Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
227892842923682260844526933557357053501925951000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
328853184243631303181980635329236632242417069293802036321611
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
209581855228241212553577323963257652432317687245341792735178
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1759313715135059111123392614818485139281149118130968720524
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
11941920310426911987248797742797219112119051234625460
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
01324656627675607668518074707491831588709167
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 122945
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 56197
 3. Przetargi - zamówienia publiczne 2018
  Wyświetleń: 25911
 4. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 21725
 5. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 18252
 6. Przetargi - zamówienia publiczne 2015
  Wyświetleń: 15710
 7. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 14534
 8. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 13558
 9. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 13483
 10. Przetargi - zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 12326
 11. Urząd Gminy w Zębowicach
  Wyświetleń: 12159
 12. Przetargi - zamówienia publiczne 2016
  Wyświetleń: 10495
 13. Wójt i Zastępca
  Wyświetleń: 10008
 14. Urząd Gminy w Zębowicach
  Wyświetleń: 9324
 15. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 8444
 16. Nabór pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 8347
 17. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 8284
 18. Przetargi do 2012 r.
  Wyświetleń: 8046
 19. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 7653
 20. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 7451
 21. E-RADA
  Wyświetleń: 7163
 22. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 6910
 23. Zmiana planów miejscowych i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 6847
 24. Archiwalny statut Gminy
  Wyświetleń: 6719
 25. Porządek obrad Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 6685
 26. Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
  Wyświetleń: 6565
 27. Ewidencje, rejestry i archiwa
  Wyświetleń: 6423
 28. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 6362
 29. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 6347
 30. Pobierz programy
  Wyświetleń: 6235
 31. Petycje
  Wyświetleń: 6218
 32. Wybory samorządowe
  Wyświetleń: 6146
 33. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 6122
 34. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 6102
 35. Przetargi - zamówienia publiczne 2019
  Wyświetleń: 6084
 36. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 6043
 37. REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW GOSPODARCZYCH
  Wyświetleń: 5953
 38. REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 5938
 39. Prawo lokalne
  Wyświetleń: 5897
 40. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 5629
 41. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 5610
 42. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 5572
 43. Transmisja obrad Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 5533
 44. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2019
  Wyświetleń: 5419
 45. Wybory prezydenckie
  Wyświetleń: 5287
 46. Budżet i jego realizacja
  Wyświetleń: 5201
 47. Załatwianie spraw - karty usług
  Wyświetleń: 5004
 48. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2018 roku
  Wyświetleń: 4959
 49. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach
  Wyświetleń: 4893
 50. Projekt "Planu zaopatrzenia w ciepło..."
  Wyświetleń: 4825
 51. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4821
 52. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 4773
 53. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 4736
 54. Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 4732
 55. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 4674
 56. Programy i inne zamierzenia
  Wyświetleń: 4654
 57. Budżet
  Wyświetleń: 4602
 58. Związki i stowarzyszenia
  Wyświetleń: 4580
 59. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 4489
 60. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4456
 61. Referendum
  Wyświetleń: 4452
 62. Strategia rozwoju gminy
  Wyświetleń: 4359
 63. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2018 rok
  Wyświetleń: 4352
 64. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 4347
 65. Wybory do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 4297
