Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
22789284292368226084452693355735705146180000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
328853184243631303181980635329236632242417069293802036321611
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
209581855228241212553577323963257652432317687245341792735178
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1759313715135059111123392614818485139281149118130968720524
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
11941920310426911987248797742797219112119051234625460
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
01324656627675607668518074707491831588709167
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 120250
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 54266
 3. Przetargi - zamówienia publiczne 2018
  Wyświetleń: 24885
 4. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 21214
 5. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 17514
 6. Przetargi - zamówienia publiczne 2015
  Wyświetleń: 15391
 7. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 14220
 8. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 13064
 9. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 12973
 10. Przetargi - zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 11878
 11. Urząd Gminy w Zębowicach
  Wyświetleń: 11819
 12. Przetargi - zamówienia publiczne 2016
  Wyświetleń: 10265
 13. Wójt i Zastępca
  Wyświetleń: 9622
 14. Urząd Gminy w Zębowicach
  Wyświetleń: 9083
 15. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 8302
 16. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 8086
 17. Nabór pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 8083
 18. Przetargi do 2012 r.
  Wyświetleń: 7675
 19. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 7519
 20. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 7146
 21. E-RADA
  Wyświetleń: 6805
 22. Zmiana planów miejscowych i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 6722
 23. Archiwalny statut Gminy
  Wyświetleń: 6509
 24. Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
  Wyświetleń: 6398
 25. Porządek obrad Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 6365
 26. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 6298
 27. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 6233
 28. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 6184
 29. Ewidencje, rejestry i archiwa
  Wyświetleń: 6114
 30. Pobierz programy
  Wyświetleń: 6110
 31. Petycje
  Wyświetleń: 6014
 32. Wybory samorządowe
  Wyświetleń: 5992
 33. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 5925
 34. REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW GOSPODARCZYCH
  Wyświetleń: 5852
 35. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 5851
 36. REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 5830
 37. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 5817
 38. Prawo lokalne
  Wyświetleń: 5703
 39. Przetargi - zamówienia publiczne 2019
  Wyświetleń: 5636
 40. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 5476
 41. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 5416
 42. Transmisja obrad Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 5366
 43. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 5349
 44. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2019
  Wyświetleń: 5339
 45. Budżet i jego realizacja
  Wyświetleń: 5111
 46. Wybory prezydenckie
  Wyświetleń: 5104
 47. Załatwianie spraw - karty usług
  Wyświetleń: 4843
 48. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2018 roku
  Wyświetleń: 4840
 49. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach
  Wyświetleń: 4763
 50. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4715
 51. Projekt "Planu zaopatrzenia w ciepło..."
  Wyświetleń: 4698
 52. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 4669
 53. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 4627
 54. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 4544
 55. Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 4530
 56. Programy i inne zamierzenia
  Wyświetleń: 4477
 57. Budżet
  Wyświetleń: 4413
 58. Związki i stowarzyszenia
  Wyświetleń: 4405
 59. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4371
 60. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 4308
 61. Referendum
  Wyświetleń: 4302
 62. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2018 rok
  Wyświetleń: 4264
 63. Przetarg na budowę i remont dróg
  Wyświetleń: 4222
 64. Plany miejscowe - Zębowice
  Wyświetleń: 4169
 65. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 4169
