Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
22789284292368226084452693355735705350193748438304319563378
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
328853184243631303181980635329236632242417069293802036321611
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
209581855228241212553577323963257652432317687245341792735178
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1759313715135059111123392614818485139281149118130968720524
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
11941920310426911987248797742797219112119051234625460
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
01324656627675607668518074707491831588709167
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 128268
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 59722
 3. Przetargi - zamówienia publiczne 2018
  Wyświetleń: 27429
 4. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 22673
 5. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 19457
 6. Przetargi - zamówienia publiczne 2015
  Wyświetleń: 16320
 7. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 15134
 8. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 14456
 9. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 14208
 10. Przetargi - zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 13091
 11. Urząd Gminy w Zębowicach
  Wyświetleń: 12610
 12. Przetargi - zamówienia publiczne 2016
  Wyświetleń: 10930
 13. Wójt i Zastępca
  Wyświetleń: 10694
 14. Urząd Gminy w Zębowicach
  Wyświetleń: 9780
 15. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 8891
 16. Nabór pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 8782
 17. Przetargi do 2012 r.
  Wyświetleń: 8749
 18. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 8649
 19. E-RADA
  Wyświetleń: 7994
 20. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 7991
 21. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 7874
 22. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 7795
 23. Porządek obrad Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 7190
 24. Archiwalny statut Gminy
  Wyświetleń: 7135
 25. Zmiana planów miejscowych i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 7095
 26. Ewidencje, rejestry i archiwa
  Wyświetleń: 6973
 27. Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
  Wyświetleń: 6923
 28. Przetargi - zamówienia publiczne 2019
  Wyświetleń: 6791
 29. Petycje
  Wyświetleń: 6738
 30. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 6679
 31. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 6654
 32. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 6621
 33. Pobierz programy
  Wyświetleń: 6501
 34. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 6461
 35. Wybory samorządowe
  Wyświetleń: 6455
 36. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 6415
 37. Prawo lokalne
  Wyświetleń: 6241
 38. REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 6135
 39. REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW GOSPODARCZYCH
  Wyświetleń: 6124
 40. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 6071
 41. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 5913
 42. Transmisja obrad Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 5894
 43. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 5851
 44. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2019
  Wyświetleń: 5607
 45. Wybory prezydenckie
  Wyświetleń: 5590
 46. Budżet i jego realizacja
  Wyświetleń: 5369
 47. Załatwianie spraw - karty usług
  Wyświetleń: 5306
 48. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 5257
 49. Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 5123
 50. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2018 roku
  Wyświetleń: 5121
 51. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach
  Wyświetleń: 5088
 52. Projekt "Planu zaopatrzenia w ciepło..."
  Wyświetleń: 5082
 53. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5051
 54. Budżet
  Wyświetleń: 5002
 55. Programy i inne zamierzenia
  Wyświetleń: 4952
 56. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 4873
 57. Referendum
  Wyświetleń: 4872
 58. Związki i stowarzyszenia
  Wyświetleń: 4856
 59. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 4786
 60. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 4777
 61. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4699
 62. Strategia rozwoju gminy
  Wyświetleń: 4641
 63. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 4639
 64. Majątek Gminy
  Wyświetleń: 4601
 65. Wybory do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 4569
 66. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dokumentów
