Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2278928429236822608445269335571266100000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
328853184243631303181980635329236632242417069293802036321611
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
209581855228241212553577323963257652432317687245341792735178
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1759313715135059111123392614818485139281149118130968720524
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
11941920310426911987248797742797219112119051234625460
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
01324656627675607668518074707491831588709167
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 118272
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 52877
 3. Przetargi - zamówienia publiczne 2018
  Wyświetleń: 24104
 4. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 20771
 5. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 16946
 6. Przetargi - zamówienia publiczne 2015
  Wyświetleń: 15143
 7. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 13951
 8. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 12739
 9. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 12555
 10. Urząd Gminy w Zębowicach
  Wyświetleń: 11590
 11. Przetargi - zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 11490
 12. Przetargi - zamówienia publiczne 2016
  Wyświetleń: 10072
 13. Wójt i Zastępca
  Wyświetleń: 9357
 14. Urząd Gminy w Zębowicach
  Wyświetleń: 8901
 15. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 8181
 16. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 7903
 17. Nabór pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 7866
 18. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 7416
 19. Przetargi do 2012 r.
  Wyświetleń: 7342
 20. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 6922
 21. Zmiana planów miejscowych i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 6610
 22. E-RADA
  Wyświetleń: 6577
 23. Archiwalny statut Gminy
  Wyświetleń: 6325
 24. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2010
  Wyświetleń: 6153
 25. Porządek obrad Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 6141
 26. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 6130
 27. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 6059
 28. Pobierz programy
  Wyświetleń: 6008
 29. Ewidencje, rejestry i archiwa
  Wyświetleń: 5867
 30. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 5865
 31. Wybory samorządowe
  Wyświetleń: 5856
 32. Petycje
  Wyświetleń: 5830
 33. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 5761
 34. REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW GOSPODARCZYCH
  Wyświetleń: 5749
 35. REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 5717
 36. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 5684
 37. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 5587
 38. Prawo lokalne
  Wyświetleń: 5574
 39. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 5345
 40. Przetargi - zamówienia publiczne 2019
  Wyświetleń: 5255
 41. Transmisja obrad Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 5250
 42. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2019
  Wyświetleń: 5244
 43. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 5239
 44. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 5134
 45. Budżet i jego realizacja
  Wyświetleń: 5012
 46. Wybory prezydenckie
  Wyświetleń: 4921
 47. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2018 roku
  Wyświetleń: 4782
 48. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach
  Wyświetleń: 4689
 49. Załatwianie spraw - karty usług
  Wyświetleń: 4658
 50. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4624
 51. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 4600
 52. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 4596
 53. Projekt "Planu zaopatrzenia w ciepło..."
  Wyświetleń: 4554
 54. Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 4374
 55. Programy i inne zamierzenia
  Wyświetleń: 4336
 56. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4305
 57. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 4280
 58. Związki i stowarzyszenia
  Wyświetleń: 4254
 59. Budżet
  Wyświetleń: 4237
 60. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2018 rok
  Wyświetleń: 4206
 61. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 4183
 62. Przetarg na budowę i remont dróg
  Wyświetleń: 4164
 63. Referendum
  Wyświetleń: 4134
 64. Plany miejscowe - Zębowice
  Wyświetleń: 4093
 65. Strategia rozwoju gminy
  Wyświetleń: 4046
 66. Strategia rozwoju gminy
  Wyświetleń: 4033
