Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt "Planu zaopatrzenia w ciepło..."

PDFWyłozenie do publ wglądu projektu.pdf
PDFProjekt - Aktualizacja założeń dla Planu zaopatrzenia w ciepło....pdf
XLSXBaza uwag.xlsx
DOCXFormularz zgłaszania uwag.docx

PDFuchwała Rady Gminy Zębowice w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zębowice.pdf

PDFzał. do Uchwały Rady Gminy Zębowice w sprawie aktualizacji założen do planu zaopatrzenia w ciepło, enegię elektryczną i pailwa gazowe dla Gminy Zębowice.pdf
 

Wersja XML