Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytania ofertowe 2019 - 2020

2020

Zapytanie ofertowe z dnia 14.12.2020 r. "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zębowice"

PDFZapytanie ofertowe z dnia 14.12.2020 r. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zębowice.pdf
PDFZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf
PDFZałącznik nr 2 - Klauzula informacyjna.pdf
PDFZałącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału ......pdf
PDFZałącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania z dnia 29.12.2020 r..pdf
 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 26.11.2020 r. "Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych, samochodów pożarniczych oraz sprzętu spalinowego będącego własnością Gminy Zębowice"

PDFZapytanie ofertowe z dnia 26.11.2020 r. Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych, samochodów pożarniczych oraz sprzętu spalinowego będącego własnością Gminy Zębowice.pdf
PDFZałącznik nr 1 - Oferta wykonawcy.pdf
PDFZałącznik nr 2 - Klauzula informacyjna.pdf
PDFZałącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf
PDFZałącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa.pdf
PDFZałącznik nr 5 - Wzór umowy.pdf

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania z dnia 11.12.2020 r..pdf
 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 20.11.2020 r. "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w zakresie odśnieżania na terenie Gminy Zębowice w sezonie zimowym 2020/2021"

PDFZapytanie ofertowe z dnia 20.11.2020 r. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w zakresie odśnieżania na terenie Gminy Zębowice w sezonie zimowym 2020 - 2021.pdf
PDFZałącznik nr 1 - Wykaz dróg gminnych.pdf
PDFZałącznik nr 2 - Oferta wykonawcy.pdf
PDFZałącznik nr 3 - Klauzula informacyjna.pdf
PDFZałącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania z dnia 04.12.2020 r..pdf
 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 09.11.2020 r. "Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych, samochodów pożarniczych oraz sprzętu spalinowego będącego własnością Gminy Zębowice"

PDFZapytanie ofertowe z dnia 09.11.2020 r. Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych, samochodów pożarniczych oraz sprzętu spalinowego będącego własnością Gminy Zębowice.pdf
PDFZałącznik nr 1 - Oferta wykonawcy.pdf
PDFZałącznik nr 2 - Klauzula informacyjna.pdf
PDFZałącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków.pdf
PDFZałącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa.pdf
PDFZałącznik nr 5 - Wzór umowy.pdf

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania z dnia 25.11.2020 r..pdf
 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 02.11.2020 r. "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w zakresie odśnieżania na terenie Gminy Zębowice w sezonie zimowym 2020/2021"

PDFZapytanie ofertowe z dnia 02.11.2020 r. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w zakresie odśnieżania na terenie Gminy Zębowice w sezonie zimowym 2020-2021.pdf
PDFZałącznik nr 1 - Wykaz dróg gminnych.pdf
PDFZałącznik nr 2 - Oferta wykonawcy.pdf
PDFZałącznik nr 3 - Klauzula informacyjna.pdf
PDFZałącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania z dnia 17.11.2020 r..pdf
 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 03.09.2020 r. "Wycinka 35 drzew z działki nr 776/2 w miejscowości Kadłub Wolny"

PDFZapytanie ofertowe z dnia 03.09.2020 r. Wycinka 35 drzew z działki nr 776-2 w miejscowości Kadłub Wolny.pdf
PDFZałącznik nr 1 - Oferta wykonawcy.pdf
PDFZałącznik nr 2 - Klauzula informacyjna.pdf
PDFZałącznik nr 3 - Wzór umowy.pdf
PDFDecyzja z dnia 27.07.2020 r..pdf
PDFDrzewa do wycinki Kadłub Wolny - zdjęcia.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert 14.09.2020 r..pdf

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 01.10.2020 r..pdf
 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 18.08.2020 r. "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zębowice"

PDFZapytanie ofertowe z dnia 18.08.2020 r. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zębowice.pdf
PDFZałącznik nr 1 - Oferta wykonawcy.pdf
PDFZałącznik nr 2 - Klauzula informacyjna.pdf
PDFZałącznik nr 3 - Wzór umowy.pdf
PDFZałącznik - Zmiany, które należy uwzględnić w przedmiarach dla poszczególnych odcinków.pdf
PDFPrzedmiar robót nr 1 - Kadłub Wolny, ul. Główna - budowa linii napowietrznej 0,4kV oświetlenia drogowego - długi odcinek.pdf
PDFPrzedmiar robót nr 2 - Kadłub Wolny, ul. Główna - budowa linii napowietrznej 0,4kV oświetlenia drogowego - krótki odcinek.pdf
PDFPrzedmiar robót nr 3 - Radawie, ul. Stawowa - budowa linii kablowej 0,4kV oświetlenia drogowego.pdf
PDFPrzedmiar robót nr 4 - Zębowice, ul. Opolska - budowa napowietrzno - kablowej linii 0,4kV oświetlenia drogowego.pdf
PDFPrzedmiar robót nr 5 - Zębowice, ul. Opolska - zabudowa opraw na istniejącej linii napowietrznej.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert z dnia 28.08.2020 r..pdf