 66. Strategia rozwoju gminy
  Wyświetleń: 4167
 67. Wybory do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 4163
 68. Strategia rozwoju gminy
  Wyświetleń: 4153
 69. Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
  Wyświetleń: 4097
 70. Majątek Gminy
  Wyświetleń: 4095
 71. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dokumentów
  Wyświetleń: 4065
 72. Uchwały z 2011 roku
  Wyświetleń: 4034
 73. Ogólna charakterystyka gminy
  Wyświetleń: 3944
 74. Protokoły z posiedzenia komisji
  Wyświetleń: 3925
 75. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2013 roku
  Wyświetleń: 3912
 76. Informacja o środowisku
  Wyświetleń: 3901
 77. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3883
 78. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2018
  Wyświetleń: 3878
 79. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3872
 80. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 3858
 81. Lokalizacja inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3852
 82. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 3844
 83. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 3823
 84. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 3816
 85. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3805
 86. Umorzenia i pomoc publiczna
  Wyświetleń: 3801
 87. Projekty uchwał Rady Gminy 2018
  Wyświetleń: 3799
 88. Akcyza
  Wyświetleń: 3744
 89. Uchwały z 2015 roku
  Wyświetleń: 3741
 90. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 3732
 91. Plany miejscowe
  Wyświetleń: 3720
 92. Przeprowadzone kontrole
  Wyświetleń: 3694
 93. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 3669
 94. Plan odnowy miejscowości ZĘBOWICE
  Wyświetleń: 3641
 95. Zwierzęta bezdomne
  Wyświetleń: 3609
 96. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich
  Wyświetleń: 3602
 97. Uchwały z 2016 roku
  Wyświetleń: 3597
 98. Sołectwa gminy
  Wyświetleń: 3528
 99. Informacja publiczna 2015
  Wyświetleń: 3524
 100. Uchwały z 2017 roku
  Wyświetleń: 3453
 101. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2016 roku
  Wyświetleń: 3452
 102. Petycje 2015
  Wyświetleń: 3433
 103. Plany odnowy miejscowości
  Wyświetleń: 3427
 104. Przetargi - zamówienia publiczne 2017
  Wyświetleń: 3412
 105. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2014 roku
  Wyświetleń: 3381
 106. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 3346
 107. Sołectwa gminy Zębowice 2015 - 2018
  Wyświetleń: 3335
 108. Remont budynku Straży Pożarnej w Zębowicach
  Wyświetleń: 3305
 109. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2017 roku
  Wyświetleń: 3294
 110. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2011
  Wyświetleń: 3281
 111. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2018 roku
  Wyświetleń: 3276
 112. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2019 roku
  Wyświetleń: 3200
 113. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 3199
 114. IV sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 3179
 115. Oświadczenia majątkowe 2017
  Wyświetleń: 3177
 116. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2015 rok
  Wyświetleń: 3172
 117. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 3161
 118. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 3149
 119. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2015 roku
  Wyświetleń: 3149
 120. Otwarte konkursy ofert - 2016
  Wyświetleń: 3133
 121. Uchwały z 2010 roku
  Wyświetleń: 3119
 122. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 3098
 123. Rejestr Instytucji Kultury w Gminie Zębowice
  Wyświetleń: 3096
 124. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2015 roku
  Wyświetleń: 3090
 125. Kontrola piaskownicy
  Wyświetleń: 3084
 126. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska - projekt
  Wyświetleń: 3058
 127. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2017 roku
  Wyświetleń: 3035
 128. Otwarte konkursy ofert - 2018
  Wyświetleń: 3007
 129. Otwarte konkursy ofert - 2017
  Wyświetleń: 2997
 130. Oświadczenia majątkowe 2018
  Wyświetleń: 2985
 131. Przedszkole Publiczne w Zębowicach
  Wyświetleń: 2942
 132. Uchwały z 2019 roku
  Wyświetleń: 2940
 133. Otwarte konkursy ofert - 2015
  Wyświetleń: 2891
 134. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2019
  Wyświetleń: 2865
 135. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2015
  Wyświetleń: 2848
 136. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2013 roku
  Wyświetleń: 2838
 137. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 2014 r.