 67. Wybory do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 4026
 68. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 4016
 69. Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
  Wyświetleń: 4013
 70. Majątek Gminy
  Wyświetleń: 3948
 71. Uchwały z 2011 roku
  Wyświetleń: 3938
 72. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dokumentów
  Wyświetleń: 3889
 73. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2013 roku
  Wyświetleń: 3884
 74. Protokoły z posiedzenia komisji
  Wyświetleń: 3869
 75. Ogólna charakterystyka gminy
  Wyświetleń: 3826
 76. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2018
  Wyświetleń: 3804
 77. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 3769
 78. Informacja o środowisku
  Wyświetleń: 3753
 79. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 3731
 80. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3728
 81. Lokalizacja inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3724
 82. Projekty uchwał Rady Gminy 2018
  Wyświetleń: 3721
 83. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3720
 84. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 3694
 85. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3693
 86. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 3677
 87. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 3676
 88. Umorzenia i pomoc publiczna
  Wyświetleń: 3661
 89. Uchwały z 2015 roku
  Wyświetleń: 3656
 90. Akcyza
  Wyświetleń: 3619
 91. Plany miejscowe
  Wyświetleń: 3599
 92. Plan odnowy miejscowości ZĘBOWICE
  Wyświetleń: 3578
 93. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 3572
 94. Przeprowadzone kontrole
  Wyświetleń: 3539
 95. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich
  Wyświetleń: 3523
 96. Uchwały z 2016 roku
  Wyświetleń: 3498
 97. Zwierzęta bezdomne
  Wyświetleń: 3448
 98. Informacja publiczna 2015
  Wyświetleń: 3438
 99. Sołectwa gminy
  Wyświetleń: 3413
 100. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2016 roku
  Wyświetleń: 3380
 101. Uchwały z 2017 roku
  Wyświetleń: 3368
 102. Przetargi - zamówienia publiczne 2017
  Wyświetleń: 3355
 103. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2014 roku
  Wyświetleń: 3348
 104. Petycje 2015
  Wyświetleń: 3347
 105. Plany odnowy miejscowości
  Wyświetleń: 3329
 106. Remont budynku Straży Pożarnej w Zębowicach
  Wyświetleń: 3262
 107. Sołectwa gminy Zębowice 2015 - 2018
  Wyświetleń: 3253
 108. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 3213
 109. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2011
  Wyświetleń: 3205
 110. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2018 roku
  Wyświetleń: 3200
 111. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2017 roku
  Wyświetleń: 3192
 112. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 3158
 113. Oświadczenia majątkowe 2017
  Wyświetleń: 3135
 114. IV sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 3133
 115. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2019 roku
  Wyświetleń: 3132
 116. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2015 roku
  Wyświetleń: 3102
 117. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 3091
 118. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2015 rok
  Wyświetleń: 3088
 119. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 3074
 120. Uchwały z 2010 roku
  Wyświetleń: 3066
 121. Otwarte konkursy ofert - 2016
  Wyświetleń: 3039
 122. Rejestr Instytucji Kultury w Gminie Zębowice
  Wyświetleń: 3033
 123. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2015 roku
  Wyświetleń: 3031
 124. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 3018
 125. Kontrola piaskownicy
  Wyświetleń: 2996
 126. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2017 roku
  Wyświetleń: 2954
 127. Oświadczenia majątkowe 2018
  Wyświetleń: 2917
 128. Otwarte konkursy ofert - 2017
  Wyświetleń: 2917
 129. Otwarte konkursy ofert - 2018
  Wyświetleń: 2907
 130. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska - projekt
  Wyświetleń: 2899
 131. Przedszkole Publiczne w Zębowicach
  Wyświetleń: 2881
 132. Uchwały z 2019 roku
  Wyświetleń: 2833
 133. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2019
  Wyświetleń: 2816
 134. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2013 roku
  Wyświetleń: 2808
 135. Otwarte konkursy ofert - 2015
  Wyświetleń: 2790
 136. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2015
  Wyświetleń: 2762
 137. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2018
  Wyświetleń: 2715
 138. Prawo lokalne - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2704
 139. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 2014 r.