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 01.10.2020 r..pdf
 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 27.07.2020 r. - Remont posadzki w budynku Remizy Strażackiej OSP w Zębowicach

PDFZapytanie ofertowe z dnia 27.07.2020 r. - Remont posadzki w budynku Remizy Strażackiej OSP w Zębowicach.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna.pdf
PDFPrzedmiar.pdf
 

Zapytanie ofertowe z dnia 02.07.2020 r. Demontaż, zbiórka, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
z nieruchomości położonych na terenie Gminy Zębowice

PDFZapytanie ofertowe z dnia 02.07.2020 r. Demontaż, zbiórka, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Zębowice.pdf
PDFZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf
PDFZałącznik nr 2 - Klauzula informacyjna.pdf
PDFZałącznik nr 3 - Wykaz nieruchomości.pdf
PDFZałącznik nr 4 - Oświadczenie.pdf
PDFZałącznik nr 5 - Wzór umowy.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert z dnia 09.07.2020 r..pdf
PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 14.07.2020 r..pdf
 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 26.05.2020 r. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - Etap II

PDFZapytanie ofertowe z dnia 26.05.2020 r. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - Etap II.pdf
PDFWzór umowy.pdf
PDFZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf
PDFZałącznik nr 2 - Klauzula Informacyjna.pdf
PDFPrzedmiar robót.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert z dnia 09.06.2020 r..pdf
PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 09.07.2020 r..pdf
 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 14.05.2020 r. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - Etap II

PDFZapytanie ofertowe z dnia 14.05.2020 r. - Zagospodarowanie terenu wolół świetlicy wiejskiej - Etap II.pdf
PDFWzór umowy.pdf
PDFZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf
PDFZałącznik nr 2 - Klauzula Informacyjna.pdf
PDFPrzedmiar robót.pdf

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 22.05.2020 r. brak.pdf
 

Zapytanie ofertowe z dnia 14.05.2020 r. Budowa ogrodzenia placu zabaw

PDFZapytanie ofertowe z dnia 14.05.2020 r. - Budowa ogrodzenia placu zabaw.pdf
PDFWzór umowy.pdf
PDFZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf
PDFZałącznik nr 2 - Klauzula Informacyjna.pdf
PDFPrzedmiar robót.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert z dnia 22.05.2020 r..pdf
PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 22.05.2020 r..pdf
 

Zapytanie ofertowe z dnia 03.04.2020 r. Przebudowa części świetlicy wiejskiej na toaletę

PDFZapytanie ofertowe z dnia 03.04.2020 r. - Przebudowa części świetlicy wiejskiej na toaletę.pdf

PDFWzór umowy.pdf

PDFZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf

PDFZałącznik nr 2 - Klauzula Informacyjna.pdf

PDFPrzedmiar robót.pdf

PDFRysunek poglądowy.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert z dnia 17.04.2020 r..pdf

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 06.05.2020 r..pdf
 

Zapytanie ofertowe z dnia 03.04.2020 r. Roboty remontowe nawierzchni z kostki brukowej

PDFZapytanie ofertowe z dnia 03.04.2020 r. - Roboty remontowe nawierzchni z kostkibrukowej.pdf

PDFWzór umowy.pdf

PDFZałącznik nr 1 - Oferta wykonawcy.pdf

PDFZałącznik nr 2 - Klauzula Informacyjna.pdf

PDFPrzedmiar robót.pdf

PDFZawiadomienie z dnia 09.04.2020 r. - zmiana w zapytaniu ofertowym z dnia 03.04.2020 r..pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert z dnia 17.04.2020 r..pdf

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 22.04.2020 r..pdf
 

________________________________________________________________________________________________________________

2019

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w zakresie odśnieżania na terenie Gminy Zębowice w sezonie zimowym 2019/2020

PDFZapytanie ofertowe z dnia 19.12.2019 r. - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w zakresie odśnieżania na terenie Gminy Zębowice w sezonie zimowym 2019 - 2020.pdf