 66. Majątek Gminy
  Wyświetleń: 4283
 67. Plany miejscowe - Zębowice
  Wyświetleń: 4274
 68. Przetarg na budowę i remont dróg
  Wyświetleń: 4274
 69. Strategia rozwoju gminy
  Wyświetleń: 4258
 70. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dokumentów
  Wyświetleń: 4225
 71. Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
  Wyświetleń: 4183
 72. Uchwały z 2011 roku
  Wyświetleń: 4122
 73. Ogólna charakterystyka gminy
  Wyświetleń: 4062
 74. Informacja o środowisku
  Wyświetleń: 4054
 75. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 4023
 76. Protokoły z posiedzenia komisji
  Wyświetleń: 4013
 77. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 4010
 78. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 3991
 79. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 3978
 80. Umorzenia i pomoc publiczna
  Wyświetleń: 3973
 81. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2013 roku
  Wyświetleń: 3973
 82. Lokalizacja inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3966
 83. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2018
  Wyświetleń: 3956
 84. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 3945
 85. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3924
 86. Akcyza
  Wyświetleń: 3913
 87. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 3899
 88. Projekty uchwał Rady Gminy 2018
  Wyświetleń: 3885
 89. Plany miejscowe
  Wyświetleń: 3849
 90. Przeprowadzone kontrole
  Wyświetleń: 3830
 91. Uchwały z 2015 roku
  Wyświetleń: 3818
 92. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 3800
 93. Zwierzęta bezdomne
  Wyświetleń: 3778
 94. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 3737
 95. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich
  Wyświetleń: 3712
 96. Plan odnowy miejscowości ZĘBOWICE
  Wyświetleń: 3705
 97. Uchwały z 2016 roku
  Wyświetleń: 3696
 98. Sołectwa gminy
  Wyświetleń: 3645
 99. Informacja publiczna 2015
  Wyświetleń: 3620
 100. Uchwały z 2017 roku
  Wyświetleń: 3537
 101. Petycje 2015
  Wyświetleń: 3533
 102. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2016 roku
  Wyświetleń: 3532
 103. Plany odnowy miejscowości
  Wyświetleń: 3521
 104. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 3512
 105. Przetargi - zamówienia publiczne 2017
  Wyświetleń: 3461
 106. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2014 roku
  Wyświetleń: 3425
 107. Sołectwa gminy Zębowice 2015 - 2018
  Wyświetleń: 3395
 108. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2017 roku
  Wyświetleń: 3395
 109. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2018 roku
  Wyświetleń: 3384
 110. Remont budynku Straży Pożarnej w Zębowicach
  Wyświetleń: 3351
 111. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2011
  Wyświetleń: 3346
 112. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2019 roku
  Wyświetleń: 3327
 113. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 3284
 114. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2015 rok
  Wyświetleń: 3264
 115. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 3264
 116. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 3260
 117. Oświadczenia majątkowe 2017
  Wyświetleń: 3253
 118. Otwarte konkursy ofert - 2016
  Wyświetleń: 3250
 119. IV sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 3245
 120. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2015 roku
  Wyświetleń: 3203
 121. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska - projekt
  Wyświetleń: 3199
 122. Rejestr Instytucji Kultury w Gminie Zębowice
  Wyświetleń: 3186
 123. Kontrola piaskownicy
  Wyświetleń: 3163
 124. Uchwały z 2010 roku
  Wyświetleń: 3162
 125. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2015 roku
  Wyświetleń: 3142
 126. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 3140
 127. Oświadczenia majątkowe 2018
  Wyświetleń: 3120
 128. Otwarte konkursy ofert - 2018
  Wyświetleń: 3119
 129. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2017 roku
  Wyświetleń: 3117
 130. Otwarte konkursy ofert - 2017
  Wyświetleń: 3108
 131. Uchwały z 2019 roku
  Wyświetleń: 3049
 132. Przedszkole Publiczne w Zębowicach
  Wyświetleń: 3031
 133. Informacja publiczna 2019
  Wyświetleń: 3013
 134. Otwarte konkursy ofert - 2015
  Wyświetleń: 3009
 135. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2015
  Wyświetleń: 2925
 136. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2019
  Wyświetleń: 2911
 137. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2013 roku
  Wyświetleń: 2886
 138. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 2014 r.