  Wyświetleń: 4529
 67. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2018 rok
  Wyświetleń: 4511
 68. Strategia rozwoju gminy
  Wyświetleń: 4459
 69. Plany miejscowe - Zębowice
  Wyświetleń: 4452
 70. Przetarg na budowę i remont dróg
  Wyświetleń: 4415
 71. Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
  Wyświetleń: 4359
 72. Informacja o środowisku
  Wyświetleń: 4358
 73. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 4346
 74. Ogólna charakterystyka gminy
  Wyświetleń: 4304
 75. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 4302
 76. Uchwały z 2011 roku
  Wyświetleń: 4287
 77. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 4277
 78. Akcyza
  Wyświetleń: 4261
 79. Umorzenia i pomoc publiczna
  Wyświetleń: 4239
 80. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 4231
 81. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 4231
 82. Lokalizacja inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 4189
 83. Protokoły z posiedzenia komisji
  Wyświetleń: 4151
 84. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2018
  Wyświetleń: 4143
 85. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4137
 86. Plany miejscowe
  Wyświetleń: 4114
 87. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2013 roku
  Wyświetleń: 4108
 88. Przeprowadzone kontrole
  Wyświetleń: 4106
 89. Zwierzęta bezdomne
  Wyświetleń: 4063
 90. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 4056
 91. Projekty uchwał Rady Gminy 2018
  Wyświetleń: 4025
 92. Uchwały z 2015 roku
  Wyświetleń: 3966
 93. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 3961
 94. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich
  Wyświetleń: 3908
 95. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 3903
 96. Sołectwa gminy
  Wyświetleń: 3900
 97. Uchwały z 2016 roku
  Wyświetleń: 3893
 98. Plan odnowy miejscowości ZĘBOWICE
  Wyświetleń: 3825
 99. Informacja publiczna 2015
  Wyświetleń: 3798
 100. Petycje 2015
  Wyświetleń: 3798
 101. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 3784
 102. Plany odnowy miejscowości
  Wyświetleń: 3734
 103. Uchwały z 2017 roku
  Wyświetleń: 3706
 104. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2016 roku
  Wyświetleń: 3678
 105. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2017 roku
  Wyświetleń: 3605
 106. Przetargi - zamówienia publiczne 2017
  Wyświetleń: 3593
 107. Informacja publiczna 2019
  Wyświetleń: 3592
 108. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2018 roku
  Wyświetleń: 3560
 109. Sołectwa gminy Zębowice 2015 - 2018
  Wyświetleń: 3539
 110. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 3531
 111. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2014 roku
  Wyświetleń: 3526
 112. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 3514
 113. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2019 roku
  Wyświetleń: 3499
 114. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2011
  Wyświetleń: 3465
 115. Remont budynku Straży Pożarnej w Zębowicach
  Wyświetleń: 3451
 116. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska - projekt
  Wyświetleń: 3448
 117. IV sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 3428
 118. Otwarte konkursy ofert - 2016
  Wyświetleń: 3428
 119. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2015 rok
  Wyświetleń: 3410
 120. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 3370
 121. Oświadczenia majątkowe 2017
  Wyświetleń: 3369
 122. Rejestr Instytucji Kultury w Gminie Zębowice
  Wyświetleń: 3323
 123. Kontrola piaskownicy
  Wyświetleń: 3311
 124. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2015 roku
  Wyświetleń: 3307
 125. Otwarte konkursy ofert - 2017
  Wyświetleń: 3303
 126. Uchwały z 2010 roku
  Wyświetleń: 3300
 127. Otwarte konkursy ofert - 2018
  Wyświetleń: 3290
 128. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2017 roku
  Wyświetleń: 3275
 129. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2015 roku
  Wyświetleń: 3269
 130. Oświadczenia majątkowe 2018
  Wyświetleń: 3248
 131. Uchwały z 2019 roku
  Wyświetleń: 3240
 132. Przedszkole Publiczne w Zębowicach
  Wyświetleń: 3211
 133. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 3198
 134. Otwarte konkursy ofert - 2015
  Wyświetleń: 3195
 135. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2015
  Wyświetleń: 3069
 136. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2019
  Wyświetleń: 3046
 137. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2013 roku
  Wyświetleń: 3021
 138. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 2014 r.
