Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetargi - zamówienia publiczne 2019

Zapytanie ofertowe z dnia 04.10.2019 r. "Turystyczno - rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół stawów w Radawiu i Zębowicach"

PDFzapytanie ofertowe z dnia 04.10.2019 r..pdf
DOCZałącznik Nr 1_Formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik Nr 2_Oświadczenie o braku powiązań.doc
PDFzał. nr 3 - wzór umowy.pdf
DOCZałączniki Nr 4_oświadczenie dot. RODO.doc
DOCZałączniki Nr 5_wykaz robót.doc
DOCZałącznik Nr 6_wykaz osób.doc
PDFDecyzja pozwolenia na budowę.pdf
PDFdokumentacja techniczna Zębowice.pdf
PDFprojekt zagospodarowania działki w Radawiu i w Zębowicach.pdf
JPEGPrzedmiar - Radawie _opis.jpeg
JPEGPrzedmiar - Radawie.jpeg
JPEGPrzedmiar - Zębowice.jpeg
PDFRysunki wiaty - Radawie.pdf
PDFumowa użyczenia - staw w Zębowicach.pdf

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
 

Zapytanie ofertowe z dnia 16.09.2019 r. - "Turystyczno- rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół stawów w Radawiu i Zębowicach"

PDFzapytanie ofertowe z dnia 16.09.2019 r..pdf
DOCZałącznik Nr 1_Formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik Nr 2_Oświadczenie o braku powiązań.doc
PDFzał. nr 3 - wzór umowy.pdf
DOCZałączniki Nr 4_oświadczenie dot. RODO.doc
DOCZałączniki Nr 5_wykaz robót.doc
DOCZałącznik Nr 6_wykaz osób.doc
PDFDecyzja pozwolenia na budowę.pdf
PDFdokumentacja techniczna Zębowice.pdf
PDFprojekt zagospodarowania działki w Radawiu i w Zębowicach.pdf
JPEGPrzedmiar - Radawie _opis.jpeg
JPEGPrzedmiar - Radawie.jpeg
JPEGPrzedmiar - Zębowice.jpeg
PDFRysunki wiaty - Radawie.pdf
PDFumowa użyczenia - staw w Zębowicach.pdf

PDFZawiadomienie unieważmienie postępowania z dnia 04.10.2019 r..pdf
 

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 10.07.2019 r. - "Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół stawów w Radawiu i Zębowicach"

PDFzapytanie ofertowe z dnia 10.07.2019 r. na Turystyczno -rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół....pdf
DOCZałącznik Nr 1_Formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik Nr 2_Oświadczenie o braku powiązań.doc
PDFzałącznik Nr 3 wzór umowy.pdf
DOCZałączniki Nr 4_oświadczenie dot. RODO.doc
DOCZałączniki Nr 5_wykaz robót.doc
DOCZałącznik Nr 6_wykaz osób.doc
PDFdokumentacja techniczna Zębowice.pdf
PDFumowa użyczenia - staw w Zębowicach.pdf
PDFRysunki wiaty - Radawie.pdf
JPEGPrzedmiar - Zębowice.jpeg
JPEGPrzedmiar - Radawie.jpeg
PDFprojekt zagospodarowania działki w Radawiu i w Zębowicach.pdf

PDFDecyzja pozwolenia na budowę.pdf
JPEGPrzedmiar - Radawie _opis.jpeg
PDFZawiadomienie unieważnienie postępowania z dnia 25.07.2019.pdf
 

 

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kadłub Wolny, Siedliska i Prusków oraz remont drogi w m. Poczołków, remont przepustu i odwodnienia ulicy Ludowej w m. Radawie

PDFSIWZ Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kadłub Wolny, Siedliska, Prusków oraz remont drogi w m. Poczołków, remont przepustu i odwodnienia ulicy Ludowej w m. Radawie.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna Kadłub Wolny-Prusków 2017.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna Zębowice 2019 remont z wymianą podbu 1.pdf
DOCZałącznik Nr 1_Formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik Nr 2_war. udz. w post.doc
DOCZałącznik Nr 3_o wykluczeniu z post.doc
DOCZałącznik Nr 3a_ośw. podmiotów3 i podwykonawców.doc
DOCZałącznik Nr 4_zobowiązanie.doc
DOCZałącznik Nr 5_przynależność do gr. kapitał.doc
PDFZałącznik Nr 6 Wzór Umowy.pdf
DOCZałącznik Nr 7_wykaz wyk. robót bud_.doc
DOCZałączniki Nr 8_Wykaz osób.doc
DOCZałącznik Nr 9_RODO.doc

PDFZawiadomienie z dnia 01.07.2019 r. - zmiany w treści SIWZ.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Dokumentacja do SIWZ m. Kadłub Wolny

PDFPrzedmiar robót str.1.PDF
PDFPrzedmiar robót str.2.PDF
PDFPrzedmiar robót str.3.PDF
PDFPrzedmiar robót str.4.PDF
PDFPrzedmiar robót str.5.PDF

PDFZawartość projektu budowlanego.pdf
PDFOpis techniczny str. 1.PDF
PDFOpis techniczny str. 2.PDF
PDFOpis techniczny str. 3.PDF
PDFOpis techniczny str. 4.PDF

Przedmiar robót m. Siedliska

PDFPrzedmiar robót Siedliska ul.Oleska.PDF

Przedmiar robót m. Prusków

PDFPrzedmiar robót Prusków.PDF

Przedmiar robót m. Knieja

PDFPrzedmiar robót Knieja str.1.PDF
PDFPrzedmiar robót Knieja str.2.PDF
PDFPrzedmiar robót Knieja str.3.PDF

Przedmiar robót m. Poczołków

PDFPrzedmiar robót Poczołków str.1.PDF 
PDFPrzedmiar robót Poczołków str.2.PDF
PDFPrzedmiar robót Poczołków str.3.PDF

Przedmiar robót m. Radawie

PDFPrzedmiar robót Radawie remont odwodnienia ul.Ludowa.pdf
PDFPrzedmiar robót Radawie remont przepustu.pdf

PDFZawiadomienie z dnia 26.06.2019 r. - poprawny przedmiar robót str 2 Kadłub Wolny.pdf
PDFPrzedmiar robót str. 2 Kadłub Wolny - poprawiony.pdf
 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Zapytanie ofertowe z dnia 24.06.2019 r. - " Turystyczno - rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół stawów w Radawiu i Zębowicach"

PDFzapytanie ofertowe z dnia 24.06.2019 r. na Turystyczno -rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół ....pdf

DOCZałącznik Nr 1_Formularz ofertowy.doc

DOCZałącznik Nr 2_Oświadczenie o braku powiązań.doc

DOCZałącznik Nr 3_wzór umowy.doc

DOCZałączniki Nr 4_oświadczenie dot. RODO.doc

DOCZałączniki Nr 5_wykaz robót.doc

DOCZałącznik Nr 6_wykaz osób.doc

PDFDecyzja pozwolenia na budowę.pdf

PDFdokumentacja techniczna Zębowice.pdf

PDFprojekt zagospodarowania działki w Radawiu i w Zębowicach.pdf

JPEGPrzedmiar - Radawie _opis.jpeg

JPEGPrzedmiar - Radawie.jpeg

JPEGPrzedmiar - Zębowice.jpeg

PDFRysunki wiaty - Radawie.pdf

PDFumowa użyczenia - staw w Zębowicach.pdf

PDFZawiadomienie unieważnienie postępowania z dnia 10.07.2019 r..pdf
 


 

Wersja XML