Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetargi - zamówienia publiczne 2018

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Zębowice i jej jednostek organizacyjnych

- ogłoszenie z dnia 14.06.2018 r.

PDFOGŁOSZENIE o zamówieniu.pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

DOCZałącznik Nr 1 - Formularz oferty.doc 

DOCZałącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dot. RODO.doc

XLSXZałącznik Nr 3 - Wykaz PPE.xlsx

PDFZałącznik Nr 4 - Wzór umowy.pdf

PDFZałączniki do umowy.pdf

PDFZawiadomienie z dnia 15.06.2018 r. - zmiana załącznika nr 4 - Wzór umowy.pdf

PDFZałacznik nr 4 - Wzór umowy - poprawiony - 15.06.2018 r..pdf

PDFZawiadomienie z dnia 18.06.2018 r. - odpowiedź i wyjaśnienia na zapytania do SIWZ.pdf

PDFZawiadomienie z dnia 18.06.2018 r. - wyjaśnienia do SIWZ.pdf

PDFZawiadomienie - informacja z otwarcia ofert.pdf

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 26.06.2018 r..pdf
 

 

Rozbudowa stacji wodociągowej "Knieja"

- ogłoszenie z dnia 09.04.2018 r.

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków zamówienia.pdf

PDFPrzedmiar robót -Rozbudowa Stacji Wodociągowej Knieja 06.04.2018 r..pdf

DOCZałącznik Nr 1_Formularz ofertowy.doc

DOCZałącznik Nr 2_war. udz. w post.doc

DOCZałącznik Nr 3_o wykluczeniu z post.doc

DOCZałącznik Nr 3a_ośw. podmiotów3 i podwykonawców.doc

DOCZałącznik Nr 4_zobowiązanie.doc

DOCZałącznik Nr 5_przynależność do gr. kapitał.doc

PDFzałącznik Nr 6 - wzór umowy.pdf

DOCZałączniki Nr 7.doc

DOCZałącznik Nr 8.doc

DOCZałącznik Nr 9.doc

PDFPB-Rozbudowa-SW-Knieja.pdf

PDFPW-Rozbudowa-SW-Knieja-elektryczny.pdf

PDFPW-Rozbudowa-SW-Knieja-konstrukcja.pdf

PDFPW-Rozbudowa-SW-Knieja-technologia.pdf

PDFSTWiOR-Rozbudowa-SW-Knieja.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.pdf

 

Rozbudowa stacji wodociągowej "Knieja"

- ogłoszenie z dnia 16.03.2018 r.

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSIWZ.pdf

DOCZałącznik Nr 1_Formularz ofertowy.doc

DOCZałącznik Nr 2_war. udz. w post.doc

DOCZałącznik Nr 3_o wykluczeniu z post.doc

DOCZałącznik Nr 3a_ośw. podmiotów i podwykonawców.doc

DOCZałącznik Nr 4_zobowiązanie.doc

DOCZałącznik Nr 5_przynależność do gr. kapitał.doc

PDFzałącznik Nr 6 - wzór umowy.pdf

DOCZałączniki Nr 7, 8.doc

DOCZałącznik Nr 9.doc

PDFprzedmiar robót Rozbudowa Stacji Wodociągowej Knieja.pdf

PDFPB-Rozbudowa-SW-Knieja.pdf

PDFPW-Rozbudowa-SW-Knieja-elektryczny.pdf

PDFPW-Rozbudowa-SW-Knieja-konstrukcja.pdf

PDFPW-Rozbudowa-SW-Knieja-technologia.pdf

PDFSTWiOR-Rozbudowa-SW-Knieja.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf


 

 

Rozbudowa stacji wodociągowej "Knieja" oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zębowice - etap IV

PDFOgłoszenie o przetargu z dnia 21.02.2018 r..pdf

PDFSIWZ - wodociąg, oczyszczalnie.pdf

DOCZałącznik Nr 1_Formularz ofertowy.doc

DOCZałącznik Nr 1a - zestawienie oczyszczalni - współfinansowanych ze środków UE.doc

DOCZałącznik Nr 1b - zestawienie oczyszczalni finansowanych ze środków budżetu gminy.doc

