Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4121733784384534143843807410093353047230000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
227892842923682260844526933557357053501937484383043195638147
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
328853184243631303181980635329236632242417069293802036321611
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
209581855228241212553577323963257652432317687245341792735178
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1759313715135059111123392614818485139281149118130968720524
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
11941920310426911987248797742797219112119051234625460
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
01324656627675607668518074707491831588709167
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 145330
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 72473
 3. Przetargi - zamówienia publiczne 2018
  Wyświetleń: 31382
 4. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 25568
 5. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 23362
 6. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 17882
 7. Przetargi - zamówienia publiczne 2015
  Wyświetleń: 17848
 8. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 17204
 9. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 16705
 10. Przetargi - zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 15623
 11. Urząd Gminy w Zębowicach
  Wyświetleń: 13962
 12. Wójt i Zastępca
  Wyświetleń: 12896
 13. Przetargi - zamówienia publiczne 2016
  Wyświetleń: 12120
 14. Urząd Gminy w Zębowicach
  Wyświetleń: 11286
 15. Przetargi do 2012 r.
  Wyświetleń: 11046
 16. E-RADA
  Wyświetleń: 10570
 17. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10351
 18. Nabór pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 10245
 19. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 10176
 20. Zapytania ofertowe 2019 - 2020
  Wyświetleń: 9937
 21. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 9919
 22. Porządek obrad Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 8786
 23. Ewidencje, rejestry i archiwa
  Wyświetleń: 8734
 24. Przetargi - zamówienia publiczne 2019
  Wyświetleń: 8723
 25. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 8711
 26. Archiwalny statut Gminy
  Wyświetleń: 8494
 27. Petycje
  Wyświetleń: 8455
 28. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 8342
 29. Zmiana planów miejscowych i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 8154
 30. Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
  Wyświetleń: 8008
 31. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 7662
 32. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7620
 33. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 7580
 34. Pobierz programy
  Wyświetleń: 7540
 35. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 7530
 36. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 7445
 37. Wybory samorządowe
  Wyświetleń: 7428
 38. Prawo lokalne
  Wyświetleń: 7414
 39. REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 6978
 40. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 6965
 41. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 6895
 42. Transmisja obrad Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 6869
 43. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 6759
 44. REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW GOSPODARCZYCH
  Wyświetleń: 6732
 45. Wybory prezydenckie
  Wyświetleń: 6538
 46. Budżet
  Wyświetleń: 6444
 47. Referendum
  Wyświetleń: 6225
 48. Załatwianie spraw - karty usług
  Wyświetleń: 6220
 49. Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 6168
 50. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2019
  Wyświetleń: 6138
 51. Budżet i jego realizacja
  Wyświetleń: 6077
 52. Programy i inne zamierzenia
  Wyświetleń: 6040
 53. Związki i stowarzyszenia
  Wyświetleń: 5953
 54. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2018 roku
  Wyświetleń: 5942
 55. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 5926
 56. Projekt "Planu zaopatrzenia w ciepło..."
  Wyświetleń: 5900
 57. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5853
 58. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach
  Wyświetleń: 5799
 59. Strategia rozwoju gminy
  Wyświetleń: 5720
 60. Majątek Gminy
  Wyświetleń: 5717
 61. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 5696
 62. Akcyza
  Wyświetleń: 5614
 63. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 5601
 64. Wybory do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 5434
 65. Informacja o środowisku
  Wyświetleń: 5431
 66. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 5417