PDFZałącznki nr 1 - Wykaz dróg gminnych.pdf

PDFZałącznik nr 2 - Formularz ofertowy.pdf

PDFZałącznik nr 3 - Klauzula Informacyjna.pdf

PDFZałącznik nr 4 - Wzór Umowy.pdf

PDFZałącznik nr 1 - do Umowy.pdf
 

Zapytanie ofertowe z dnia 16.12.2019 r. "Zakup materiałów na wykonanie altany wolnostojącej przy Sali wiejskiej w Radawiu"

PDFZapytanie ofertowe z dnia 16.12.2019 r. - Zakup materiałów na wykonanie altany wolnostojącej przy Sali wiejskiej w Radawiu.pdf

PDFZałącznik nr 1 - do zapytania ofertowego - Oferta wykonawcy.pdf

PDFZałącznik nr 2 - do zapytania oferetowego - Klauzula Informacyjna.pdf

PDFZałącznik nr 3 - Wzór umowy.pdf

PDFZałącznik nr 4 Poglądowe rysunki techniczne.pdf 

PDFZałącznik nr 5 Poglądowe rysunki techniczne.pdf
 

Zapytanie ofertowe z dnia 03.12.2019 r. "Wycinka 13 drzew z działki nr 77 i 78 obręb Radawie, pas drogi publicznej nr 1733O  Łąka - Radawie, 1 drzewa z działki nr 152 w miejscowości Osiecko oraz 1 drzewa przy drodze wewnętrznej z działki nr 123 w miejscowości Prusków"

PDFZapytanie ofertowe z dnia 03.12.2019 r. - Wycinka 13 drzew z działki nr 77 i 78 obręb Radawie, pas drogi publicznej nr 1733O Łąka - Radawie w m. Oiecko i m. Prusków.pdf
PDFZałącznik nr 1 - Decyzje.pdf
PDFZałącznik nr 2 - Formularz ofertowy.pdf
PDFZałącznik nr 3 - Klauzula informacyjna.pdf
PDFZałącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf
 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w zakresie odśnieżania na terenie Gminy Zębowice w sezonie zimowym 2019/2020

PDFZapytanie ofertowe z dnia 29.10.2019 r. - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w zakresie odśnieżania na terenie Gminy Zębowice w sezonie zimowym 2019 - 2020.pdf
PDFZałącznik nr 1 Wykaz dróg gminnych.pdf
PDFZałącznik nr 2 - Formularz ofertowy.pdf
PDFZałącznik nr 3 - Klauzula Informacyjna.pdf
PDFZałącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf
PDFZałącznik nr 1 do Umowy.pdf
 

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Pruskowie - Etap I

PDFZapytanie ofertowe z dnia 14.10.2019 r. - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Pruskowie etap I.pdf
PDFOferta wykonawcy.pdf
PDFKlauzula informacyjna.pdf
PDFPrzedmiar robót.pdf

PDFWzór Umowy.pdf

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 04.10.2019 r. "Turystyczno - rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół stawów w Radawiu i Zębowicach"

PDFzapytanie ofertowe z dnia 04.10.2019 r..pdf

DOCZałącznik Nr 1_Formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik Nr 2_Oświadczenie o braku powiązań.doc
PDFzał. nr 3 - wzór umowy.pdf
DOCZałączniki Nr 4_oświadczenie dot. RODO.doc
DOCZałączniki Nr 5_wykaz robót.doc
DOCZałącznik Nr 6_wykaz osób.doc
PDFDecyzja pozwolenia na budowę.pdf
PDFdokumentacja techniczna Zębowice.pdf
PDFprojekt zagospodarowania działki w Radawiu i w Zębowicach.pdf
JPEGPrzedmiar - Radawie _opis.jpeg
JPEGPrzedmiar - Radawie.jpeg
JPEGPrzedmiar - Zębowice.jpeg
PDFRysunki wiaty - Radawie.pdf
PDFumowa użyczenia - staw w Zębowicach.pdf

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

 

Zapytanie ofertowe z dnia 30.09.2019 r. "Roboty budowlane w świetlicy w Osiecku"

PDFZapytanie ofertowe z dnia 30.09.2019 r. - Roboty budowlane w świetlicy w Osiecku.pdf
PDFZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Oferta wykonawcy.pdf
PDFZałącznik nr 2 - do zapytania ofertowego - Klauzula Informacyjna.pdf
PDFPrzedmiar robót.pdf
PDFWzór umowy.pdf
 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 16.09.2019 r. "Turystyczno- rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół stawów w Radawiu i Zębowicach"