  Wyświetleń: 3001
 139. Prawo lokalne - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2982
 140. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2018
  Wyświetleń: 2977
 141. Oświadczenia majątkowe 2015
  Wyświetleń: 2944
 142. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2016
  Wyświetleń: 2935
 143. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2014
  Wyświetleń: 2881
 144. II w ósmej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice i Projekty Uchwał
  Wyświetleń: 2855
 145. Oświadczenia majątkowe 2016
  Wyświetleń: 2809
 146. Przetarg na budowę i remont dróg
  Wyświetleń: 2807
 147. Informacja publiczna 2016
  Wyświetleń: 2797
 148. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2016
  Wyświetleń: 2789
 149. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2784
 150. Decyzje środowiskowe 2016 r.
  Wyświetleń: 2758
 151. Petycje 2017
  Wyświetleń: 2726
 152. Uchwały z 2014 roku
  Wyświetleń: 2724
 153. Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach
  Wyświetleń: 2697
 154. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2017
  Wyświetleń: 2697
 155. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2016 roku
  Wyświetleń: 2692
 156. Sołectwa gminy Zębowice 2010 - 2014
  Wyświetleń: 2667
 157. Przetargi - zamówienia publiczne 2020
  Wyświetleń: 2647
 158. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2019 roku
  Wyświetleń: 2638
 159. Otwarte konkursy ofert - 2014
  Wyświetleń: 2635
 160. Informacja publiczna 2017
  Wyświetleń: 2622
 161. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 2621
 162. Decyzje środowiskowe 2017 r.
  Wyświetleń: 2581
 163. Uchwały z 2018 roku
  Wyświetleń: 2580
 164. Porządek obrad komisji
  Wyświetleń: 2567
 165. Polityka Cookies
  Wyświetleń: 2565
 166. Zarządzenia z 2010 roku
  Wyświetleń: 2537
 167. Przetargi - zamówienia publiczne 2012 - 2014
  Wyświetleń: 2535
 168. Projekty uchwał Rady Gminy 2016
  Wyświetleń: 2528
 169. Oświadczenia majątkowe 2014
  Wyświetleń: 2527
 170. Uchwały z 2012 roku
  Wyświetleń: 2523
 171. Decyzje środowiskowe 2015 r.
  Wyświetleń: 2497
 172. Wybory ławników
  Wyświetleń: 2484
 173. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 2480
 174. Uchwały z 2009 roku
  Wyświetleń: 2476
 175. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2016 rok
  Wyświetleń: 2449
 176. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 2442
 177. Uchwały z 2013 roku
  Wyświetleń: 2441
 178. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 2432
 179. Otwarte konkursy ofert - 2012
  Wyświetleń: 2424
 180. Otwarte konkursy ofert - 2013
  Wyświetleń: 2423
 181. RAPORTY O STANIE GMINY
  Wyświetleń: 2408
 182. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 2384
 183. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2017
  Wyświetleń: 2367
 184. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
  Wyświetleń: 2360
 185. Decyzje środowiskowe 2018 r.
  Wyświetleń: 2351
 186. Rada Gminy Zębowice VII kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 2315
 187. Plany miejscowe - Knieja
  Wyświetleń: 2309
 188. Przetarg na budowę boiska
  Wyświetleń: 2309
 189. Otwarte konkursy ofert - 2011
  Wyświetleń: 2291
 190. Wybory do Sejmu i Senatu - 2015
  Wyświetleń: 2284
 191. Petycje 2016
  Wyświetleń: 2256
 192. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 2252
 193. Ewidencje, rejestry i archiwa
  Wyświetleń: 2251
 194. Oświadczenia majątkowe 2011
  Wyświetleń: 2231
 195. Projekty uchwał Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 2204
 196. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 2202
 197. REFERAT FINANSÓW
  Wyświetleń: 2201
 198. Petycje 2019
  Wyświetleń: 2189
 199. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2018
  Wyświetleń: 2186
 200. Zarządzenia z 2006 roku
  Wyświetleń: 2180
 201. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2013
  Wyświetleń: 2172
 202. Oświadczenia majątkowe 2012
  Wyświetleń: 2171
 203. Przetarg na dostarczanie paliwa do pojazdów będących własnością Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 2168