 67. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dokumentów
  Wyświetleń: 5395
 68. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 5391
 69. Plany miejscowe - Zębowice
  Wyświetleń: 5365
 70. Strategia rozwoju gminy
  Wyświetleń: 5322
 71. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 5316
 72. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 5293
 73. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 5248
 74. Ogólna charakterystyka gminy
  Wyświetleń: 5237
 75. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 5175
 76. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 5134
 77. Plany miejscowe
  Wyświetleń: 5121
 78. Informacja publiczna 2019
  Wyświetleń: 5116
 79. Umorzenia i pomoc publiczna
  Wyświetleń: 5083
 80. Przeprowadzone kontrole
  Wyświetleń: 5072
 81. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2018 rok
  Wyświetleń: 5057
 82. Lokalizacja inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 4992
 83. Uchwały z 2011 roku
  Wyświetleń: 4965
 84. Sołectwa gminy
  Wyświetleń: 4960
 85. Zwierzęta bezdomne
  Wyświetleń: 4924
 86. Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
  Wyświetleń: 4872
 87. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4866
 88. Przetarg na budowę i remont dróg
  Wyświetleń: 4794
 89. Protokoły z posiedzenia komisji
  Wyświetleń: 4710
 90. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2013 roku
  Wyświetleń: 4689
 91. Petycje 2015
  Wyświetleń: 4685
 92. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2018
  Wyświetleń: 4657
 93. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 4644
 94. Uchwały z 2015 roku
  Wyświetleń: 4607
 95. Projekty uchwał Rady Gminy 2018
  Wyświetleń: 4567
 96. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 4508
 97. Plany odnowy miejscowości
  Wyświetleń: 4504
 98. Uchwały z 2016 roku
  Wyświetleń: 4503
 99. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 4482
 100. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 4482
 101. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich
  Wyświetleń: 4476
 102. Informacja publiczna 2015
  Wyświetleń: 4456
 103. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 4400
 104. Uchwały z 2017 roku
  Wyświetleń: 4381
 105. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 4349
 106. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2017 roku
  Wyświetleń: 4330
 107. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2018 roku
  Wyświetleń: 4294
 108. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2019 roku
  Wyświetleń: 4293
 109. Plan odnowy miejscowości ZĘBOWICE
  Wyświetleń: 4275
 110. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska - projekt
  Wyświetleń: 4264
 111. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2016 roku
  Wyświetleń: 4227
 112. Sołectwa gminy Zębowice 2015 - 2018
  Wyświetleń: 4106
 113. Przetargi - zamówienia publiczne 2017
  Wyświetleń: 4100
 114. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2014 roku
  Wyświetleń: 4062
 115. Przetargi - zamówienia publiczne 2020
  Wyświetleń: 4044
 116. Otwarte konkursy ofert - 2016
  Wyświetleń: 4034
 117. Otwarte konkursy ofert - 2018
  Wyświetleń: 4008
 118. Otwarte konkursy ofert - 2017
  Wyświetleń: 3993
 119. Uchwały z 2019 roku
  Wyświetleń: 3990
 120. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2017 roku
  Wyświetleń: 3989
 121. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2015 rok
  Wyświetleń: 3955
 122. Oświadczenia majątkowe 2018
  Wyświetleń: 3945
 123. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2011
  Wyświetleń: 3926
 124. IV sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 3925
 125. Kontrola piaskownicy
  Wyświetleń: 3904
 126. Uchwały z 2010 roku
  Wyświetleń: 3894
 127. Oświadczenia majątkowe 2017
  Wyświetleń: 3874
 128. Rejestr Instytucji Kultury w Gminie Zębowice
  Wyświetleń: 3826
 129. Otwarte konkursy ofert - 2015
  Wyświetleń: 3825
 130. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2015 roku
  Wyświetleń: 3824
 131. Remont budynku Straży Pożarnej w Zębowicach
  Wyświetleń: 3807
 132. Przedszkole Publiczne w Zębowicach
  Wyświetleń: 3802
 133. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 3775
 134. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2015 roku
  Wyświetleń: 3714
 135. Petycje 2017
  Wyświetleń: 3637
 136. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2015
  Wyświetleń: 3618
 137. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2013 roku
  Wyświetleń: 3606
 138. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2014
  Wyświetleń: 3585
 139. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 2014 r.