  Wyświetleń: 2871
 139. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2018
  Wyświetleń: 2857
 140. Prawo lokalne - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2840
 141. Oświadczenia majątkowe 2015
  Wyświetleń: 2821
 142. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2016
  Wyświetleń: 2800
 143. II w ósmej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice i Projekty Uchwał
  Wyświetleń: 2722
 144. Przetarg na budowę i remont dróg
  Wyświetleń: 2686
 145. Oświadczenia majątkowe 2016
  Wyświetleń: 2684
 146. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2676
 147. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2014
  Wyświetleń: 2670
 148. Decyzje środowiskowe 2016 r.
  Wyświetleń: 2632
 149. Informacja publiczna 2016
  Wyświetleń: 2619
 150. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2016
  Wyświetleń: 2593
 151. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2017
  Wyświetleń: 2568
 152. Uchwały z 2014 roku
  Wyświetleń: 2566
 153. Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach
  Wyświetleń: 2565
 154. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2016 roku
  Wyświetleń: 2534
 155. Sołectwa gminy Zębowice 2010 - 2014
  Wyświetleń: 2526
 156. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2019 roku
  Wyświetleń: 2483
 157. Otwarte konkursy ofert - 2014
  Wyświetleń: 2461
 158. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 2446
 159. Petycje 2017
  Wyświetleń: 2440
 160. Decyzje środowiskowe 2017 r.
  Wyświetleń: 2437
 161. Informacja publiczna 2017
  Wyświetleń: 2415
 162. Polityka Cookies
  Wyświetleń: 2414
 163. Uchwały z 2018 roku
  Wyświetleń: 2413
 164. Oświadczenia majątkowe 2014
  Wyświetleń: 2412
 165. Porządek obrad komisji
  Wyświetleń: 2406
 166. Zarządzenia z 2010 roku
  Wyświetleń: 2393
 167. Projekty uchwał Rady Gminy 2016
  Wyświetleń: 2375
 168. Przetargi - zamówienia publiczne 2012 - 2014
  Wyświetleń: 2369
 169. Uchwały z 2012 roku
  Wyświetleń: 2364
 170. Decyzje środowiskowe 2015 r.
  Wyświetleń: 2350
 171. Uchwały z 2009 roku
  Wyświetleń: 2340
 172. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2016 rok
  Wyświetleń: 2294
 173. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 2292
 174. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 2288
 175. Uchwały z 2013 roku
  Wyświetleń: 2284
 176. Otwarte konkursy ofert - 2013
  Wyświetleń: 2262
 177. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 2262
 178. Otwarte konkursy ofert - 2012
  Wyświetleń: 2253
 179. Decyzje środowiskowe 2018 r.
  Wyświetleń: 2221
 180. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
  Wyświetleń: 2207
 181. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 2204
 182. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2017
  Wyświetleń: 2195
 183. Wybory ławników
  Wyświetleń: 2172
 184. Rada Gminy Zębowice VII kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 2169
 185. Plany miejscowe - Knieja
  Wyświetleń: 2167
 186. Przetarg na budowę boiska
  Wyświetleń: 2165
 187. Otwarte konkursy ofert - 2011
  Wyświetleń: 2136
 188. Wybory do Sejmu i Senatu - 2015
  Wyświetleń: 2123
 189. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 2120
 190. Ewidencje, rejestry i archiwa
  Wyświetleń: 2108
 191. Przetargi - zamówienia publiczne 2020
  Wyświetleń: 2099
 192. Oświadczenia majątkowe 2011
  Wyświetleń: 2090
 193. Oświadczenia majątkowe 2014
  Wyświetleń: 2088
 194. RAPORTY O STANIE GMINY
  Wyświetleń: 2085
 195. Projekty uchwał Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 2068
 196. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 2060
 197. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2013
  Wyświetleń: 2045
 198. Zarządzenia z 2006 roku
  Wyświetleń: 2036
 199. REFERAT FINANSÓW
  Wyświetleń: 2027
 200. Oświadczenia majątkowe 2012
  Wyświetleń: 2024
 201. Przetarg na dostarczanie paliwa do pojazdów będących własnością Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 2022
