Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Redaktorzy biuletynu

Aneta Antczak

organizacyjny referent ds. organizacyjnych, funduszu soł. oraz gospod. nieczystościami płynnymi
77 421 60 76 77 421 60 76 wew. 36

Joanna Fassa

Urząd Gminy inspektor
774216076

Katarzyna Helios-Wieczorek

Urząd Gminy inspektor
774216076

Anna Kurek

Urząd Gminy stanowisko ds. zam. publ., inwestycji i gosp. mieszkaniowej
774216076

netkoncept netkoncept

Urząd Gminy

Monika Nowak

USC Z-ca Kierownika USC
774216076

Jan Piekiełek

Urząd Gminy z-ca wójta
774216076

Małgorzata Sawczuk - Wróbel

Urząd Gminy referent
774216076

Mariola Sekula

Urząd Gminy p.o. kierownika
774216076

Inspektor Użytkownik

Urząd Gminy

Krystyna Wacławczyk

Urząd Gminy podinspektor
774216076

Maria Wróbel

Urząd Gminy mł. ref. ds. gospodarki nieruchomościami i promocji
774216076

Kinga Zacha

Urząd Gminy mł. referent
774216076

Wersja XML