Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2018

Budowa napowietrznej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowiania nr OrG.6733.2.2018 z dnia 23.08.2018 r..pdf

PDFObwieszczenie - zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji nr OrG.6733.2.2018 z dnia 17.09.2018 r..pdf

PDFObwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji nr OrG.6733.2.2018 z dnia 10.10.2018 r..pdf
 

 

Budowa elektroenergetycznej słupowej stacji transformatorowej, elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV, 0,23 kV elektroenergetycznej sieci 15 kV oraz demontaż istniejącej stacji transformatorowej

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania nr OrG.6733.1.2018 z dnia 24.07.2018 r..pdf

PDFObwieszczenie - zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji nr OrG.6733.1.2018 z dnia 23.08.2018 r..pdf

PDFObwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji nr OrG.6733.1.2018 z dnia 18.09.2018 r..pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Zębowice z dnia 03.10.2018 r. nr OrG.6733.1.2018 w sprawie wydania postanowienia Wójta Gminy Zębowice nr 1-2018 o sprostowaniu błędów pisarskich.pdf
 

 

 

 

 

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.pdf
 

 

 

Wersja XML