Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
41217337843845341438438074100933530392967082436491363512069
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
227892842923682260844526933557357053501937484383043195638147
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
328853184243631303181980635329236632242417069293802036321611
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
209581855228241212553577323963257652432317687245341792735178
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1759313715135059111123392614818485139281149118130968720524
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
11941920310426911987248797742797219112119051234625460
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
01324656627675607668518074707491831588709167
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 153682
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 79315
 3. Przetargi - zamówienia publiczne 2018
  Wyświetleń: 32316
 4. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 26600
 5. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 25415
 6. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 19915
 7. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 18894
 8. Przetargi - zamówienia publiczne 2015
  Wyświetleń: 18311
 9. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 17222
 10. Przetargi - zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 16657
 11. Urząd Gminy w Zębowicach
  Wyświetleń: 14697
 12. Wójt i Zastępca
  Wyświetleń: 13910
 13. Przetargi - zamówienia publiczne 2016
  Wyświetleń: 12450
 14. Przetargi do 2012 r.
  Wyświetleń: 12315
 15. Urząd Gminy w Zębowicach
  Wyświetleń: 12125
 16. E-RADA
  Wyświetleń: 11773
 17. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 11167
 18. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 11057
 19. Nabór pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 11003
 20. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 10586
 21. Zapytania ofertowe 2019 - 2020
  Wyświetleń: 10535
 22. Porządek obrad Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 9714
 23. Ewidencje, rejestry i archiwa
  Wyświetleń: 9545
 24. Archiwalny statut Gminy
  Wyświetleń: 9299
 25. Petycje
  Wyświetleń: 9288
 26. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 9278
 27. Przetargi - zamówienia publiczne 2019
  Wyświetleń: 9220
 28. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 9144
 29. Zmiana planów miejscowych i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 8802
 30. Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
  Wyświetleń: 8717
 31. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 8371
 32. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 8265
 33. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 8161
 34. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 8092
 35. Wybory samorządowe
  Wyświetleń: 8086
 36. Prawo lokalne
  Wyświetleń: 8070
 37. Pobierz programy
  Wyświetleń: 8054
 38. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 8021
 39. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 7752
 40. REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 7542
 41. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 7512
 42. REFERAT SPRAW GOSPODARCZYCH
  Wyświetleń: 7487
 43. Transmisja obrad Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 7389
 44. Załatwianie spraw - karty usług
  Wyświetleń: 7347
 45. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 7336
 46. Budżet
  Wyświetleń: 7212
 47. Wybory prezydenckie
  Wyświetleń: 7138
 48. Referendum
  Wyświetleń: 6961
 49. Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 6662
 50. Programy i inne zamierzenia
  Wyświetleń: 6638
 51. Związki i stowarzyszenia
  Wyświetleń: 6572
 52. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 6543
 53. Budżet i jego realizacja
  Wyświetleń: 6524
 54. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2019
  Wyświetleń: 6473
 55. Akcyza
  Wyświetleń: 6368
 56. Projekt "Planu zaopatrzenia w ciepło..."
  Wyświetleń: 6359
 57. Majątek Gminy
  Wyświetleń: 6350
 58. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 6335
 59. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 6326
 60. Strategia rozwoju gminy
  Wyświetleń: 6306
 61. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2018 roku
  Wyświetleń: 6302
 62. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 6266
 63. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 6229
 64. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach
  Wyświetleń: 6172
 65. Informacja o środowisku
  Wyświetleń: 6065
 66. Wybory do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 6008
 67. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dokumentów
