się z projektami uchwał skierowanymi pod obrady na sesję Rady Gminy.
 5. Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze.
 6. Sprawy różne.
 7. Dyskusja i wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.
Wersja XML