PDFzapytanie ofertowe z dnia 16.09.2019 r..pdf
DOCZałącznik Nr 1_Formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik Nr 2_Oświadczenie o braku powiązań.doc
PDFzał. nr 3 - wzór umowy.pdf
DOCZałączniki Nr 4_oświadczenie dot. RODO.doc
DOCZałączniki Nr 5_wykaz robót.doc
DOCZałącznik Nr 6_wykaz osób.doc

PDFDecyzja pozwolenia na budowę.pdf

PDFdokumentacja techniczna Zębowice.pdf
PDFprojekt zagospodarowania działki w Radawiu i w Zębowicach.pdf
JPEGPrzedmiar - Radawie _opis.jpeg
JPEGPrzedmiar - Radawie.jpeg
JPEGPrzedmiar - Zębowice.jpeg
PDFRysunki wiaty - Radawie.pdf
PDFumowa użyczenia - staw w Zębowicach.pdf

PDFZawiadomienie unieważmienie postępowania z dnia 04.10.2019 r..pdf
 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 12.08.2019 r. - "Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego wraz z przebudową na budynek administracyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach"
 

PDFzapytanie ofertowe z dnia 12.08.2019 r. - Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego wraz z przebudową na budynek administracyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach.pdf
PDFzałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Oferta Wykonawcy.pdf
PDFzałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Klauzula Informacyjna.pdf
PDFprzedmiar robót.pdf
PDFprzedmiar robót - docieplenie stropodachu.pdf
PDFprojekt budowlany cz. 1.pdf
PDFprojekt budowlany cz. 2.pdf
PDFmapa zasadnicza 1.pdf
PDFmapa zasadnicza 2.pdf
PDFDecyzja Starosty Oleskiego nr 294-VII-2019 z dnia 12.07.2019 r..pdf
PDFwzór umowy.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
 

Zapytanie ofertowe z dnia 12.08.2019 r. - "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku byłej remizy OSP w Łące"

PDFzapytanie ofertowe z dnia 12.08.2019 r. - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku byłej remizy OSP w Łące.pdf
PDFzałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Oferta Wykonawcy.pdf
PDFzałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Klauzula informacyjna.pdf
PDFprzedmiar robót.pdf
PDFschemat okien i drzwi wejściowych.pdf
PDFwzór umowy.pdf
PDFInformacja z otwacia ofert.pdf
 

Zapytanie ofertowe z dnia 10.07.2019 r. - "Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół stawów w Radawiu i Zębowicach"

PDFzapytanie ofertowe z dnia 10.07.2019 r. na Turystyczno -rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół....pdf
DOCZałącznik Nr 1_Formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik Nr 2_Oświadczenie o braku powiązań.doc
PDFzałącznik Nr 3 wzór umowy.pdf
DOCZałączniki Nr 4_oświadczenie dot. RODO.doc
DOCZałączniki Nr 5_wykaz robót.doc
DOCZałącznik Nr 6_wykaz osób.doc
PDFdokumentacja techniczna Zębowice.pdf
PDFumowa użyczenia - staw w Zębowicach.pdf
PDFRysunki wiaty - Radawie.pdf
JPEGPrzedmiar - Zębowice.jpeg
JPEGPrzedmiar - Radawie.jpeg
PDFprojekt zagospodarowania działki w Radawiu i w Zębowicach.pdf
JPEGPrzedmiar - Radawie _opis.jpeg
PDFDecyzja pozwolenia na budowę.pdf

PDFZawiadomienie unieważnienie postępowania z dnia 25.07.2019.pdf
 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 24.06.2019 r. - " Turystyczno - rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół stawów w Radawiu i Zębowicach"

PDFzapytanie ofertowe z dnia 24.06.2019 r. na Turystyczno -rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół ....pdf

DOCZałącznik Nr 1_Formularz ofertowy.doc

DOCZałącznik Nr 2_Oświadczenie o braku powiązań.doc

DOCZałącznik Nr 3_wzór umowy.doc

DOCZałączniki Nr 4_oświadczenie dot. RODO.doc

DOCZałączniki Nr 5_wykaz robót.doc

DOCZałącznik Nr 6_wykaz osób.doc

PDFDecyzja pozwolenia na budowę.pdf

PDFdokumentacja techniczna Zębowice.pdf

PDFprojekt zagospodarowania działki w Radawiu i w Zębowicach.pdf

JPEGPrzedmiar - Radawie _opis.jpeg

JPEGPrzedmiar - Radawie.jpeg

JPEGPrzedmiar - Zębowice.jpeg

PDFRysunki wiaty - Radawie.pdf

PDFumowa użyczenia - staw w Zębowicach.pdf

PDFZawiadomienie unieważnienie postępowania z dnia 10.07.2019 r..pdf

 

 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Wersja XML