  Wyświetleń: 5949
 68. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 5859
 69. Strategia rozwoju gminy
  Wyświetleń: 5846
 70. Plany miejscowe - Zębowice
  Wyświetleń: 5801
 71. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 5748
 72. Plany miejscowe
  Wyświetleń: 5736
 73. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 5725
 74. Ogólna charakterystyka gminy
  Wyświetleń: 5704
 75. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 5669
 76. Przeprowadzone kontrole
  Wyświetleń: 5636
 77. Umorzenia i pomoc publiczna
  Wyświetleń: 5608
 78. Sołectwa gminy
  Wyświetleń: 5578
 79. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 5557
 80. Zwierzęta bezdomne
  Wyświetleń: 5522
 81. Informacja publiczna 2019
  Wyświetleń: 5502
 82. Lokalizacja inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 5494
 83. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 5411
 84. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2018 rok
  Wyświetleń: 5364
 85. Uchwały z 2011 roku
  Wyświetleń: 5319
 86. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5286
 87. Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
  Wyświetleń: 5197
 88. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 5179
 89. Petycje 2015
  Wyświetleń: 5175
 90. Przetarg na budowę i remont dróg
  Wyświetleń: 5088
 91. Protokoły z posiedzenia komisji
  Wyświetleń: 5055
 92. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2013 roku
  Wyświetleń: 5048
 93. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 5001
 94. Plany odnowy miejscowości
  Wyświetleń: 5000
 95. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2018
  Wyświetleń: 4953
 96. Uchwały z 2015 roku
  Wyświetleń: 4948
 97. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 4893
 98. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich
  Wyświetleń: 4889
 99. Projekty uchwał Rady Gminy 2018
  Wyświetleń: 4881
 100. Informacja publiczna 2015
  Wyświetleń: 4859
 101. Uchwały z 2016 roku
  Wyświetleń: 4858
 102. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 4819
 103. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 4799
 104. Uchwały z 2017 roku
  Wyświetleń: 4786
 105. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska - projekt
  Wyświetleń: 4774
 106. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 4710
 107. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2018 roku
  Wyświetleń: 4680
 108. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2017 roku
  Wyświetleń: 4673
 109. Przetargi - zamówienia publiczne 2020
  Wyświetleń: 4666
 110. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2019 roku
  Wyświetleń: 4664
 111. Plan odnowy miejscowości ZĘBOWICE
  Wyświetleń: 4633
 112. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2016 roku
  Wyświetleń: 4593
 113. Otwarte konkursy ofert - 2016
  Wyświetleń: 4467
 114. Sołectwa gminy Zębowice 2015 - 2018
  Wyświetleń: 4463
 115. Otwarte konkursy ofert - 2018
  Wyświetleń: 4461
 116. Otwarte konkursy ofert - 2017
  Wyświetleń: 4441
 117. Przetargi - zamówienia publiczne 2017
  Wyświetleń: 4437
 118. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2014 roku
  Wyświetleń: 4404
 119. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2017 roku
  Wyświetleń: 4391
 120. Uchwały z 2019 roku
  Wyświetleń: 4373
 121. Uchwały z 2010 roku
  Wyświetleń: 4267
 122. Kontrola piaskownicy
  Wyświetleń: 4266
 123. IV sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 4250
 124. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2011
  Wyświetleń: 4250
 125. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2015 rok
  Wyświetleń: 4242
 126. Oświadczenia majątkowe 2018
  Wyświetleń: 4221
 127. Otwarte konkursy ofert - 2015
  Wyświetleń: 4217
 128. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2015 roku
  Wyświetleń: 4180
 129. Oświadczenia majątkowe 2017
  Wyświetleń: 4164
 130. Rejestr Instytucji Kultury w Gminie Zębowice
  Wyświetleń: 4163
 131. Przedszkole Publiczne w Zębowicach
  Wyświetleń: 4122
 132. Petycje 2017
  Wyświetleń: 4100
 133. Wybory ławników
  Wyświetleń: 4065
 134. Remont budynku Straży Pożarnej w Zębowicach
  Wyświetleń: 4058
 135. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 4050
 136. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2015 roku
  Wyświetleń: 4043
 137. RAPORTY O STANIE GMINY
  Wyświetleń: 4016
 138. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2015
  Wyświetleń: 3953
 139. Uchwały z 2018 roku
  Wyświetleń: 3948
 140. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2013 roku
  Wyświetleń: 3922
 141. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2014
  Wyświetleń: 3906
 142. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 2014 r.