  Wyświetleń: 3541
 140. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2019
  Wyświetleń: 3521
 141. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2018
  Wyświetleń: 3491
 142. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 3485
 143. Prawo lokalne - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 3483
 144. Wybory ławników
  Wyświetleń: 3483
 145. Uchwały z 2018 roku
  Wyświetleń: 3482
 146. Oświadczenia majątkowe 2015
  Wyświetleń: 3459
 147. Uchwały z 2014 roku
  Wyświetleń: 3452
 148. RAPORTY O STANIE GMINY
  Wyświetleń: 3443
 149. Informacja publiczna 2016
  Wyświetleń: 3439
 150. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2016
  Wyświetleń: 3439
 151. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2016
  Wyświetleń: 3414
 152. Oświadczenia majątkowe 2016
  Wyświetleń: 3357
 153. II w ósmej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice i Projekty Uchwał
  Wyświetleń: 3318
 154. Otwarte konkursy ofert - 2014
  Wyświetleń: 3300
 155. Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach
  Wyświetleń: 3255
 156. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2019 roku
  Wyświetleń: 3250
 157. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2016 roku
  Wyświetleń: 3246
 158. Informacja publiczna 2017
  Wyświetleń: 3245
 159. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 3238
 160. Decyzje środowiskowe 2016 r.
  Wyświetleń: 3231
 161. Przetarg na budowę i remont dróg
  Wyświetleń: 3230
 162. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 3202
 163. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2017
  Wyświetleń: 3181
 164. Uchwały z 2012 roku
  Wyświetleń: 3145
 165. Porządek obrad komisji
  Wyświetleń: 3142
 166. Sołectwa gminy Zębowice 2010 - 2014
  Wyświetleń: 3135
 167. Petycje 2016
  Wyświetleń: 3116
 168. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 3112
 169. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 3101
 170. Polityka Cookies
  Wyświetleń: 3095
 171. Decyzje środowiskowe 2017 r.
  Wyświetleń: 3094
 172. Petycje 2019
  Wyświetleń: 3085
 173. Projekty uchwał Rady Gminy 2016
  Wyświetleń: 3085
 174. Uchwały z 2013 roku
  Wyświetleń: 3078
 175. Oświadczenia majątkowe 2014
  Wyświetleń: 3073
 176. Otwarte konkursy ofert - 2012
  Wyświetleń: 3063
 177. Przetargi - zamówienia publiczne 2012 - 2014
  Wyświetleń: 3062
 178. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 3040
 179. Otwarte konkursy ofert - 2013
  Wyświetleń: 3038
 180. Decyzje środowiskowe 2015 r.
  Wyświetleń: 3010
 181. Uchwały z 2009 roku
  Wyświetleń: 3010
 182. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 3009
 183. Zarządzenia z 2010 roku
  Wyświetleń: 3008
 184. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2016 rok
  Wyświetleń: 2975
 185. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2017
  Wyświetleń: 2969
 186. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 2963
 187. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
  Wyświetleń: 2948
 188. Otwarte konkursy ofert - 2011
  Wyświetleń: 2926
 189. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2018
  Wyświetleń: 2856
 190. Decyzje środowiskowe 2018 r.
  Wyświetleń: 2851
 191. Plany miejscowe - Knieja
  Wyświetleń: 2828
 192. Ewidencje, rejestry i archiwa
  Wyświetleń: 2822
 193. REFERAT FINANSÓW
  Wyświetleń: 2821
 194. Rada Gminy Zębowice VII kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 2808
 195. Petycje 2018
  Wyświetleń: 2782
 196. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 2771
 197. Wybory do Sejmu i Senatu - 2015
  Wyświetleń: 2769
 198. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 2744
 199. Oświadczenia majątkowe 2011
  Wyświetleń: 2714
 200. Przetarg na budowę boiska
  Wyświetleń: 2710
 201. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 2707
 202. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 2701
 203. Projekty uchwał Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 2694
 204. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 2675
 205. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2014
  Wyświetleń: 2660
 206. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2013
  Wyświetleń: 2654
 207. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2017 rok
  Wyświetleń: 2653
 208. Wybory do Sejmu i Senatu - 2011
  Wyświetleń: 2652
 209. Oświadczenia majątkowe 2012
  Wyświetleń: 2650
 210. Zarządzenia z 2006 roku
  Wyświetleń: 2639
 211. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2019 rok
  Wyświetleń: 2637
 212. Uchwały z 2008 roku
  Wyświetleń: 2633
 213. KARTY USŁUG - INFORMACJA
  Wyświetleń: 2627
 214. Informacja publiczna 2012 - 2014
  Wyświetleń: 2618
 215. Projekty uchwał Rady Gminy 2017
  Wyświetleń: 2618
 216. REFERAT ORGANIZACYJNY
  Wyświetleń: 2617
 217. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2014 roku
  Wyświetleń: 2612
 218. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 2605
 219. Zarządzenia z 2009 roku
  Wyświetleń: 2591
 220. Przetarg na dostarczanie paliwa do pojazdów będących własnością Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 2578
