Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarte konkursy ofert - 2018

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Gminie Zębowice w 2019 roku.

PDFZarządzenie Nr W.0050.75.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30.11.2018 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Gminie Zębowice w 2019 r..pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.75.2018 z dnia 30 listopada 2018 r..pdf
PDFZałacznik Nr 2 do Zarządzenia Nr W.0050.75.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 listopada 2018 r..pdf

PDFProtokół z otwarcia ofert z dnia 27.12.2018 r..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.81.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Gminie Zębowice w 2019 r..pdf
 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Zębowice w 2019 roku.

PDFZarządzenie Nr W.0050.79.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej ....pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.79.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2018 r..pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr W.0050.79.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2018 r..pdf

PDFProtokół z otwarcia ofert z dnia 10 stycznia 2019 r..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.3.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Zębowice w 2019.pdf
 

Wersja XML