Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2019

Budowa wiaty przystankowej

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania nr OrG.6733.1.2019 z dnia 11.06.2019 r..pdf

PDFObwieszczenie - zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materialach przed wydaniem decyzji nr OrG.6733.1.2019 z dnia 02.07.2019 r..pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Zębowice z dnia 24.07.2019 r. - zawiadomienie o wydaniu decyzji nr OrG.6733.1.2019 w dniu 23.07.2019 r..pdf

 

Budowa linii kablowej ziemnej 15 kV od słupa 425/24/8 do stacji transformatorowej Grodziec Tartak - połączenie linii 15 kV GPZ Bierdzany - Zakrzów - GPZ Dobrodzień z linią GPZ Ozimek - Zawadzkie (odgałęzienie Grodziec) - w granicach powiatu oleskiego

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania nr OrG.6733.2.2019 z dnia 19.08.2019 r..pdf

PDFObwieszczenie - zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji nr OrG.6733.2.2019 z dnia 23.09.2019 r..pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Zębowice z dnia 11.10.2019 r. - zawiadomienie o wydaniu decyzji nr OrG.6733.2.2019 w dniu 11.10.2019 r..pdf
 

Budowa linii kablowej ziemnej 15 kV wraz z ustawieniem 2 słupów 15kV

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania nr OrG.6733.3.2019 z dnia 04.09.2019 r..pdf

PDFObwieszczenie - zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji nr OrG.6733.3.2019 z dnia 30.09.2019 r..pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Zębowice z dnia 30.10.2019 r - zawiadomienie o wydaniu decyzji nr OrG.6733.3.2019 w dniu 30.10.2019 r..pdf
 

Budowa altany wolnostojącej przy sali wiejskiej w Radawiu

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania nr OrG.6733.4.2019 z dnia 06.09.2019 r..pdf

PDFObwieszczenie - zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji nr OrG.6733.4.2019 z dnia 30.09.2019 r..pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Zębowice z dnia 30.10.2019 r - zawiadomienie o wydaniu decyzji nr OrG.6733.4.2019 w dniu 30.10.2019 r..pdf
 

 

Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania nr OrG.6733.5.2019 z dnia 13.09.2019 r..pdf

PDFObwieszczenie - zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji nr OrG.6733.5.2019 z dnia 09.10.2019 r..pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Zębowice z dnia 28.10.2019 r. - zawiadomienie o wydaniu decyzji nr OrG.6733.5.2019 w dniu 28.10.2019 r..pdf
 

 

Wersja XML