 202. Uchwały z 2008 roku
  Wyświetleń: 2015
 203. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2018
  Wyświetleń: 2010
 204. Petycje 2016
  Wyświetleń: 1995
 205. Przetarg na przebudowę przepustu
  Wyświetleń: 1987
 206. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Wyświetleń: 1974
 207. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2017 rok
  Wyświetleń: 1973
 208. Oświadczenia majątkowe 2013
  Wyświetleń: 1961
 209. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2014 roku
  Wyświetleń: 1955
 210. REFERAT ORGANIZACYJNY
  Wyświetleń: 1939
 211. Petycje 2019
  Wyświetleń: 1937
 212. Przetarg na dostarczanie paliwa w roku 2012
  Wyświetleń: 1929
 213. KARTY USŁUG - INFORMACJA
  Wyświetleń: 1918
 214. Projekty uchwał Rady Gminy 2017
  Wyświetleń: 1918
 215. Wybory do Sejmu i Senatu - 2011
  Wyświetleń: 1905
 216. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 1898
 217. Plany miejscowe - dla potrzeb rozbudowy wodociągu grupowego
  Wyświetleń: 1895
 218. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2014
  Wyświetleń: 1884
 219. Oświadczenia majątkowe za rok 2010 - pracownicy
  Wyświetleń: 1882
 220. Plany miejscowe - Radawie
  Wyświetleń: 1882
 221. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 1879
 222. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2019 rok
  Wyświetleń: 1855
 223. Zarządzenia z 2009 roku
  Wyświetleń: 1845
 224. Przetarg na budowę dróg - 2011
  Wyświetleń: 1839
 225. Projekty uchwał Rady Gminy 2011
  Wyświetleń: 1813
 226. Uchwały z 2006 roku
  Wyświetleń: 1811
 227. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2012 roku
  Wyświetleń: 1807
 228. Komisje Rady Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1806
 229. ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY
  Wyświetleń: 1799
 230. Informacja publiczna 2012 - 2014
  Wyświetleń: 1776
 231. Oświadczenia majątkowe za rok 2009 - Pracownicy
  Wyświetleń: 1767
 232. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1765
 233. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2012 roku
  Wyświetleń: 1761
 234. Projekty uchwał Rady Gminy 2013
  Wyświetleń: 1760
 235. Oświadczenia majątkowe za rok 2010 - radni
  Wyświetleń: 1758
 236. Zarządzenia z 2007 roku
  Wyświetleń: 1758
 237. Uchwały z 2003 roku
  Wyświetleń: 1747
 238. Uchwały z 1996 roku
  Wyświetleń: 1743
 239. Plan odnowy miejscowości RADAWIE
  Wyświetleń: 1737
 240. Projekty uchwał Rady Gminy 2012
  Wyświetleń: 1736
 241. Uchwały z 2007 roku
  Wyświetleń: 1731
 242. Uchwały z 1995 roku
  Wyświetleń: 1730
 243. Oświadczenia majątkowe za rok 2008 (radni)
  Wyświetleń: 1722
 244. Zarządzenia z 2002 roku
  Wyświetleń: 1720
 245. Zarządzenia z 2008 roku
  Wyświetleń: 1720
 246. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1718
 247. Uchwały z 2005 roku
  Wyświetleń: 1717
 248. Oświadczenia majatkowe za rok 2009 - Radni
  Wyświetleń: 1715
 249. Prawo lokalne - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 1713
 250. Uchwały z 2002 roku
  Wyświetleń: 1713
 251. Zarządzenia z 2011 roku
  Wyświetleń: 1705
 252. Projekty uchwał Rady Gminy 2014
  Wyświetleń: 1703
 253. Uchwały z 2000 roku
  Wyświetleń: 1696
 254. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2009
  Wyświetleń: 1692
 255. Prawo lokalne - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1685
 256. Uchwały z 2004 roku
  Wyświetleń: 1685
 257. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2014
  Wyświetleń: 1683
 258. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 1680
 259. Plan odnowy miejscowości KADŁUB WOLNY
  Wyświetleń: 1673
 260. Uchwały z 1998 roku
  Wyświetleń: 1673
 261. Oświadczenia majątkowe za rok 2008 (pracownicy)
  Wyświetleń: 1671
 262. Informacja publiczna 2018
  Wyświetleń: 1665
 263. Zarządzenia z 2004 roku
  Wyświetleń: 1662
 264. Uchwały z 1999 roku
  Wyświetleń: 1654
 265. Decyzje środowiskowe 2011 r.
  Wyświetleń: 1652
 266. Prawo lokalne - 1997 -2010
  Wyświetleń: 1652
 267. Zarządzenia z 2003 roku
  Wyświetleń: 1646
 268. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2013
  Wyświetleń: 1644
 269. Uchwały z 1997 roku
  Wyświetleń: 1644
 270. Decyzje środowiskowe 2013 r.
  Wyświetleń: 1643
 271. Uchwały z 1993 roku
  Wyświetleń: 1639
 272. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 1635
 273. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2012
  Wyświetleń: 1634
 274. Zarządzenia z 2005 roku
  Wyświetleń: 1632
 275. Informacje o wykonaniu budżetu gminy Zębowice 2007-2010
  Wyświetleń: 1623
 276. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2011
  Wyświetleń: 1623
 277. Petycje 2018
  Wyświetleń: 1610
 278. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 1606
 279. Uchwały z 1991 roku
  Wyświetleń: 1596
 280. Uchwały z 1994 roku
  Wyświetleń: 1595
 281. Zapytanie ofertowe z dnia 11.02.2019 r. na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 1592
 282. Oświadczenia majątkowe za rok 2007 (radni)
  Wyświetleń: 1587
 283. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2014 rok
  Wyświetleń: 1579
 284. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1568
 285. Uchwały z 1992 roku
  Wyświetleń: 1566
 286. Plan odnowy miejscowości KNIEJA
  Wyświetleń: 1557
