Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Decyzje środowiskowe 2019 r.

"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ew. 961, obręb Zębowice, gmina Zębowice - Instalacja I"

PDFObwieszczenie OrG.6220.2.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 30.05.2019 r..pdf
PDFZawiadomienie Wójta Gminy Zębowice OrG.6220.2.2019 z dnia 27.08.2021 r..pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Zębowice z dnia 07.12.2021 r. - zawiadomienie o wydaniu decyzji nr OrG.6220.2.2019.MW w dniu 07.12.2021 r.pdf
 

 

 

"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ew. 961, obręb Zębowice, gmina Zębowice - Instalacja II"

PDFObwieszczenie OrG.6220.3.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 30.05.2019 r..pdf
 

 

 

"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ew. 197/1; 197/2, obręb Kadłub Wolny, gmina Zębowice"

PDFObwieszczenie OrG.6220.4.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 30.05.2019 r..pdf
 

Wersja XML