  Wyświetleń: 2701
 140. Oświadczenia majątkowe 2015
  Wyświetleń: 2670
 141. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2016
  Wyświetleń: 2659
 142. II w ósmej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice i Projekty Uchwał
  Wyświetleń: 2602
 143. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2591
 144. Przetarg na budowę i remont dróg
  Wyświetleń: 2563
 145. Oświadczenia majątkowe 2016
  Wyświetleń: 2561
 146. Decyzje środowiskowe 2016 r.
  Wyświetleń: 2487
 147. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2014
  Wyświetleń: 2442
 148. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2017
  Wyświetleń: 2440
 149. Informacja publiczna 2016
  Wyświetleń: 2435
 150. Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach
  Wyświetleń: 2418
 151. Sołectwa gminy Zębowice 2010 - 2014
  Wyświetleń: 2415
 152. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2016
  Wyświetleń: 2412
 153. Uchwały z 2014 roku
  Wyświetleń: 2401
 154. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2016 roku
  Wyświetleń: 2388
 155. Polityka Cookies
  Wyświetleń: 2358
 156. Informacja publiczna 2019
  Wyświetleń: 2346
 157. Zarządzenia z 2010 roku
  Wyświetleń: 2304
 158. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2019 roku
  Wyświetleń: 2299
 159. Oświadczenia majątkowe 2014
  Wyświetleń: 2290
 160. Decyzje środowiskowe 2017 r.
  Wyświetleń: 2289
 161. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 2287
 162. Otwarte konkursy ofert - 2014
  Wyświetleń: 2254
 163. Uchwały z 2009 roku
  Wyświetleń: 2251
 164. Petycje 2017
  Wyświetleń: 2242
 165. Informacja publiczna 2017
  Wyświetleń: 2226
 166. Porządek obrad komisji
  Wyświetleń: 2221
 167. Przetargi - zamówienia publiczne 2012 - 2014
  Wyświetleń: 2220
 168. Uchwały z 2018 roku
  Wyświetleń: 2206
 169. Projekty uchwał Rady Gminy 2016
  Wyświetleń: 2202
 170. Uchwały z 2012 roku
  Wyświetleń: 2191
 171. Decyzje środowiskowe 2015 r.
  Wyświetleń: 2167
 172. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 2149
 173. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 2142
 174. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2016 rok
  Wyświetleń: 2127
 175. Uchwały z 2013 roku
  Wyświetleń: 2103
 176. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 2085
 177. Otwarte konkursy ofert - 2013
  Wyświetleń: 2063
 178. Otwarte konkursy ofert - 2012
  Wyświetleń: 2051
 179. Decyzje środowiskowe 2018 r.
  Wyświetleń: 2040
 180. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2017
  Wyświetleń: 2032
 181. Plany miejscowe - Knieja
  Wyświetleń: 2022
 182. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 2017
 183. Przetarg na budowę boiska
  Wyświetleń: 2015
 184. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
  Wyświetleń: 2011
 185. Rada Gminy Zębowice VII kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 2000
 186. Oświadczenia majątkowe 2014
  Wyświetleń: 1995
 187. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 1992
 188. Wybory do Sejmu i Senatu - 2015
  Wyświetleń: 1971
 189. Oświadczenia majątkowe 2011
  Wyświetleń: 1963
 190. Zarządzenia z 2006 roku
  Wyświetleń: 1948
 191. Ewidencje, rejestry i archiwa
  Wyświetleń: 1937
 192. Wybory ławników
  Wyświetleń: 1923
 193. Otwarte konkursy ofert - 2011
  Wyświetleń: 1915
 194. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 1914
 195. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2013
  Wyświetleń: 1911
 196. Projekty uchwał Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 1904
 197. Oświadczenia majątkowe 2012
  Wyświetleń: 1901
 198. Przetarg na dostarczanie paliwa do pojazdów będących własnością Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 1896