 204. Oświadczenia majątkowe 2014
  Wyświetleń: 2167
 205. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2017 rok
  Wyświetleń: 2133
 206. Uchwały z 2008 roku
  Wyświetleń: 2116
 207. Oświadczenia majątkowe 2013
  Wyświetleń: 2097
 208. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2014 roku
  Wyświetleń: 2096
 209. REFERAT ORGANIZACYJNY
  Wyświetleń: 2083
 210. Projekty uchwał Rady Gminy 2017
  Wyświetleń: 2082
 211. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Wyświetleń: 2078
 212. Wybory do Sejmu i Senatu - 2011
  Wyświetleń: 2075
 213. Przetarg na przebudowę przepustu
  Wyświetleń: 2072
 214. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2014
  Wyświetleń: 2068
 215. KARTY USŁUG - INFORMACJA
  Wyświetleń: 2067
 216. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 2066
 217. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 2042
 218. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2019 rok
  Wyświetleń: 2037
 219. Przetarg na dostarczanie paliwa w roku 2012
  Wyświetleń: 2033
 220. Plany miejscowe - Radawie
  Wyświetleń: 2011
 221. Plany miejscowe - dla potrzeb rozbudowy wodociągu grupowego
  Wyświetleń: 2010
 222. Zarządzenia z 2009 roku
  Wyświetleń: 1996
 223. Oświadczenia majątkowe za rok 2010 - pracownicy
  Wyświetleń: 1994
 224. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1986
 225. ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY
  Wyświetleń: 1983
 226. Projekty uchwał Rady Gminy 2011
  Wyświetleń: 1962
 227. Informacja publiczna 2012 - 2014
  Wyświetleń: 1955
 228. Komisje Rady Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1948
 229. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2012 roku
  Wyświetleń: 1938
 230. Przetarg na budowę dróg - 2011
  Wyświetleń: 1937
 231. Uchwały z 2006 roku
  Wyświetleń: 1933
 232. Oświadczenia majątkowe za rok 2009 - Pracownicy
  Wyświetleń: 1921
 233. Zarządzenia z 2007 roku
  Wyświetleń: 1905
 234. Projekty uchwał Rady Gminy 2013
  Wyświetleń: 1900
 235. Projekty uchwał Rady Gminy 2012
  Wyświetleń: 1898
 236. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2012 roku
  Wyświetleń: 1894
 237. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2009
  Wyświetleń: 1882
 238. Oświadczenia majątkowe za rok 2008 (radni)
  Wyświetleń: 1881
 239. Petycje 2018
  Wyświetleń: 1871
 240. Uchwały z 2003 roku
  Wyświetleń: 1860
 241. Plan odnowy miejscowości RADAWIE
  Wyświetleń: 1859
 242. Oświadczenia majątkowe za rok 2010 - radni
  Wyświetleń: 1858
 243. Zarządzenia z 2008 roku
  Wyświetleń: 1854
 244. Informacja publiczna 2018
  Wyświetleń: 1851
 245. Zarządzenia z 2002 roku
  Wyświetleń: 1846
 246. Oświadczenia majatkowe za rok 2009 - Radni
  Wyświetleń: 1844
 247. Prawo lokalne - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 1842
 248. Projekty uchwał Rady Gminy 2014
  Wyświetleń: 1836
 249. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2013
  Wyświetleń: 1836
 250. Uchwały z 1995 roku
  Wyświetleń: 1833
 251. Uchwały z 2007 roku
  Wyświetleń: 1833
 252. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1832
 253. Uchwały z 1996 roku
  Wyświetleń: 1831
 254. Zarządzenia z 2011 roku
  Wyświetleń: 1828
 255. Prawo lokalne - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1823
 256. Uchwały z 2005 roku
  Wyświetleń: 1823
 257. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 1817
 258. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 1816
 259. Uchwały z 2002 roku
  Wyświetleń: 1812
 260. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2014
  Wyświetleń: 1801
 261. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1801
 262. Oświadczenia majątkowe za rok 2008 (pracownicy)
  Wyświetleń: 1801
 263. Decyzje środowiskowe 2011 r.
  Wyświetleń: 1800
 264. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2011
  Wyświetleń: 1799
 265. Prawo lokalne - 1997 -2010
  Wyświetleń: 1796
 266. Decyzje środowiskowe 2013 r.
  Wyświetleń: 1794
 267. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2012
  Wyświetleń: 1794
 268. Uchwały z 2000 roku
  Wyświetleń: 1792
 269. Uchwały z 2004 roku
  Wyświetleń: 1792
 270. Plan odnowy miejscowości KADŁUB WOLNY
  Wyświetleń: 1791
 271. Uchwały z 1998 roku
  Wyświetleń: 1788
 272. Zarządzenia z 2004 roku
  Wyświetleń: 1784
 273. Zarządzenia z 2003 roku
  Wyświetleń: 1777
 274. Zarządzenia z 2005 roku
  Wyświetleń: 1772
 275. Zapytanie ofertowe z dnia 11.02.2019 r. na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 1761
 276. Uchwały z 1999 roku
  Wyświetleń: 1750
 277. Informacje o wykonaniu budżetu gminy Zębowice 2007-2010
  Wyświetleń: 1749
 278. Uchwały z 1993 roku
  Wyświetleń: 1749
 279. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 1746
 280. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 1740
 281. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2014 rok
  Wyświetleń: 1739
 282. Uchwały z 1997 roku
  Wyświetleń: 1735
 283. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1727
 284. Oświadczenia majątkowe za rok 2007 (radni)
  Wyświetleń: 1724
 285. Decyzje środowiskowe 2019 r.
  Wyświetleń: 1701
 286. Uchwały z 1991 roku
  Wyświetleń: 1701
 287. Interpelacje i zapytania radnych - 2019 r.
  Wyświetleń: 1699
 288. Uchwały z 1994 roku
  Wyświetleń: 1695