  Wyświetleń: 2791
 138. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2018
  Wyświetleń: 2782
 139. Prawo lokalne - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2770
 140. Oświadczenia majątkowe 2015
  Wyświetleń: 2733
 141. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2016
  Wyświetleń: 2731
 142. II w ósmej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice i Projekty Uchwał
  Wyświetleń: 2638
 143. Informacja publiczna 2019
  Wyświetleń: 2637
 144. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2621
 145. Przetarg na budowę i remont dróg
  Wyświetleń: 2609
 146. Oświadczenia majątkowe 2016
  Wyświetleń: 2607
 147. Decyzje środowiskowe 2016 r.
  Wyświetleń: 2564
 148. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2014
  Wyświetleń: 2548
 149. Informacja publiczna 2016
  Wyświetleń: 2514
 150. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2016
  Wyświetleń: 2498
 151. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2017
  Wyświetleń: 2497
 152. Uchwały z 2014 roku
  Wyświetleń: 2487
 153. Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach
  Wyświetleń: 2474
 154. Sołectwa gminy Zębowice 2010 - 2014
  Wyświetleń: 2470
 155. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2016 roku
  Wyświetleń: 2464
 156. Polityka Cookies
  Wyświetleń: 2374
 157. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2019 roku
  Wyświetleń: 2371
 158. Decyzje środowiskowe 2017 r.
  Wyświetleń: 2365
 159. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 2354
 160. Otwarte konkursy ofert - 2014
  Wyświetleń: 2344
 161. Oświadczenia majątkowe 2014
  Wyświetleń: 2343
 162. Zarządzenia z 2010 roku
  Wyświetleń: 2334
 163. Petycje 2017
  Wyświetleń: 2330
 164. Informacja publiczna 2017
  Wyświetleń: 2309
 165. Przetargi - zamówienia publiczne 2012 - 2014
  Wyświetleń: 2304
 166. Porządek obrad komisji
  Wyświetleń: 2297
 167. Projekty uchwał Rady Gminy 2016
  Wyświetleń: 2291
 168. Uchwały z 2012 roku
  Wyświetleń: 2287
 169. Uchwały z 2018 roku
  Wyświetleń: 2287
 170. Uchwały z 2009 roku
  Wyświetleń: 2277
 171. Decyzje środowiskowe 2015 r.
  Wyświetleń: 2271
 172. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 2221
 173. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2016 rok
  Wyświetleń: 2202
 174. Uchwały z 2013 roku
  Wyświetleń: 2194
 175. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 2192
 176. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 2163
 177. Otwarte konkursy ofert - 2013
  Wyświetleń: 2149
 178. Otwarte konkursy ofert - 2012
  Wyświetleń: 2145
 179. Decyzje środowiskowe 2018 r.
  Wyświetleń: 2137
 180. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 2111
 181. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
  Wyświetleń: 2111
 182. Plany miejscowe - Knieja
  Wyświetleń: 2100
 183. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2017
  Wyświetleń: 2092
 184. Przetarg na budowę boiska
  Wyświetleń: 2083
 185. Rada Gminy Zębowice VII kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 2075
 186. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 2051
 187. Wybory do Sejmu i Senatu - 2015
  Wyświetleń: 2045
 188. Wybory ławników
  Wyświetleń: 2044
 189. Oświadczenia majątkowe 2014
  Wyświetleń: 2028
 190. Ewidencje, rejestry i archiwa
  Wyświetleń: 2022
 191. Oświadczenia majątkowe 2011
  Wyświetleń: 2013
 192. Otwarte konkursy ofert - 2011
  Wyświetleń: 2003
 193. Projekty uchwał Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 1989
 194. Zarządzenia z 2006 roku
  Wyświetleń: 1985
 195. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2013
  Wyświetleń: 1982
 196. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 1974
 197. Przetarg na dostarczanie paliwa do pojazdów będących własnością Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 1956
