Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory ławników

Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie na kadencję 2020-2023

PDFInformacja w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.pdf
PDFKarta zgłoszenia kandydata na ławnika.pdf
PDFOświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.pdf
PDFOświadczenie kandydata o posiadanej władzy rodzicielskiej.pdf
PDFLista osób zgłaszających kandydata na ławnika.pdf
 

 

Wersja XML