Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2018 roku


PDFZarządzenie Nr W.0050.01.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.02.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w 2018 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.03.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.04.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.05.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.06.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2018 rok.pdf.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.07.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.08.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajmu na okres 3 lat.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.09.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.10.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do Publicznego Przedszkola.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.11.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.12.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w latach 2018-2020.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.13.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajmu na okres 3 lat.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.14.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.15.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny i opłat za usługi komunalne.pdf.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.16.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.17.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.18.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2018 r.pdf.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.19.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.20.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2018 r..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.21.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.22.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.23.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.24.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 maja 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr W.0050.17.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2018 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.25.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.26.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr W.0050.23.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 maja 2018 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.27.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.28.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 czerwca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr W.0050.25.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28.05.2018 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.29.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny i opłat za usługi komunalne.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.30.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.31.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.32.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.33.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach za 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.34.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.35.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zębowice.pdf

      PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Zębowice nr W.0050.35.2018 z dnia 09.07.2018 roku.pdf
      PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Zębowice nr W.0050.35.2018 z dnia 09.07.2018 roku.pdf
      PDFObjaśnienia do Zarządzenia Wójta Gminy Zębowice nr W.0050.35.2018 z dnia 09.07.2018 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.36.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.37.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.38.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.39.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie Organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.40.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.41.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.42.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 03 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat powstałych w wyniku nawałnicy i wichury jaka przeszła przez teren Gminy Zębowice.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.43.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 03 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy W.0050.44.2018 z dnia 16.08.2018 w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.45.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.46.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W. 0050.47.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23.08.2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szoły Podstawowej w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.48.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23.08.2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.49.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23.08.2018 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Zębowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych ....pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.50.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.51.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.52.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.53.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.54.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.55.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 września 2018 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej Gminy Zębowice ....pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.56.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.57.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.58.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zębowice.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.59.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 03 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.60.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 października 2018 r. w sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi ....pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.61.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.62.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.63.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.64.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.65.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.66.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.67.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.68.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 października 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr W.0050.64.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 października 2018 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.69.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.70.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Zębowice na 2019 r. oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.71.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.72.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.73.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.74.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.75.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Gminie Zębowice w 2019 roku.pdf
        PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Zębowice nr W.0050.75.2018 z dnia 30.11.2018 roku.pdf
        PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Zębowice nr W.0050.75.2018 z dnia 30.11.2018 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.77.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.78.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.79.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.80.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.81.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Gminie Zębowice w 2019 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.82.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.83.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.84.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf
 

 


 

 


 

Wersja XML