 199. Uchwały z 2008 roku
  Wyświetleń: 1891
 200. Przetarg na przebudowę przepustu
  Wyświetleń: 1885
 201. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2014 roku
  Wyświetleń: 1884
 202. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Wyświetleń: 1878
 203. Przetarg na dostarczanie paliwa w roku 2012
  Wyświetleń: 1864
 204. REFERAT FINANSÓW
  Wyświetleń: 1853
 205. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2017 rok
  Wyświetleń: 1852
 206. Oświadczenia majątkowe 2013
  Wyświetleń: 1831
 207. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2018
  Wyświetleń: 1819
 208. Petycje 2016
  Wyświetleń: 1794
 209. Projekty uchwał Rady Gminy 2017
  Wyświetleń: 1777
 210. REFERAT ORGANIZACYJNY
  Wyświetleń: 1772
 211. Zarządzenia z 2009 roku
  Wyświetleń: 1760
 212. Przetarg na budowę dróg - 2011
  Wyświetleń: 1755
 213. Plany miejscowe - dla potrzeb rozbudowy wodociągu grupowego
  Wyświetleń: 1753
 214. KARTY USŁUG - INFORMACJA
  Wyświetleń: 1750
 215. Oświadczenia majątkowe za rok 2010 - pracownicy
  Wyświetleń: 1750
 216. Wybory do Sejmu i Senatu - 2011
  Wyświetleń: 1745
 217. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 1737
 218. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2012 roku
  Wyświetleń: 1731
 219. Petycje 2019
  Wyświetleń: 1720
 220. Plany miejscowe - Radawie
  Wyświetleń: 1719
 221. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 1717
 222. RAPORTY O STANIE GMINY
  Wyświetleń: 1707
 223. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2019 rok
  Wyświetleń: 1703
 224. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2014
  Wyświetleń: 1698
 225. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2012 roku
  Wyświetleń: 1691
 226. Oświadczenia majątkowe za rok 2010 - radni
  Wyświetleń: 1678
 227. Oświadczenia majątkowe za rok 2009 - Pracownicy
  Wyświetleń: 1675
 228. Uchwały z 2006 roku
  Wyświetleń: 1673
 229. Zarządzenia z 2007 roku
  Wyświetleń: 1669
 230. Projekty uchwał Rady Gminy 2011
  Wyświetleń: 1648
 231. Oświadczenia majatkowe za rok 2009 - Radni
  Wyświetleń: 1640
 232. Oświadczenia majątkowe za rok 2008 (radni)
  Wyświetleń: 1638
 233. Komisje Rady Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1637
 234. Zarządzenia z 2008 roku
  Wyświetleń: 1635
 235. Plan odnowy miejscowości RADAWIE
  Wyświetleń: 1634
 236. ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY
  Wyświetleń: 1628
 237. Zarządzenia z 2002 roku
  Wyświetleń: 1625
 238. Zarządzenia z 2011 roku
  Wyświetleń: 1623
 239. Uchwały z 2007 roku
  Wyświetleń: 1622
 240. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1614
 241. Oświadczenia majątkowe za rok 2008 (pracownicy)
  Wyświetleń: 1603
 242. Uchwały z 1996 roku
  Wyświetleń: 1598
 243. Uchwały z 2003 roku
  Wyświetleń: 1598
 244. Uchwały z 2005 roku
  Wyświetleń: 1598
 245. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1594
 246. Uchwały z 2002 roku
  Wyświetleń: 1591
 247. Projekty uchwał Rady Gminy 2013
  Wyświetleń: 1589
 248. Informacja publiczna 2012 - 2014
  Wyświetleń: 1587
 249. Uchwały z 2000 roku
  Wyświetleń: 1580
 250. Zarządzenia z 2004 roku
  Wyświetleń: 1576
 251. Uchwały z 1995 roku
  Wyświetleń: 1573
 252. Prawo lokalne - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 1570
 253. Projekty uchwał Rady Gminy 2012
  Wyświetleń: 1566
 254. Uchwały z 2004 roku
  Wyświetleń: 1560
 255. Zarządzenia z 2005 roku
  Wyświetleń: 1550
 256. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2014
  Wyświetleń: 1549
 257. Projekty uchwał Rady Gminy 2014
  Wyświetleń: 1546
 258. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 1541
 259. Prawo lokalne - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1540
 260. Plan odnowy miejscowości KADŁUB WOLNY
  Wyświetleń: 1539
 261. Uchwały z 1999 roku
  Wyświetleń: 1533
 262. Zarządzenia z 2003 roku
  Wyświetleń: 1533
 263. Uchwały z 1997 roku
  Wyświetleń: 1527
 264. Uchwały z 1998 roku
  Wyświetleń: 1519
 265. Oświadczenia majątkowe za rok 2007 (radni)
  Wyświetleń: 1512
 266. Prawo lokalne - 1997 -2010
  Wyświetleń: 1504
 267. Uchwały z 1993 roku
  Wyświetleń: 1489
 268. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2009
  Wyświetleń: 1486
 269. Decyzje środowiskowe 2011 r.
  Wyświetleń: 1478
 270. Informacja publiczna 2018
  Wyświetleń: 1477
 271. Decyzje środowiskowe 2013 r.
  Wyświetleń: 1473
 272. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2013
  Wyświetleń: 1473
 273. Uchwały z 1994 roku
  Wyświetleń: 1467
 274. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 1458
 275. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2012
  Wyświetleń: 1458
 276. Uchwały z 1990 roku
  Wyświetleń: 1453
 277. Uchwały z 1991 roku
  Wyświetleń: 1449
 278. Informacje o wykonaniu budżetu gminy Zębowice 2007-2010
  Wyświetleń: 1447
 279. Plan odnowy miejscowości KNIEJA
  Wyświetleń: 1445
 280. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 1444
 281. Uchwały z 1992 roku
  Wyświetleń: 1444
 282. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2011
  Wyświetleń: 1442
 283. Zapytanie ofertowe z dnia 11.02.2019 r. na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 1441