 198. Oświadczenia majątkowe 2012
  Wyświetleń: 1953
 199. REFERAT FINANSÓW
  Wyświetleń: 1939
 200. Przetarg na przebudowę przepustu
  Wyświetleń: 1925
 201. Uchwały z 2008 roku
  Wyświetleń: 1922
 202. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Wyświetleń: 1921
 203. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2018
  Wyświetleń: 1912
 204. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2017 rok
  Wyświetleń: 1901
 205. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2014 roku
  Wyświetleń: 1901
 206. Przetarg na dostarczanie paliwa w roku 2012
  Wyświetleń: 1890
 207. Oświadczenia majątkowe 2013
  Wyświetleń: 1882
 208. Petycje 2016
  Wyświetleń: 1881
 209. RAPORTY O STANIE GMINY
  Wyświetleń: 1879
 210. REFERAT ORGANIZACYJNY
  Wyświetleń: 1863
 211. Projekty uchwał Rady Gminy 2017
  Wyświetleń: 1857
 212. KARTY USŁUG - INFORMACJA
  Wyświetleń: 1841
 213. Plany miejscowe - dla potrzeb rozbudowy wodociągu grupowego
  Wyświetleń: 1831
 214. Petycje 2019
  Wyświetleń: 1823
 215. Wybory do Sejmu i Senatu - 2011
  Wyświetleń: 1823
 216. Oświadczenia majątkowe za rok 2010 - pracownicy
  Wyświetleń: 1810
 217. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 1803
 218. Plany miejscowe - Radawie
  Wyświetleń: 1801
 219. Zarządzenia z 2009 roku
  Wyświetleń: 1798
 220. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 1792
 221. Przetarg na budowę dróg - 2011
  Wyświetleń: 1784
 222. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2014
  Wyświetleń: 1778
 223. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2019 rok
  Wyświetleń: 1758
 224. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2012 roku
  Wyświetleń: 1757
 225. Projekty uchwał Rady Gminy 2011
  Wyświetleń: 1744
 226. ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY
  Wyświetleń: 1720
 227. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2012 roku
  Wyświetleń: 1719
 228. Uchwały z 2006 roku
  Wyświetleń: 1715
 229. Oświadczenia majątkowe za rok 2009 - Pracownicy
  Wyświetleń: 1714
 230. Oświadczenia majątkowe za rok 2010 - radni
  Wyświetleń: 1712
 231. Komisje Rady Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1710
 232. Przetargi - zamówienia publiczne 2020
  Wyświetleń: 1710
 233. Zarządzenia z 2007 roku
  Wyświetleń: 1702
 234. Plan odnowy miejscowości RADAWIE
  Wyświetleń: 1681
 235. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1675
 236. Projekty uchwał Rady Gminy 2013
  Wyświetleń: 1674
 237. Oświadczenia majatkowe za rok 2009 - Radni
  Wyświetleń: 1672
 238. Informacja publiczna 2012 - 2014
  Wyświetleń: 1671
 239. Oświadczenia majątkowe za rok 2008 (radni)
  Wyświetleń: 1669
 240. Zarządzenia z 2008 roku
  Wyświetleń: 1666
 241. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1664
 242. Projekty uchwał Rady Gminy 2012
  Wyświetleń: 1664
 243. Zarządzenia z 2002 roku
  Wyświetleń: 1656
 244. Zarządzenia z 2011 roku
  Wyświetleń: 1653
 245. Uchwały z 2007 roku
  Wyświetleń: 1651
 246. Uchwały z 2003 roku
  Wyświetleń: 1645
 247. Uchwały z 1996 roku
  Wyświetleń: 1641
 248. Prawo lokalne - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 1635
 249. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2014
  Wyświetleń: 1623
 250. Oświadczenia majątkowe za rok 2008 (pracownicy)
  Wyświetleń: 1621
 251. Uchwały z 2005 roku
  Wyświetleń: 1621
 252. Projekty uchwał Rady Gminy 2014
  Wyświetleń: 1620
 253. Uchwały z 1995 roku
  Wyświetleń: 1620
 254. Uchwały z 2002 roku
  Wyświetleń: 1614
 255. Uchwały z 2000 roku
  Wyświetleń: 1610
 256. Zarządzenia z 2004 roku
  Wyświetleń: 1606
 257. Plan odnowy miejscowości KADŁUB WOLNY
  Wyświetleń: 1603
 258. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 1602
 259. Prawo lokalne - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1599
 260. Uchwały z 2004 roku
  Wyświetleń: 1591
 261. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2009
  Wyświetleń: 1588
 262. Zarządzenia z 2003 roku
  Wyświetleń: 1578
 263. Zarządzenia z 2005 roku
  Wyświetleń: 1578
 264. Uchwały z 1997 roku
  Wyświetleń: 1577
 265. Decyzje środowiskowe 2013 r.
  Wyświetleń: 1573
 266. Decyzje środowiskowe 2011 r.
  Wyświetleń: 1568
 267. Prawo lokalne - 1997 -2010
  Wyświetleń: 1568
 268. Uchwały z 1999 roku
  Wyświetleń: 1568
 269. Informacja publiczna 2018
  Wyświetleń: 1565
 270. Uchwały z 1998 roku
  Wyświetleń: 1558
 271. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2013
  Wyświetleń: 1551
 272. Informacje o wykonaniu budżetu gminy Zębowice 2007-2010
  Wyświetleń: 1545
 273. Oświadczenia majątkowe za rok 2007 (radni)
  Wyświetleń: 1537
 274. Uchwały z 1993 roku
  Wyświetleń: 1536
 275. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2012
  Wyświetleń: 1535
 276. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 1533
 277. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 1522
 278. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2011
  Wyświetleń: 1516
 279. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2014 rok
  Wyświetleń: 1506
 280. Zapytanie ofertowe z dnia 11.02.2019 r. na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 1505
 281. Petycje 2018
  Wyświetleń: 1502
 282. Uchwały z 1994 roku
  Wyświetleń: 1501