  Wyświetleń: 3895
 143. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2019
  Wyświetleń: 3882
 144. Prawo lokalne - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 3857
 145. Uchwały z 2014 roku
  Wyświetleń: 3807
 146. Informacja publiczna 2016
  Wyświetleń: 3795
 147. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2018
  Wyświetleń: 3795
 148. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2016
  Wyświetleń: 3766
 149. Oświadczenia majątkowe 2015
  Wyświetleń: 3756
 150. Otwarte konkursy ofert - 2014
  Wyświetleń: 3730
 151. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2016
  Wyświetleń: 3704
 152. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 3662
 153. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 3655
 154. Oświadczenia majątkowe 2016
  Wyświetleń: 3629
 155. Informacja publiczna 2017
  Wyświetleń: 3621
 156. II w ósmej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice i Projekty Uchwał
  Wyświetleń: 3604
 157. Petycje 2016
  Wyświetleń: 3599
 158. Petycje 2019
  Wyświetleń: 3579
 159. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2016 roku
  Wyświetleń: 3577
 160. Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach
  Wyświetleń: 3564
 161. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2019 roku
  Wyświetleń: 3550
 162. Decyzje środowiskowe 2016 r.
  Wyświetleń: 3538
 163. Przetarg na budowę i remont dróg
  Wyświetleń: 3529
 164. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2017
  Wyświetleń: 3500
 165. Uchwały z 2012 roku
  Wyświetleń: 3495
 166. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 3494
 167. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 3489
 168. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 3485
 169. Porządek obrad komisji
  Wyświetleń: 3483
 170. Otwarte konkursy ofert - 2012
  Wyświetleń: 3482
 171. Decyzje środowiskowe 2017 r.
  Wyświetleń: 3445
 172. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 3441
 173. Uchwały z 2013 roku
  Wyświetleń: 3439
 174. Otwarte konkursy ofert - 2013
  Wyświetleń: 3437
 175. Sołectwa gminy Zębowice 2010 - 2014
  Wyświetleń: 3429
 176. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 3419
 177. Projekty uchwał Rady Gminy 2016
  Wyświetleń: 3392
 178. Oświadczenia majątkowe 2014
  Wyświetleń: 3391
 179. Przetargi - zamówienia publiczne 2012 - 2014
  Wyświetleń: 3364
 180. Polityka Cookies
  Wyświetleń: 3360
 181. Decyzje środowiskowe 2015 r.
  Wyświetleń: 3358
 182. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 3354
 183. REFERAT FINANSÓW
  Wyświetleń: 3351
 184. Otwarte konkursy ofert - 2011
  Wyświetleń: 3329
 185. Petycje 2018
  Wyświetleń: 3326
 186. Uchwały z 2009 roku
  Wyświetleń: 3324
 187. Zarządzenia z 2010 roku
  Wyświetleń: 3301
 188. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2017
  Wyświetleń: 3288
 189. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 3286
 190. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2016 rok
  Wyświetleń: 3275
 191. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
  Wyświetleń: 3275
 192. Decyzje środowiskowe 2018 r.
  Wyświetleń: 3223
 193. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 3208
 194. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2018
  Wyświetleń: 3206
 195. Ewidencje, rejestry i archiwa
  Wyświetleń: 3192
 196. Plany miejscowe - Knieja
  Wyświetleń: 3159
 197. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 3158
 198. Rada Gminy Zębowice VII kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3110
 199. REFERAT ORGANIZACYJNY
  Wyświetleń: 3110
 200. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 3105
 201. KARTY USŁUG - INFORMACJA
  Wyświetleń: 3084
 202. Wybory do Sejmu i Senatu - 2015
  Wyświetleń: 3069
 203. Informacja publiczna 2012 - 2014
  Wyświetleń: 3064
 204. Projekty uchwał Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 3057
 205. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 3019
 206. Przetarg na budowę boiska
  Wyświetleń: 3014
 207. Oświadczenia majątkowe 2011
  Wyświetleń: 3000
 208. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2014
  Wyświetleń: 2999
 209. Wybory do Sejmu i Senatu - 2011
  Wyświetleń: 2993
 210. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 2990
 211. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2014 roku
  Wyświetleń: 2980
 212. Projekty uchwał Rady Gminy 2012
  Wyświetleń: 2966
 213. Oświadczenia majątkowe 2012
  Wyświetleń: 2961
 214. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2019 rok
  Wyświetleń: 2958
 215. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2017 rok
  Wyświetleń: 2956
 216. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2013
  Wyświetleń: 2952
 217. Zarządzenia z 2009 roku
  Wyświetleń: 2940
 218. Projekty uchwał Rady Gminy 2017
  Wyświetleń: 2931
 219. Uchwały z 2008 roku
  Wyświetleń: 2931
 220. Plany miejscowe - Radawie
  Wyświetleń: 2928
 221. Zarządzenia z 2006 roku
  Wyświetleń: 2907
 222. Przetarg na dostarczanie paliwa do pojazdów będących własnością Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 2874