 287. Projekty uchwał Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 1557
 288. Uchwały z 1990 roku
  Wyświetleń: 1544
 289. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2011 rok
  Wyświetleń: 1540
 290. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2013 rok
  Wyświetleń: 1539
 291. Interpelacje i zapytania radnych - 2018 r.
  Wyświetleń: 1538
 292. Interpelacje i zapytania radnych - 2019 r.
  Wyświetleń: 1536
 293. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 1522
 294. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1522
 295. Decyzje środowiskowe 2019 r.
  Wyświetleń: 1519
 296. Decyzje środowiskowe 2012 r.
  Wyświetleń: 1510
 297. Rada Gminy Zębowice VI kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 1508
 298. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2012 rok
  Wyświetleń: 1507
 299. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2014
  Wyświetleń: 1503
 300. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2009
  Wyświetleń: 1502
 301. Decyzje środowiskowe 2010 r.
  Wyświetleń: 1500
 302. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2012
  Wyświetleń: 1464
 303. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2010 rok
  Wyświetleń: 1458
 304. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1458
 305. Komisje Rady Gminy VI kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 1447
 306. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 1447
 307. Uchwały z 2001 roku
  Wyświetleń: 1443
 308. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2013
  Wyświetleń: 1419
 309. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 1392
 310. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2011
  Wyświetleń: 1385
 311. Oświadczenia majątkowe od 2011 roku
  Wyświetleń: 1340
 312. Oświadczenia majątkowe 2019
  Wyświetleń: 1201
 313. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2015 roku
  Wyświetleń: 1194
 314. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 1159
 315. Projekty uchwał Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 1153
 316. Rada Gminy Zębowice VIII kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1111
 317. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2020 roku
  Wyświetleń: 1077
 318. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2020 roku
  Wyświetleń: 984
 319. Zapytanie ofertowe z dnia 15.04.2019 r. na remont części frontowej, gzymsu budynku, pomieszczenia garażowego i ścian zewnętrznych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadłubie Wolnym
  Wyświetleń: 911
 320. Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
  Wyświetleń: 851
 321. Plany zamówień publicznych
  Wyświetleń: 850
 322. Otwarte konkursy ofert - 2020
  Wyświetleń: 825
 323. VII Sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 788
 324. Wybory prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 752
 325. VI sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 739
 326. Uchwały z 2020 roku
  Wyświetleń: 716
 327. X sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 709
 328. IX sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 681
 329. Sołectwa gminy Zębowice 2019 - 2022
  Wyświetleń: 674
 330. VIII sesja Rady Gminy Zębowice - II sesja nadzwyczajna
  Wyświetleń: 658
 331. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2020 rok
  Wyświetleń: 637
 332. Informacja publiczna 2020
  Wyświetleń: 622
 333. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2020
  Wyświetleń: 585
 334. Plany zamówień publicznych na 2020 r.
  Wyświetleń: 581
 335. XI sesja Rady Gminy Zębowice - III sesja nadzwyczajna
  Wyświetleń: 557
 336. Prawo lokalne - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 555
 337. DECYZJE INNYCH JEDNOSTEK
  Wyświetleń: 545
 338. Wspólne posiedzenie Komisji
  Wyświetleń: 541
 339. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 540
 340. XII sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 525
 341. Interpelacje i zapytania radnych - 2020 r.
  Wyświetleń: 513
 342. Nr 1 - Latarnie wzdłuż ul. Opolskiej
  Wyświetleń: 503
 343. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 475
 344. Komisja Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
  Wyświetleń: 470
 345. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego
  Wyświetleń: 439
 346. Wspołne posiedzenie Komisji
  Wyświetleń: 427
 347. Obowiązujący statut Gminy
  Wyświetleń: 421
 348. XIII sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 369
 349. Petycje 2020
  Wyświetleń: 332
 350. Latarnie wzdłuż ul. Opolskiej
  Wyświetleń: 254
 351. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2020
  Wyświetleń: 253
 352. XIV sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 235
 353. Nr 10 - Wyrwa w skarpie przy rzece Libawa
  Wyświetleń: 189
 354. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 184
 355. Decyzje środowiskowe 2020 r.
  Wyświetleń: 166
 356. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 144
 357. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 124
 358. Oświadczenia majątkowe 2020
  Wyświetleń: 116
 359. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 45
 360. Komisja Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego
  Wyświetleń: 15
Wersja XML