 221. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 2573
 222. Plany miejscowe - Radawie
  Wyświetleń: 2570
 223. ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY
  Wyświetleń: 2570
 224. Oświadczenia majątkowe 2013
  Wyświetleń: 2548
 225. Zarządzenia z 2007 roku
  Wyświetleń: 2534
 226. Oświadczenia majątkowe za rok 2010 - pracownicy
  Wyświetleń: 2529
 227. Projekty uchwał Rady Gminy 2012
  Wyświetleń: 2526
 228. Plany miejscowe - dla potrzeb rozbudowy wodociągu grupowego
  Wyświetleń: 2477
 229. Oświadczenia majątkowe 2014
  Wyświetleń: 2474
 230. Uchwały z 2006 roku
  Wyświetleń: 2472
 231. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Wyświetleń: 2472
 232. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2009
  Wyświetleń: 2466
 233. Uchwały z 2007 roku
  Wyświetleń: 2461
 234. Projekty uchwał Rady Gminy 2011
  Wyświetleń: 2455
 235. Projekty uchwał Rady Gminy 2013
  Wyświetleń: 2453
 236. Informacja publiczna 2018
  Wyświetleń: 2452
 237. Komisje Rady Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 2441
 238. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2013
  Wyświetleń: 2441
 239. Przetarg na przebudowę przepustu
  Wyświetleń: 2438
 240. Uchwały z 2003 roku
  Wyświetleń: 2424
 241. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 2411
 242. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2012 roku
  Wyświetleń: 2409
 243. Oświadczenia majątkowe za rok 2009 - Pracownicy
  Wyświetleń: 2407
 244. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2012
  Wyświetleń: 2394
 245. Zarządzenia z 2008 roku
  Wyświetleń: 2392
 246. Uchwały z 1995 roku
  Wyświetleń: 2384
 247. Uchwały z 2005 roku
  Wyświetleń: 2372
 248. Przetarg na dostarczanie paliwa w roku 2012
  Wyświetleń: 2369
 249. Plan odnowy miejscowości RADAWIE
  Wyświetleń: 2367
 250. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2011
  Wyświetleń: 2361
 251. Przetarg na budowę dróg - 2011
  Wyświetleń: 2356
 252. Oświadczenia majątkowe za rok 2008 (radni)
  Wyświetleń: 2350
 253. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2012 roku
  Wyświetleń: 2344
 254. Uchwały z 2002 roku
  Wyświetleń: 2340
 255. Uchwały z 1996 roku
  Wyświetleń: 2335
 256. Uchwały z 2000 roku
  Wyświetleń: 2331
 257. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 2329
 258. Decyzje środowiskowe 2013 r.
  Wyświetleń: 2325
 259. Uchwały z 2004 roku
  Wyświetleń: 2314
 260. Plan odnowy miejscowości KADŁUB WOLNY
  Wyświetleń: 2313
 261. Uchwały z 1999 roku
  Wyświetleń: 2313
 262. Prawo lokalne - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 2310
 263. Zarządzenia z 2011 roku
  Wyświetleń: 2308
 264. Decyzje środowiskowe 2011 r.
  Wyświetleń: 2305
 265. Oświadczenia majatkowe za rok 2009 - Radni
  Wyświetleń: 2303
 266. Prawo lokalne - 1997 -2010
  Wyświetleń: 2303
 267. Projekty uchwał Rady Gminy 2014
  Wyświetleń: 2303
 268. Prawo lokalne - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 2302
 269. Oświadczenia majątkowe za rok 2010 - radni
  Wyświetleń: 2289
 270. Uchwały z 1998 roku
  Wyświetleń: 2281
 271. Decyzje środowiskowe 2019 r.
  Wyświetleń: 2278
 272. Zarządzenia z 2004 roku
  Wyświetleń: 2278
 273. Oświadczenia majątkowe za rok 2008 (pracownicy)
  Wyświetleń: 2276
 274. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2014 rok
  Wyświetleń: 2269
 275. Uchwały z 1993 roku
  Wyświetleń: 2269
 276. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2264