 223. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 2864
 224. Zarządzenia z 2007 roku
  Wyświetleń: 2857
 225. Oświadczenia majątkowe 2013
  Wyświetleń: 2849
 226. Oświadczenia majątkowe za rok 2010 - pracownicy
  Wyświetleń: 2845
 227. Informacja publiczna 2018
  Wyświetleń: 2843
 228. Plany miejscowe - dla potrzeb rozbudowy wodociągu grupowego
  Wyświetleń: 2809
 229. Projekty uchwał Rady Gminy 2013
  Wyświetleń: 2807
 230. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2009
  Wyświetleń: 2805
 231. Uchwały z 2006 roku
  Wyświetleń: 2784
 232. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2012 roku
  Wyświetleń: 2778
 233. Uchwały z 2007 roku
  Wyświetleń: 2769
 234. Projekty uchwał Rady Gminy 2011
  Wyświetleń: 2765
 235. Komisje Rady Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 2760
 236. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 2751
 237. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Wyświetleń: 2749
 238. Zarządzenia z 2008 roku
  Wyświetleń: 2747
 239. Oświadczenia majątkowe za rok 2009 - Pracownicy
  Wyświetleń: 2736
 240. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2013
  Wyświetleń: 2730
 241. Przetarg na przebudowę przepustu
  Wyświetleń: 2709
 242. Uchwały z 2003 roku
  Wyświetleń: 2705
 243. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2012
  Wyświetleń: 2692
 244. Oświadczenia majątkowe 2014
  Wyświetleń: 2686
 245. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 2685
 246. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2011
  Wyświetleń: 2680
 247. Uchwały z 1995 roku
  Wyświetleń: 2676
 248. Plan odnowy miejscowości RADAWIE
  Wyświetleń: 2666
 249. Uchwały z 2005 roku
  Wyświetleń: 2665
 250. Oświadczenia majątkowe za rok 2008 (radni)
  Wyświetleń: 2660
 251. Plan odnowy miejscowości KADŁUB WOLNY
  Wyświetleń: 2658
 252. Decyzje środowiskowe 2013 r.
  Wyświetleń: 2645
 253. Decyzje środowiskowe 2011 r.
  Wyświetleń: 2644
 254. Prawo lokalne - 1997 -2010
  Wyświetleń: 2643
 255. Przetarg na budowę dróg - 2011
  Wyświetleń: 2643
 256. Decyzje środowiskowe 2019 r.
  Wyświetleń: 2630
 257. Prawo lokalne - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 2630
 258. Projekty uchwał Rady Gminy 2014
  Wyświetleń: 2630
 259. Przetarg na dostarczanie paliwa w roku 2012
  Wyświetleń: 2622
 260. Informacje o wykonaniu budżetu gminy Zębowice 2007-2010
  Wyświetleń: 2620
 261. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2012 roku
  Wyświetleń: 2619
 262. Uchwały z 2000 roku
  Wyświetleń: 2616
 263. Zarządzenia z 2011 roku
  Wyświetleń: 2615
 264. Zarządzenia z 2004 roku
  Wyświetleń: 2612
 265. Oświadczenia majatkowe za rok 2009 - Radni
  Wyświetleń: 2609
 266. Prawo lokalne - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 2609
 267. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2020 roku
  Wyświetleń: 2608
 268. Uchwały z 2002 roku
  Wyświetleń: 2605
 269. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2014 rok
  Wyświetleń: 2602
 270. Uchwały z 1996 roku
  Wyświetleń: 2598
 271. Uchwały z 2004 roku
  Wyświetleń: 2590
 272. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 2588
 273. Uchwały z 1999 roku
  Wyświetleń: 2587
 274. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2579
 275. Zarządzenia z 2005 roku
  Wyświetleń: 2574
 276. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2014
  Wyświetleń: 2569
 277. Uchwały z 1998 roku
  Wyświetleń: 2566
 278. Oświadczenia majątkowe za rok 2008 (pracownicy)
  Wyświetleń: 2564