 289. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2013 rok
  Wyświetleń: 1692
 290. Projekty uchwał Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 1692
 291. Plan odnowy miejscowości KNIEJA
  Wyświetleń: 1689
 292. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2011 rok
  Wyświetleń: 1683
 293. Uchwały z 1990 roku
  Wyświetleń: 1674
 294. Uchwały z 1992 roku
  Wyświetleń: 1668
 295. Interpelacje i zapytania radnych - 2018 r.
  Wyświetleń: 1667
 296. Decyzje środowiskowe 2012 r.
  Wyświetleń: 1654
 297. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2012 rok
  Wyświetleń: 1653
 298. Rada Gminy Zębowice VI kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 1653
 299. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 1645
 300. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2009
  Wyświetleń: 1641
 301. Decyzje środowiskowe 2010 r.
  Wyświetleń: 1641
 302. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2014
  Wyświetleń: 1636
 303. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2012
  Wyświetleń: 1612
 304. Komisje Rady Gminy VI kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 1578
 305. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2010 rok
  Wyświetleń: 1566
 306. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1564
 307. Uchwały z 2001 roku
  Wyświetleń: 1550
 308. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2013
  Wyświetleń: 1530
 309. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 1517
 310. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2011
  Wyświetleń: 1499
 311. Oświadczenia majątkowe od 2011 roku
  Wyświetleń: 1434
 312. Oświadczenia majątkowe 2019
  Wyświetleń: 1404
 313. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2020 roku
  Wyświetleń: 1321
 314. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2015 roku
  Wyświetleń: 1291
 315. Rada Gminy Zębowice VIII kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1270
 316. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2020 roku
  Wyświetleń: 1255
 317. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 1223
 318. Projekty uchwał Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 1217
 319. Zapytanie ofertowe z dnia 15.04.2019 r. na remont części frontowej, gzymsu budynku, pomieszczenia garażowego i ścian zewnętrznych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadłubie Wolnym
  Wyświetleń: 1064
 320. Plany zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1045
 321. Otwarte konkursy ofert - 2020
  Wyświetleń: 1040
 322. Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
  Wyświetleń: 1009
 323. Uchwały z 2020 roku
  Wyświetleń: 1006
 324. VII Sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 960
 325. VI sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 916
 326. Wybory prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 907
 327. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 861
 328. X sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 859
 329. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2020 rok
  Wyświetleń: 842
 330. Informacja publiczna 2020
  Wyświetleń: 830
 331. Sołectwa gminy Zębowice 2019 - 2022
  Wyświetleń: 826
 332. IX sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 822
 333. VIII sesja Rady Gminy Zębowice - II sesja nadzwyczajna
  Wyświetleń: 789
 334. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2020
  Wyświetleń: 753
 335. DECYZJE INNYCH JEDNOSTEK
  Wyświetleń: 743
 336. Nr 1 - Latarnie wzdłuż ul. Opolskiej
  Wyświetleń: 716
 337. XI sesja Rady Gminy Zębowice - III sesja nadzwyczajna
  Wyświetleń: 707
 338. Prawo lokalne - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 693
 339. XII sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 684
 340. Interpelacje i zapytania radnych - 2020 r.
  Wyświetleń: 682
 341. Wspólne posiedzenie Komisji
  Wyświetleń: 682
 342. Plany zamówień publicznych na 2020 r.
  Wyświetleń: 663
 343. Obowiązujący statut Gminy
  Wyświetleń: 620
 344. Komisja Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
  Wyświetleń: 613
 345. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 603
 346. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego
  Wyświetleń: 585
 347. Petycje 2020
  Wyświetleń: 562
 348. Wspołne posiedzenie Komisji
  Wyświetleń: 514
 349. XIII sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 500
 350. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2020
  Wyświetleń: 386
 351. Latarnie wzdłuż ul. Opolskiej
  Wyświetleń: 349
 352. XIV sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 338
 353. Nr 10 - Wyrwa w skarpie przy rzece Libawa
  Wyświetleń: 337
 354. Decyzje środowiskowe 2020 r.
  Wyświetleń: 301
 355. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 301
 356. Oświadczenia majątkowe 2020
  Wyświetleń: 291
 357. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 255
 358. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 205
 359. XV sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 160
 360. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 150
 361. Komisja Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego
  Wyświetleń: 115
 362. Komisje Rady Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 84
 363. XVI sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 80
Wersja XML