 283. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1494
 284. Plan odnowy miejscowości KNIEJA
  Wyświetleń: 1490
 285. Uchwały z 1991 roku
  Wyświetleń: 1487
 286. Uchwały z 1990 roku
  Wyświetleń: 1482
 287. Projekty uchwał Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 1479
 288. Uchwały z 1992 roku
  Wyświetleń: 1470
 289. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2013 rok
  Wyświetleń: 1464
 290. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2011 rok
  Wyświetleń: 1459
 291. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 1457
 292. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1442
 293. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2012 rok
  Wyświetleń: 1440
 294. Decyzje środowiskowe 2019 r.
  Wyświetleń: 1436
 295. Interpelacje i zapytania radnych - 2018 r.
  Wyświetleń: 1434
 296. Decyzje środowiskowe 2012 r.
  Wyświetleń: 1432
 297. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2009
  Wyświetleń: 1431
 298. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2014
  Wyświetleń: 1428
 299. Decyzje środowiskowe 2010 r.
  Wyświetleń: 1428
 300. Interpelacje i zapytania radnych - 2019 r.
  Wyświetleń: 1414
 301. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1410
 302. Rada Gminy Zębowice VI kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 1408
 303. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2010 rok
  Wyświetleń: 1391
 304. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2012
  Wyświetleń: 1391
 305. Komisje Rady Gminy VI kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 1360
 306. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2013
  Wyświetleń: 1356
 307. Uchwały z 2001 roku
  Wyświetleń: 1350
 308. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 1329
 309. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2011
  Wyświetleń: 1327
 310. Oświadczenia majątkowe od 2011 roku
  Wyświetleń: 1288
 311. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 1254
 312. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2015 roku
  Wyświetleń: 1150
 313. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 1120
 314. Projekty uchwał Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 1092
 315. Oświadczenia majątkowe 2019
  Wyświetleń: 1081
 316. Rada Gminy Zębowice VIII kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 999
 317. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2020 roku
  Wyświetleń: 869
 318. Zapytanie ofertowe z dnia 15.04.2019 r. na remont części frontowej, gzymsu budynku, pomieszczenia garażowego i ścian zewnętrznych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadłubie Wolnym
  Wyświetleń: 807
 319. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2020 roku
  Wyświetleń: 797
 320. Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
  Wyświetleń: 778
 321. VII Sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 708
 322. Plany zamówień publicznych
  Wyświetleń: 704
 323. Otwarte konkursy ofert - 2020
  Wyświetleń: 674
 324. VI sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 668
 325. Wybory prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 642
 326. X sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 617
 327. VIII sesja Rady Gminy Zębowice - II sesja nadzwyczajna
  Wyświetleń: 616
 328. Sołectwa gminy Zębowice 2019 - 2022
  Wyświetleń: 608
 329. IX sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 606
 330. Uchwały z 2020 roku
  Wyświetleń: 584
 331. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2020 rok
  Wyświetleń: 542
 332. Informacja publiczna 2020
  Wyświetleń: 535
 333. Plany zamówień publicznych na 2020 r.
  Wyświetleń: 499
 334. Prawo lokalne - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 498
 335. Wspólne posiedzenie Komisji
  Wyświetleń: 472
 336. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2020
  Wyświetleń: 462
 337. XI sesja Rady Gminy Zębowice - III sesja nadzwyczajna
  Wyświetleń: 454
 338. DECYZJE INNYCH JEDNOSTEK
  Wyświetleń: 445
 339. XII sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 444
 340. Interpelacje i zapytania radnych - 2020 r.
  Wyświetleń: 433
 341. Nr 1 - Latarnie wzdłuż ul. Opolskiej
  Wyświetleń: 429
 342. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 389
 343. Komisja Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
  Wyświetleń: 385
 344. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego
  Wyświetleń: 376
 345. Wspołne posiedzenie Komisji
  Wyświetleń: 376
 346. Obowiązujący statut Gminy
  Wyświetleń: 339
 347. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 335
 348. XIII sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 286
 349. Latarnie wzdłuż ul. Opolskiej
  Wyświetleń: 233
 350. Petycje 2020
  Wyświetleń: 227
 351. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2020
  Wyświetleń: 178
 352. XIV sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 131
 353. Nr 10 - Wyrwa w skarpie przy rzece Libawa
  Wyświetleń: 116
 354. Decyzje środowiskowe 2020 r.
  Wyświetleń: 114
 355. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 109
 356. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 88
 357. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 86
Wersja XML