Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2019 roku

PDFZarządzenie Nr W.0050.01.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej....pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.2.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf

PDFZarzadzenie Nr W.0050.3.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fiz. i sportu.pdf 

PDFZarządzenie Nr W.0050.4.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów sam. i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach OSP ....pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.5.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.6.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w 2019 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.7.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.8.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf
         PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Zebowice Nr W.0050.8.2019 z dnia 7 lutego 2019 r..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.9.2019 Wójta Gminy Zębowice w sprawie określenie terminów przeprowadzenia terminów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019.2020.pdf
PDFZarządzenie Nr W.0050.10.22019 Wójta Gminy Zębowice w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla Publicznego Przedszkola na rok szkolny 2019.2020.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.11.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22.02.2019 w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla Publicznego Przedszkola na rok szkolny 2019-2020.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.12.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.13.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.14.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.15.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.16.2019 z dnia 12 marca 2019 r. Wójta Gminy Zębowice w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.17.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.18.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20.03.2019 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Zębowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.19.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.20.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu Raportu o stanie Gminy Zębowice na 2018 rok.pdf
         PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.20.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2019 r..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.21.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.22.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.23.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamen....pdf

PDFZarzadzenie Nr W.0050.24.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.pdf 

PDFZarządzenie Nr W.0050.25.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie Organizacji Gminnych Zawodów Sportowo Poż.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.26.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.27.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.28.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.29.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.30.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.31.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.32.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.33.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.34.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.35.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.36.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.37.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.38.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach za 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.39.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.40.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zębowice.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.41.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.42.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.43.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.44.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.45.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.46.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.47.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.48.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.49.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.50.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gm. Zębowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwiesz...pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.51.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.52.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.53.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.54.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 09 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.55.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 09 września 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.56.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf 

PDFZarządzenie Nr W.0055.57.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 9 września 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP....pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.58.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr W.0050.4.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 stycznia 2019 r..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.59.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.60.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 września 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.61.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.62.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 września 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.63.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 września 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.pdf 

PDFZarządzenie Nr W.0050.64.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.65.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.66.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 02 października 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.67.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.68.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 października 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.69.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 października 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.70.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.71.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.72.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.73.2019 Wójta Gmny Zębowice z dn. 05 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu - Programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ......pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.74.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Zębowice na 2020 r. oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.75.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.76.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.77.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.78.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.79.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.80.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.81.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.82.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.83.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.84.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr W.0050.69.2018 w spr. wprowadzenia zasad rachunkowości.pdf 

PDFZarządzenie Nr W.0050.85.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.86.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf.pdf


 


 

Wersja XML