 284. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1427
 285. Petycje 2018
  Wyświetleń: 1418
 286. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2014 rok
  Wyświetleń: 1417
 287. Przetargi - zamówienia publiczne 2020
  Wyświetleń: 1414
 288. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 1407
 289. Projekty uchwał Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 1400
 290. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1383
 291. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2013 rok
  Wyświetleń: 1380
 292. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2011 rok
  Wyświetleń: 1377
 293. Interpelacje i zapytania radnych - 2018 r.
  Wyświetleń: 1367
 294. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1365
 295. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2012 rok
  Wyświetleń: 1355
 296. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2009
  Wyświetleń: 1349
 297. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2014
  Wyświetleń: 1347
 298. Decyzje środowiskowe 2012 r.
  Wyświetleń: 1344
 299. Decyzje środowiskowe 2010 r.
  Wyświetleń: 1343
 300. Decyzje środowiskowe 2019 r.
  Wyświetleń: 1339
 301. Interpelacje i zapytania radnych - 2019 r.
  Wyświetleń: 1337
 302. Rada Gminy Zębowice VI kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 1334
 303. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2010 rok
  Wyświetleń: 1327
 304. Uchwały z 2001 roku
  Wyświetleń: 1324
 305. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2012
  Wyświetleń: 1314
 306. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2013
  Wyświetleń: 1299
 307. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 1290
 308. Komisje Rady Gminy VI kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 1289
 309. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2011
  Wyświetleń: 1263
 310. Oświadczenia majątkowe od 2011 roku
  Wyświetleń: 1253
 311. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2015 roku
  Wyświetleń: 1138
 312. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 1107
 313. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 1098
 314. Projekty uchwał Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 1064
 315. Oświadczenia majątkowe 2019
  Wyświetleń: 1009
 316. Rada Gminy Zębowice VIII kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 930
 317. Zapytanie ofertowe z dnia 15.04.2019 r. na remont części frontowej, gzymsu budynku, pomieszczenia garażowego i ścian zewnętrznych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadłubie Wolnym
  Wyświetleń: 750
 318. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2020 roku
  Wyświetleń: 730
 319. Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
  Wyświetleń: 701
 320. VII Sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 668
 321. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2020 roku
  Wyświetleń: 635
 322. VI sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 629
 323. Plany zamówień publicznych
  Wyświetleń: 615
 324. Otwarte konkursy ofert - 2020
  Wyświetleń: 584
 325. VIII sesja Rady Gminy Zębowice - II sesja nadzwyczajna
  Wyświetleń: 572
 326. IX sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 563
 327. X sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 544
 328. Wybory prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 538
 329. Sołectwa gminy Zębowice 2019 - 2022
  Wyświetleń: 527
 330. Uchwały z 2020 roku
  Wyświetleń: 472
 331. Plany zamówień publicznych na 2020 r.
  Wyświetleń: 455
 332. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2020 rok
  Wyświetleń: 451
 333. Prawo lokalne - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 437
 334. Informacja publiczna 2020
  Wyświetleń: 427
 335. XI sesja Rady Gminy Zębowice - III sesja nadzwyczajna
  Wyświetleń: 417
 336. Wspólne posiedzenie Komisji
  Wyświetleń: 413
 337. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2020
  Wyświetleń: 376
 338. XII sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 371
 339. DECYZJE INNYCH JEDNOSTEK
  Wyświetleń: 364
 340. Wspołne posiedzenie Komisji
  Wyświetleń: 340
 341. Interpelacje i zapytania radnych - 2020 r.
  Wyświetleń: 328
 342. Latarnie wzdłuż ul. Opolskiej
  Wyświetleń: 316
 343. Komisja Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
  Wyświetleń: 298
 344. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 298
 345. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego
  Wyświetleń: 278
 346. Obowiązujący statut Gminy
  Wyświetleń: 268
 347. XIII sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 211
 348. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 196
 349. Latarnie wzdłuż ul. Opolskiej
  Wyświetleń: 194
 350. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2020
  Wyświetleń: 124
 351. Petycje 2020
  Wyświetleń: 124
 352. XIV sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 93
 353. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 77
 354. Decyzje środowiskowe 2020 r.
  Wyświetleń: 70
 355. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 69
 356. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 63
 357. Wyrwa w skarpie przy rzece Libawa
  Wyświetleń: 41
Wersja XML