 277. Informacje o wykonaniu budżetu gminy Zębowice 2007-2010
  Wyświetleń: 2262
 278. Zarządzenia z 2002 roku
  Wyświetleń: 2260
 279. Uchwały z 1994 roku
  Wyświetleń: 2257
 280. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 2256
 281. Zarządzenia z 2005 roku
  Wyświetleń: 2256
 282. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2014
  Wyświetleń: 2250
 283. Uchwały z 1991 roku
  Wyświetleń: 2236
 284. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2013 rok
  Wyświetleń: 2227
 285. Zapytanie ofertowe z dnia 11.02.2019 r. na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 2225
 286. Interpelacje i zapytania radnych - 2019 r.
  Wyświetleń: 2224
 287. Oświadczenia majątkowe za rok 2007 (radni)
  Wyświetleń: 2217
 288. Zarządzenia z 2003 roku
  Wyświetleń: 2213
 289. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2020 roku
  Wyświetleń: 2210
 290. Uchwały z 1990 roku
  Wyświetleń: 2197
 291. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2012 rok
  Wyświetleń: 2184
 292. Uchwały z 1992 roku
  Wyświetleń: 2179
 293. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2009
  Wyświetleń: 2178
 294. Interpelacje i zapytania radnych - 2018 r.
  Wyświetleń: 2177
 295. Projekty uchwał Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 2174
 296. Plan odnowy miejscowości KNIEJA
  Wyświetleń: 2166
 297. Decyzje środowiskowe 2012 r.
  Wyświetleń: 2162
 298. Uchwały z 1997 roku
  Wyświetleń: 2154
 299. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2020 roku
  Wyświetleń: 2151
 300. Rada Gminy Zębowice VI kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 2148
 301. Decyzje środowiskowe 2010 r.
  Wyświetleń: 2137
 302. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2011 rok
  Wyświetleń: 2136
 303. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2014
  Wyświetleń: 2065
 304. Oświadczenia majątkowe 2019
  Wyświetleń: 2064
 305. Uchwały z 2001 roku
  Wyświetleń: 2060
 306. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2012
  Wyświetleń: 2058
 307. Komisje Rady Gminy VI kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 2041
 308. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2010 rok
  Wyświetleń: 2031
 309. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 2025
 310. Plany zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1991
 311. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2013
  Wyświetleń: 1971
 312. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2011
  Wyświetleń: 1924
 313. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 1909
 314. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1886
 315. Uchwały z 2020 roku
  Wyświetleń: 1853
 316. Rada Gminy Zębowice VIII kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1841
 317. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 1803
 318. Otwarte konkursy ofert - 2020
  Wyświetleń: 1776
 319. Oświadczenia majątkowe od 2011 roku
  Wyświetleń: 1745
 320. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2015 roku
  Wyświetleń: 1581
 321. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2020 rok
  Wyświetleń: 1557
 322. Projekty uchwał Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 1523
 323. Zapytanie ofertowe z dnia 15.04.2019 r. na remont części frontowej, gzymsu budynku, pomieszczenia garażowego i ścian zewnętrznych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadłubie Wolnym