DOCZałącznik Nr 1c-harmonogram wykonania.doc

DOCZałącznik Nr 2_war. udz. w post.doc

DOCZałącznik Nr 3_o wykluczeniu z post.doc

DOCZałącznik Nr 3a_ośw. podmiotów3 i podwykonawców.doc

DOCZałącznik Nr 4_zobowiązanie.doc

DOCZałącznik Nr 5_przynależność do gr. kapitał.doc

PDFzałącznik Nr 6 - wzór umowy.pdf

DOCZałączniki Nr 7, 8.doc

DOCZałącznik Nr 9.doc

Załącznik Nr 10:

PDFSTWiOR Rozbudowa SW Knieja.pdf

PDFPW Rozbudowa SW Knieja technologia.pdf

PDFPW Rozbudowa SW Knieja konstrukcja.pdf

PDFPW Rozbudowa SW Knieja elektryczny.pdf

PDFPB Rozbudowa SW Knieja.pdf

PDFprzemiar wodociąg.pdf

PDFzał. nr 11 STWiORB - oczyszczalnie.pdf

PDFprzedmiar Zębowice.pdf

PDFPrzedmiar robót -oczyszczalnie Kadłub Wolny, Siedliska, Prusków.pdf

PDFPrzedmiar robót - oczyszczalnie Zębowice.pdf

PDFprzedmiar Radawie.pdf

PDFprzedmiar Knieja.pdf

PDFprzedmiar Kadłub Wolny.pdf

PDFskany map oczyszczalni - Zębowice - cz 1.pdf

PDFskanu map oczyszczalnie Zębowice -cz. 2.pdf

PDFskany map -oczyszczalnie Zębowice - cz. 3.pdf

PDFskany map oczyszczalnie Radawie - cz. 1.pdf

PDFskany map oczyszczalnie - Radawie - cz. 2.pdf

PDFskany map oczyszczalnie - Radawie - cz. 3.pdf

PDFskany map oczyszczalnie -Zębowice.pdf

PDFskany map- oczyszczalnie Siedliska.pdf

PDFskany map oczyszczalnie Kadłub Wolny.pdf

PDFskany map oczyszczalnie - Prusków.pdf

PDFskany map oczyszczalnia Knieja.pdf

PDFskan map oczyszczalnie Kadłub Wolny.pdf

PDFzał. nr 12 - przekroje Model (1).pdf

PDFzał. nr 12 - przekroje Model (2).pdf

PDFzał. nr 12 - przekroje Model (3).pdf

PDFzał. nr 12 - przekroje Model (4).pdf

PDFzał. nr 12 - przekroje Model (5).pdf

PDFZawiadomienie nr 1.pdf

PDFZawiadomienie - informacja z otwarcia ofert.pdf

PDFZawiadomienie unieważnienie postępowania Cz.1.pdf

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Gimnazjalno - Szkolnym

w Zębowicach 

znak sprawy: OrG.271.1.2018

PDFOgłoszenie nr 508069.pdf

PDFSIWZ budowa boiska wielofunkcyjnego.pdf

DOCZałącznik Nr 1_Formularz ofertowy.doc

DOCZałącznik Nr 2_war. udz. w post.doc

DOCZałącznik Nr 3_o wykluczeniu z post.doc

DOCZałącznik Nr 3a_ośw. podmiotów3 i podwykonawców.doc

DOCZałącznik Nr 4_zobowiązanie.doc

DOCZałącznik Nr 5_przynależność do gr. kapitał.doc

PDFZałącznik Nr 6_Wzór umowy.pdf

DOCZałączniki Nr 7, 8.doc

DOCZałącznik Nr 9.doc

PDFKosztorys ślepy 2018 pop.pdf

PDFmapa_polozenie_wiaty_przy_boisku.pdf

PDFrys dodatkowy.pdf

JPEGrys1.jpeg

PDFrys2.pdf

PDFrys3.pdf

PDFrys4.pdf

PDFrys5.pdf

PDFrys6.pdf

PDFSpecyfikacja techniczna.pdf

PDFzal_8_2_rzuty_boisko_Zebowice.pdf

PDFZawiadomienie z dnia 29.01.2018 r. - odpowiedź na zapytania i zmiany do SIWZ.pdf

PDFZawiadomienie - informacja z otwarcia ofert.pdf

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
 

* Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Zębowicach, stan na dzień ogłoszenia Publiczna Szkoła Podstawowa w Zębowicach

 


 

Wersja XML