Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Redaktorzy biuletynu

 1. Aneta Antczak
  • Instytucja: organizacyjny
  • Stanowisko: referent ds. organizacyjnych, funduszu soł. oraz gospod. nieczystościami płynnymi
  • Telefon: 77 421 60 76
  • Fax: 77 421 60 76 wew. 36
 2. Joanna Fassa
  • Instytucja: Urząd Gminy
  • Stanowisko: inspektor
  • Telefon: 774216076
 3. Katarzyna Helios-Wieczorek
  • Instytucja: Urząd Gminy
  • Stanowisko: inspektor
  • Telefon: 774216076
 4. Anna Kurek
  • Instytucja: Urząd Gminy
  • Stanowisko: stanowisko ds. zam. publ., inwestycji i gosp. mieszkaniowej
  • Telefon: 774216076
 5. netkoncept netkoncept
  • Instytucja: Urząd Gminy
 6. Monika Nowak
  • Instytucja: USC
  • Stanowisko: Z-ca Kierownika USC
  • Telefon: 774216076
 7. Jan Piekiełek
  • Instytucja: Urząd Gminy
  • Stanowisko: z-ca wójta
  • Telefon: 774216076
 8. Małgorzata Sawczuk - Wróbel
  • Instytucja: Urząd Gminy
  • Stanowisko: referent
  • Telefon: 774216076
 9. Mariola Sekula
  • Instytucja: Urząd Gminy
  • Stanowisko: p.o. kierownika
  • Telefon: 774216076
 10. Krystyna Wacławczyk
  • Instytucja: Urząd Gminy
  • Stanowisko: podinspektor
  • Telefon: 774216076
 11. Maria Wróbel
  • Instytucja: Urząd Gminy
  • Stanowisko: mł. ref. ds. gospodarki nieruchomościami i promocji
  • Telefon: 774216076
 12. Kinga Zacha
  • Instytucja: Urząd Gminy
  • Stanowisko: mł. referent
  • Telefon: 774216076
Wersja XML