 279. Uchwały z 1993 roku
  Wyświetleń: 2562
 280. Zarządzenia z 2002 roku
  Wyświetleń: 2560
 281. Zapytanie ofertowe z dnia 11.02.2019 r. na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 2555
 282. Oświadczenia majątkowe za rok 2010 - radni
  Wyświetleń: 2550
 283. Uchwały z 1991 roku
  Wyświetleń: 2549
 284. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2020 roku
  Wyświetleń: 2547
 285. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2009
  Wyświetleń: 2546
 286. Uchwały z 1994 roku
  Wyświetleń: 2545
 287. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2013 rok
  Wyświetleń: 2535
 288. Interpelacje i zapytania radnych - 2019 r.
  Wyświetleń: 2525
 289. Uchwały z 1990 roku
  Wyświetleń: 2523
 290. Oświadczenia majątkowe za rok 2007 (radni)
  Wyświetleń: 2514
 291. Zarządzenia z 2003 roku
  Wyświetleń: 2513
 292. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2012 rok
  Wyświetleń: 2502
 293. Projekty uchwał Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 2490
 294. Plan odnowy miejscowości KNIEJA
  Wyświetleń: 2486
 295. Interpelacje i zapytania radnych - 2018 r.
  Wyświetleń: 2477
 296. Decyzje środowiskowe 2012 r.
  Wyświetleń: 2471
 297. Uchwały z 1992 roku
  Wyświetleń: 2463
 298. Decyzje środowiskowe 2010 r.
  Wyświetleń: 2460
 299. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2011 rok
  Wyświetleń: 2459
 300. Rada Gminy Zębowice VI kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 2453
 301. Plany zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2443
 302. Oświadczenia majątkowe 2019
  Wyświetleń: 2420
 303. Uchwały z 1997 roku
  Wyświetleń: 2390
 304. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2014
  Wyświetleń: 2379
 305. Komisje Rady Gminy VI kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 2358
 306. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2012
  Wyświetleń: 2356
 307. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2010 rok
  Wyświetleń: 2345
 308. Uchwały z 2001 roku
  Wyświetleń: 2333
 309. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 2323
 310. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 2302
 311. Uchwały z 2020 roku
  Wyświetleń: 2289
 312. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2013
  Wyświetleń: 2286
 313. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2011
  Wyświetleń: 2245
 314. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 2232
 315. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 2229
 316. Otwarte konkursy ofert - 2020
  Wyświetleń: 2213
 317. Rada Gminy Zębowice VIII kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2161
 318. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2050
 319. Zapytania ofertowe 2021
  Wyświetleń: 2012
 320. Petycje 2020
  Wyświetleń: 1979
 321. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2020 rok
  Wyświetleń: 1916
 322. Oświadczenia majątkowe od 2011 roku
  Wyświetleń: 1912
 323. Obowiązujący statut Gminy
  Wyświetleń: 1865
 324. Informacja publiczna 2020
  Wyświetleń: 1844
 325. DECYZJE INNYCH JEDNOSTEK
  Wyświetleń: 1837
 326. Sołectwa gminy Zębowice 2019 - 2022
  Wyświetleń: 1809
 327. Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
  Wyświetleń: 1805
 328. Wybory prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 1792
 329. Zapytanie ofertowe z dnia 15.04.2019 r. na remont części frontowej, gzymsu budynku, pomieszczenia garażowego i ścian zewnętrznych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadłubie Wolnym