  Wyświetleń: 1515
 324. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 1495
 325. Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
  Wyświetleń: 1490
 326. Petycje 2020
  Wyświetleń: 1485
 327. Wybory prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 1460
 328. Informacja publiczna 2020
  Wyświetleń: 1453
 329. Sołectwa gminy Zębowice 2019 - 2022
  Wyświetleń: 1439
 330. VII Sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 1421
 331. Obowiązujący statut Gminy
  Wyświetleń: 1413
 332. VI sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 1404
 333. DECYZJE INNYCH JEDNOSTEK
  Wyświetleń: 1403
 334. X sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 1362
 335. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2020
  Wyświetleń: 1301
 336. Nr 1 - Latarnie wzdłuż ul. Opolskiej
  Wyświetleń: 1298
 337. IX sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 1284
 338. XII sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 1276
 339. VIII sesja Rady Gminy Zębowice - II sesja nadzwyczajna
  Wyświetleń: 1261
 340. Wspólne posiedzenie Komisji
  Wyświetleń: 1231
 341. Prawo lokalne - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1209
 342. XI sesja Rady Gminy Zębowice - III sesja nadzwyczajna
  Wyświetleń: 1198
 343. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 1193
 344. Interpelacje i zapytania radnych - 2020 r.
  Wyświetleń: 1192
 345. Plany zamówień publicznych na 2020 r.
  Wyświetleń: 1108
 346. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 1088
 347. Komisja Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
  Wyświetleń: 1069
 348. Zapytania ofertowe 2021
  Wyświetleń: 1040
 349. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego
  Wyświetleń: 1023
 350. Oświadczenia majątkowe 2020
  Wyświetleń: 1013
 351. XIII sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 964
 352. Nr 10 - Wyrwa w skarpie przy rzece Libawa
  Wyświetleń: 904
 353. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2021 roku
  Wyświetleń: 901
 354. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2021 roku
  Wyświetleń: 877
 355. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2020
  Wyświetleń: 823
 356. Wspołne posiedzenie Komisji
  Wyświetleń: 817
 357. Decyzje środowiskowe 2020 r.
  Wyświetleń: 814
 358. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 811
 359. Przetargi - zamówienia publiczne 2021
  Wyświetleń: 810
 360. XIV sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 810
 361. Narodowy Spis Powszechny 2021
  Wyświetleń: 780
 362. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 773
 363. Oświadczenia majątkowe 2021 r.
  Wyświetleń: 749
 364. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 733
 365. Otwarte konkursy ofert - 2021
  Wyświetleń: 691
 366. Decyzje środowiskowe 2021 r.
  Wyświetleń: 686
 367. Latarnie wzdłuż ul. Opolskiej
  Wyświetleń: 654
 368. Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 649
 369. XV sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 563
 370. Petycje 2021
  Wyświetleń: 550
 371. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2021 rok
  Wyświetleń: 544
 372. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 525
 373. Komisje Rady Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 515
 374. XVI sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 510
 375. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2021
  Wyświetleń: 501
 376. Plany zamówień publicznych na 2021 r.
  Wyświetleń: 501
 377. Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 462
 378. XVII sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 446
 379. Uchwały z 2021 roku
  Wyświetleń: 430
 380. Komisja Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Handlu i Usług
  Wyświetleń: 421
 381. Informacja publiczna 2021
  Wyświetleń: 415
 382. Komisja Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego
  Wyświetleń: 384
 383. XVIII sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 370
 384. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2021
  Wyświetleń: 363
 385. Interpelacje i zapytania radnych - 2021 r.
  Wyświetleń: 352
 386. XIX sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 300
 387. Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 198
 388. XX sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 168
 389. Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 166
 390. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. ochrony powietrza - Gminny Koordynator POP z dnia 15.06.2021 r.
  Wyświetleń: 148
 391. XXI sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 122
 392. Ogłoszenie ponownego naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. ochrony powietrza - Gminny Koordynator POP z dnia 28.06.2021 r.
  Wyświetleń: 117
 393. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 78
 394. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej
  Wyświetleń: 75
 395. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 74
 396. Aktualne nabory na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 68
Wersja XML