Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII Sesja Rady Gminy Zębowice

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Zębowice,

że w dniu 12 sierpnia 2019 r. o godz. 1200   w sali Gminnego Ośrodka Kultury Informacji i Czytelnictwa  w Zębowicach

odbędzie się  VII w ósmej kadencji sesja Rady Gminy  Zębowice

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Wnioski i Interpelacje radnych- forma pisemna
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

  2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

  3. zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji

   PDFProjekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji.pdf

  4. udzielenia Powiatowi Oleskiemu pomocy finansowej

   PDFProjekt uchwały w sprwie udzielenia Powiatowi Oleskiemu pomocy finansowej.pdf

  5. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zębowice.

   PDFProjekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zębowice..pdf

  6. ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zębowice.

   PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy,terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zębowice..pdf

  7. powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie na kadencję 2020-2023.

   PDFProjekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie na kadencję 2020-2023..pdf

 6. Sprawy różne.
 7. Przyjęcie protokołu obrad z sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 25 czerwca 2019 roku.

  PDFProjekt Protokołu.pdf

 8. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Wersja XML