  Wyświetleń: 1779
 330. VII Sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 1735
 331. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2015 roku
  Wyświetleń: 1731
 332. Nr 1 - Latarnie wzdłuż ul. Opolskiej
  Wyświetleń: 1695
 333. Projekty uchwał Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 1694
 334. VI sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 1690
 335. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 1687
 336. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2020
  Wyświetleń: 1638
 337. X sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 1634
 338. Prawo lokalne - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1571
 339. XII sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 1570
 340. IX sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 1551
 341. Interpelacje i zapytania radnych - 2020 r.
  Wyświetleń: 1544
 342. VIII sesja Rady Gminy Zębowice - II sesja nadzwyczajna
  Wyświetleń: 1539
 343. Przetargi - zamówienia publiczne 2021
  Wyświetleń: 1518
 344. Wspólne posiedzenie Komisji
  Wyświetleń: 1508
 345. XI sesja Rady Gminy Zębowice - III sesja nadzwyczajna
  Wyświetleń: 1460
 346. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2021 roku
  Wyświetleń: 1425
 347. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 1395
 348. Plany zamówień publicznych na 2020 r.
  Wyświetleń: 1370
 349. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2021 roku
  Wyświetleń: 1365
 350. Komisja Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
  Wyświetleń: 1362
 351. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego
  Wyświetleń: 1340
 352. Oświadczenia majątkowe 2020
  Wyświetleń: 1297
 353. XIII sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 1272
 354. Nr 10 - Wyrwa w skarpie przy rzece Libawa
  Wyświetleń: 1265
 355. Narodowy Spis Powszechny 2021
  Wyświetleń: 1261
 356. Oświadczenia majątkowe 2021 r.
  Wyświetleń: 1237
 357. Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 1192
 358. Otwarte konkursy ofert - 2021
  Wyświetleń: 1179
 359. Decyzje środowiskowe 2020 r.
  Wyświetleń: 1174
 360. Decyzje środowiskowe 2021 r.
  Wyświetleń: 1124
 361. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1116
 362. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 1115
 363. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2020
  Wyświetleń: 1101
 364. XIV sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 1087
 365. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 1021
 366. Wspołne posiedzenie Komisji
  Wyświetleń: 992
 367. Petycje 2021
  Wyświetleń: 970
 368. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2021 rok
  Wyświetleń: 913
 369. Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 900
 370. Uchwały z 2021 roku
  Wyświetleń: 876
 371. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2021
  Wyświetleń: 828
 372. Latarnie wzdłuż ul. Opolskiej
  Wyświetleń: 825
 373. XV sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 819
 374. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2021
  Wyświetleń: 813
 375. Plany zamówień publicznych na 2021 r.
  Wyświetleń: 770
 376. Informacja publiczna 2021
  Wyświetleń: 764
 377. Komisje Rady Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 760
 378. XVI sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 742
 379. XVII sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 717
 380. Komisja Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Handlu i Usług
  Wyświetleń: 708
 381. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 707
 382. Interpelacje i zapytania radnych - 2021 r.
  Wyświetleń: 685
 383. XVIII sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 619
 384. XIX sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 558
 385. Komisja Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego
  Wyświetleń: 547
 386. Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 436
 387. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. ochrony powietrza - Gminny Koordynator POP z dnia 15.06.2021 r.
  Wyświetleń: 422
 388. XX sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 396
 389. XXI sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 371
 390. Ogłoszenie ponownego naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. ochrony powietrza - Gminny Koordynator POP z dnia 28.06.2021 r.
  Wyświetleń: 365
 391. Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 343
 392. XXII sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 319
 393. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej
  Wyświetleń: 308
 394. XXIII uroczysta sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 239
 395. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 226
 396. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 221
 397. Aktualne nabory na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 211
 398. XXIV sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 100
 399. Komisja Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej
  Wyświetleń: 63
 400. XXV sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 60
Wersja XML